$

Регулювання діяльності з рейтингування може бути істотно скориговано

8.02.2018, 13:44
75
0

Підготовлений проект спеціального закону
Підготовлений проект спеціального закону

Група народних депутатів на чолі з керівником профільного комітету зареєструвала проект Закону «Про рейтингування» (№ 8007 від 06.02.2018). В даний час діяльність рейтингових агентств в Україні регулюється однією статтею Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» і нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Угодою про асоціацію з ЄС передбачена необхідність приведення вітчизняного законодавства у сфері рейтингування до норм Європейського союзу. Крім того, необхідність забезпечення розвитку інституту рейтингових агентств передбачена Комплексною програмою розвитку фінансового сектора України до 2020 року.
Запропонований законопроект передбачає:
- встановлення вимог до рейтингових агентств і їх діяльності;
- встановлення механізмів авторизації рейтингових агентств;
- визначення повноважень НКЦПФР щодо здійснення державного регулювання та нагляду на ринку рейтингування;
- врегулювання питання використання кредитних рейтингів;
- визначення переліку порушень, за вчинення яких до рейтингових агентств застосовуються фінансові санкції.
Наведемо деякі важливі положення цього законопроекту. Так авторизованим вважається рейтингове агентство (АРА), включене до відповідного реєстру, який веде Нацкомісія. Якщо претендент вважає, що він задовольняє необхідним вимогам, то подає заявку. Тільки АРА може привласнювати публічні рейтинги.
Принаймні третина, але не менше двох, членів наглядової ради АРА повинні бути незалежними, вони не притягуються до рейтингової діяльності. Винагорода членам наглядової ради не повинна бути пов'язана з результатами діяльності АРА. Термін повноважень незалежних членів повинен бути фіксованим, попередньо визначеним, не перевищувати п'яти років, він не може продовжуватися. Звільнення незалежних членів відбувається лише в разі зловживання або професійної недбалості.
Методології, моделі та ключові рейтингові припущення, які АРА використовує в своїй діяльності, є відкритими та повинні бути оприлюднені на безоплатній основі. Вони не підлягають узгодженню або реєстрації НКЦПФР.
При присвоєнні кредитного рейтингу і при прогнозі АРА має окремо відзначити, що кредитний рейтинг є судженням агентства і на нього можна покладатися «лише до певної міри з відповідним скептицизмом».
Акціонерам (учасникам) АРА, які володіють 5% і більше голосуючих акцій (часток), забороняється володіти аналогічним пакетом акцій (часток) будь-якого іншого АРА. Однак така заборона не поширюється на деякі види опосередкованого володіння.
Якщо АРА вчинила, навмисно або через грубу недбалість, порушення, яке вплинуло на рейтинг, інвестор або емітент можуть вимагати відшкодування збитків.
НКЦБФР може застосовувати штрафи за 75 можливих порушень, величина штрафів може досягати 900 тис. євро. Причому санкції можуть бути не тільки однократними, а й періодичними, що нараховуються на щоденній основі. Передбачено й поправочні коефіцієнти до розмірів штрафів.


Увійдіть, щоб залишити коментар