$

Професійна діяльність на ринку цінних паперів

Нове в регулюванні всіх операцій із цінними паперами, включаючи професійну діяльність на цьому ринку.

18.09.2018

Якщо цінні папери емітента перебувають у біржовому списку, то йому до 01.01.2019 необхідно привести свою діяльність у відповідність із новими біржовими вимогами.

Рішення, Від 03.08.2018 546
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж.
Діє з 18.09.2018
18.09.2018

Фондова біржа допускає до торгів пакет акцій вартістю не менш 5 млн грн. Вона розраховується на основі останньої річної фінансової звітності емітента.

Рішення, Від 03.08.2018 546
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж.
Діє з 18.09.2018
06.09.2018

Національний банк має намір дотримуватися свого зобов'язання уникати прямої або непрямої підтримки бюджетних витрат. Тому він мінімізує покупку державних цінних паперів.

Рішення, Від 13.07.2018 38-рд
Чинний
Національний банк України
Про Основні засади грошово-кредитної політики на 2019 рік та середньострокову перспективу.
Діє з 06.09.2018
03.09.2018

До сфери діяльності державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» віднесені ведення реєстрів, збір і аналіз інформації про ринок, рекламна діяльність і ін.

Рішення, Від 28.08.2018 592
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про внесення змін до Положення про Державну установу "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України".
Діє з 03.09.2018
17.08.2018

Якщо немає печатки, то картка зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарію або засвідчується нотаріусом.

Рішення, Від 10.07.2018 451
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності.
Діє з 17.08.2018
16.08.2018

Найближчим часом набуде чинності Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств і їх обігу. Тим, хто готується до подібної емісії, варто керуватися цим документом.

Рішення, Положення, Від 21.06.2018 425
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу.
Діє з 16.08.2018
16.08.2018

Підприємство може випустити облігації для переведення в них своїх зобов'язань. Але заборонено переводити зобов'язання по виплаті заробітної плати, по сплаті ЄСВ, податків і зборів (обов'язкових платежів).

Рішення, Положення, Від 21.06.2018 425
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу.
Діє з 16.08.2018
08.08.2018

Проспект цінних паперів дійсний для здійснення публічної пропозиції протягом 12 місяців з дати його затвердження органом, що реєструє. Якщо документів у проспекті кілька, то термін відраховується від дати останнього з них.

Рішення, Положення, Від 21.06.2018 424
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів.
Діє з 08.08.2018
08.08.2018

Кваліфіковані інвестори у фінансові інструменти – це ті, які мають уміння, досвід і знання в області ринків капіталу, достатні для прийняття ними інвестиційних рішень з метою вчинення правочинів щодо фінансових інструментів.

Рішення, Положення, Від 21.06.2018 424
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів.
Діє з 08.08.2018
06.08.2018

Розміщення облігацій місцевих позик здійснюється серед заздалегідь визначеного кола осіб, кількість некваліфікованих інвесторів серед яких повинна бути менше 150, крім випадку публічної пропозиції облігацій.

Рішення, Положення, Від 14.06.2018 391
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу.
Діє з 06.08.2018
26.07.2018

На цінні папери, права на які враховуються на рахунку номінального утримувача, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями самого утримувача. Це робить такі ЦП більш захищеними.

Закон України, Від 15.05.2018 2418-VIII
Чинний
Верховна Рада України
Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій.
Діє з 26.07.2018
17.07.2018

При перетворенні державних підприємств в акціонерні товариства можуть випускатися тільки прості іменні акції. Що б стати повноправним акціонером після покупки такої акції необхідно внести зміни до реєстру акціонерів, шляхом спеціального запису.

Постанова, Перелік, Порядок, Від 11.07.2018 552
Чинний
Кабінет Міністрів України
Про затвердження Порядку утворення акціонерних товариств у процесі приватизації та перетворення державних підприємств, здійснення емісії акцій таких товариств.
Діє з 17.07.2018
10.07.2018

До кінця 2018 року повинен бути розроблений Кодекс професійної етики учасників ринку капіталу. Принципи ведення бізнесу професійними учасниками планують зробити застосовними, тобто, що дають можливість регулятору й судам застосовувати санкції у випадку їх порушення.

Новина, Від 09.07.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Учасникам ринку капіталу встановлять етичні рамки. Галузевий етичний кодекс планують створити до кінця поточного року
10.07.2018

Набула чинності нова редакція Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною - будьте уважними, внесене багато важливих змін.

Рішення, Від 30.05.2018 357
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про внесення змін до Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною.
Діє з 10.07.2018
03.07.2018

Нацбанк прагне активізувати ринок ОВДП новими правилами первинного розміщення. Зокрема, первинні дилери держоблігацій одержать можливість виконувати функцію брокера.

Постанова, Від 26.06.2018 72
Чинний
Національний банк України
Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик.
Діє з 03.07.2018
27.06.2018

З 1 липня набуде чинності нове регулювання емісійної діяльності, але працювати воно не почне, тому що не набрали сили необхідні підзаконні акти.

