$

Облік цінних паперів

8.04.2016, 09:01
41
0

Порядок надання даних до НДУ буде уточнено
Порядок надання даних до НДУ буде уточнено

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку доручила ВАТ «Національний депозитарій України» розробити і, заздалегідь погодивши з Комісією, подати на реєстрацію зміни до Правил Центрального депозитарію.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Нові норми повинні містити порядок зберігання інформації про стан рахунків у цінних паперах усіх власників ЦП.

Національний депозитарій України також доопрацює інші внутрішні документи, де будуть описані порядок, строки та обсяги надання депозитарними установами до Центрального депозитарію інформації про стан рахунків у ЦП, відкритих у депозитарній установі, та інформації про проведення між такими рахунками облікових операцій переведення прав на ЦП.

ПРОТЕ:

Центральний депозитарій після консультацій зі своїми користувачами запропонував такий варіант технологічного рішення: створення системи передачі від депозитарних установ до НДУ виписок про стан рахунків у ЦП (за всіма рахунками одноразово) та щоденне надання до НДУ виписок про виконані протягом операційного дня облікові операції переведення прав на ЦП.


Увійдіть, щоб залишити коментар