Закон України, Від 16.11.2017 2210-VIII
Чинний
Верховна Рада України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів.
Діє з 27.06.2018
26.06.2018

Набув чинності Порядок зміни виду інституту спільного інвестування. Зокрема: зміна виду на спеціалізований може здійснюватися винятково для інститутів диверсифікованого виду; зміна типу інституту забороняється й ін.

Рішення, Від 15.05.2018 314
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження порядку зміни виду інституту спільного інвестування.
Діє з 26.06.2018
26.06.2018

Набули чинності зміни в Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Змін багато, частина з них принципові, включаючи формат надання електронних документів.

Рішення, Від 19.04.2018 243
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Діє з 26.06.2018
25.06.2018

Частково змінені вимоги до структури активів інститутів спільного інвестування. Тепер не менш 70% (було 80%) загальної їхньої вартості повинні становити: кошти, у тому числі на банківських депозитних рахунках; банківські метали; ощадні (депозитні) сертифікати; облігації підприємств і місцевих позик; державні цінні папери; цінні папери, допущені до торгів на фондовій біржі. Вартість цінних паперів, не допущених до торгів на біржі, не може становити більш 30% (було 20%) загальної вартості активів.

Рішення, Від 24.04.2018 247
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо складу та структури активів).
Діє з 25.06.2018
12.06.2018

Оприлюднений проект Положення про проведення публічної пропозиції цінних паперів. Зміни торкаються таких процедур: публічна пропозиція в процесі емісії, викуп власних акцій, порядок відмови у твердженні проспекту, строки оприлюднення інформації, умови й порядок придбання паперів. Прочитайте й покритикуйте його, якщо вважаєте це потрібним.

Новина, Від 11.06.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Правила публічної пропозиції цінних паперів планують доповнити. У НКЦПФР розробили ряд нових процедур, обов'язкових для емітентів
05.06.2018

Новий перелік підстав для визнання несумлінної емісії цінних паперів складається з п'яти пунктів. З'явилося нове поняття «кількаразове грубе порушення емітентом прав інвесторів під час емісії цінних паперів», що означає здійснення, двох або більш грубих порушень законодавства протягом трьох років.

Новина, Від 05.06.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Емітентам тепер треба краще стежити за дотриманням прав інвесторів. НКЦПФР оновила підстави для визнання недобросовісною емісії цінних паперів
05.06.2018

Підписаний контракт на розробку нового програмного забезпечення для депозитарної системи фондового ринку. Запуск нової системи запланований на 05.08.2019.

Новина, Від 05.06.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Національний депозитарій отримає нове програмне забезпечення для пост-трейду. Запуск нової системи запланований на 5 серпня 2019 року
31.05.2018

НКЦПФР нагадує, що використання електронних торговельних систем «ПО Plaza» і «ПО Forts» є незаконним - обмежувальні заходи, впроваджені РНБО з 14 травня, стосуються, у тому числі, і учасників фондового ринку.

Новина, Від 31.05.2018
ЛІГА:ЗАКОН
НКЦПФР: заборонені програмні комплекси не можуть використовуватися для здійснення операцій. Регулятор погрожує і далі стежити за учасниками ринку
21.05.2018

Уперше винесене попередження торговцям цінними паперами за те, що вони не ужили заходів для досягнення найкращого результату для клієнтів. У випадку повторного порушення, їх можуть позбавити ліцензії на ведення професійної діяльності на фондовому ринку.

Новина, Від 18.05.2018
ЛІГА:ЗАКОН
НКЦПФР уперше винесла попередження торговцям цінних паперів. Вони не вжили заходів для досягнення найкращого результату для клієнтів
08.05.2018

Тепер урегульована процедура скликання позачергових загальних зборів акціонерами (акціонером), які є власниками 10 і більш відсотків голосуючих акцій суспільства.

Новина, Від 08.05.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Частково змінене регулювання депозитарної і клірингової діяльності. Нововведення мають бути ще схвалені Мінюстом
08.05.2018

ПАТ, по акціях якого здійснена публічна пропозиція або акції допущені до торгів на фондовій біржі, зобов'язано виплачувати дивіденди винятково через депозитарну систему України.

Новина, Від 08.05.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Частково змінене регулювання депозитарної і клірингової діяльності. Нововведення мають бути ще схвалені Мінюстом
08.05.2018

Верховний суд: вимога акціонера представити йому установчі документи АТ не може бути розцінена як втручання у внутрішню господарську діяльність емітента й підлягає задоволенню.

Новина, Від 07.05.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Емітент, на вимогу акціонера, повинен надати йому засновницькі документи. Верховний суд нагадав, що це обов'язок, а не право АТ
08.05.2018

Деяких емітентів стануть перевіряти частіше – тих, хто подає проміжну звітність, фондова біржа буде щокварталу перевіряти на відповідність ознакам фіктивності.

Новина, Від 07.05.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Емітенти, що подають проміжну звітність, перевірятимуться частіше. Правила діяльності фондових бірж хочуть змінити
05.05.2018

Власники цінних паперів великих підприємств і публічних акціонерних товариств одержать право за власною ініціативою включити такі папери в біржовий список. Однак, вартість пакета, пропонованого до продажу, повинна бути не менш 5 млн грн.

Новина, Від 04.05.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Власники акцій великих підприємств зможуть за своєю ініціативою включити такі папери у біржовий список. Підготовлені зміни в регулюванні допуску цінних паперів до торгів
03.05.2018

Новою підставою для визнання емісії цінних паперів недобросовісною може стати здійснення емітентом двох або більш грубих порушень законодавства під час проведення емісій цінних паперів протягом попередніх трьох років.

Новина, Від 03.05.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Запропоновані нові підстави для визнання недобросовісною емісії цінних паперів. НКЦПФР пропонує так карати емітента за два і більше порушення прав інвесторів протягом трьох років
26.04.2018

На своєму сайті емітенти повинні будуть розміщувати також звіти наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії. Також відкритими стануть положення, згідно з якими визначається винагороду членам наглядової ради, і протоколи голосування на загальних зборах.

Новина, Від 25.04.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Діяльність емітентів хочуть зробити більш відкритою. Буде розкриватися більше відомостей як у звітності, так і на сайтах компаній
26.04.2018

До уваги емітентів цінних паперів: розширюється склад особливої інформації, яку ви зобов'язані розкривати. Також може бути розширено обсяг проміжної інформації, яку ви подаєте за підсумками квартальної роботи.

Новина, Від 25.04.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Діяльність емітентів хочуть зробити більш відкритою. Буде розкриватися більше відомостей як у звітності, так і на сайтах компаній
25.04.2018

Відкритий електронний Реєстр сертифікованих фахівців фондового ринку. Цей ресурс може бути корисний для HR-директорів при прийманні на роботу нових співробітників і для перевірки потенційних бізнес-партнерів.

Новина, Від 24.04.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Інформацію про фахівців фондового ринку тепер можна перевірити в онлайн-реєстрі. Запущений НКЦПФР інформаційний сервіс повинен допомогти в перевірці бізнес-партнерів і пошуку кадрів
19.04.2018

Внесені зміни в правила діяльності по торгівлі цінними паперами. Крім коректування ряду правил, змінені трактування термінів «підозрілий договір» і «реквізити ідентифікації коштовного паперу».

Рішення, Від 15.03.2018 142
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами.
Діє з 19.04.2018
19.04.2018

Розроблена концепція законодавчих змін у функціонуванні ринків капіталу. Вона включає рекомендації з модернізації інфраструктури діючих ринків, підвищенню їх ефективності, приведенню у відповідність із міжнародними вимогами. У рамках цієї концепції будуть розроблятися конкретні нормативно-правові акти.

Новина, Від 18.04.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Держпродспоживслужба нагадала аграріям-експортерам про іноземні фітосанітарні вимоги. У разі потреби проведення обстеження території походження товару звернення необхідно подати завчасно
03.04.2018

Професійним учасникам фондового ринку запропонована Концепція корпоративного управління. Передбачено дві моделі: спрощена (однорівнева) і повна (дворівнева) – вони впроваджуються залежно від розміру бізнесу.

Новина, Від 03.04.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Профучасників ринку капіталу чекають нові правила корпоративного управління. У НКЦПФР обіцяють, що від новацій виграють усі
03.04.2018

НКЦПФР рекомендувала емітентам цінних паперів як їм діяти зараз у зв'язку з новими вимогами до розкриття інформації, до появи необхідного підзаконного акту.

Новина, Від 03.04.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Стало зрозуміло, яким чином емітентам розкривати інформацію в перехідній період. НКЦПФР роз'яснила як діяти до врегулювання процедури на підзаконному рівні
28.03.2018

Тим, хто у квітні проводить річні загальні збори акціонерів, допоможе швидше підготуватися до них новий онлайн-сервіс для формування реєстру власників цінних паперів.

Новина, Від 28.03.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Подати дані про власників цінних паперів тепер можна за декілька хвилин. Емітентам запропонований новий онлайн-сервіс
28.03.2018

Зараз існуючі публічні АТ повинні підтвердити свою згоду вважатися такими. Для цього повинна бути оприлюднена заява зі складною назвою - Повідомлення емітента цінних паперів про те, що він важається таким, що здійснювал публічну пропозицію цінних паперів. Опублікування Повідомлення здійснюється через НКЦПФР.

Рішення, Порядок, Від 13.02.2018 75
Втратив чинність
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Порядку оприлюднення повідомлення емітентами цінних паперів про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів.
Діє з 28.03.2018
26.03.2018

Суттєво знижені кількісні вимоги до емітентів, акції й облігації яких можуть бути допущені до другого рівня лістингу на біржі – тим самим для компаній знижений формальний поріг виходу на фондову біржу.

Рішення, Від 16.02.2018 92
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж.
Діє з 26.03.2018
26.03.2018

Для зменшення можливості спекуляцій на фондовому ринку встановлене правило: якщо ціна на держоблігацію змінюється за 10 хвилин на 10% і більше, те торги по ній припиняються на 1 годину. Якщо при поновленні торгів ціна за 10 хвилин зміниться на 20%, то торги припиняються вже до кінця дня.

Рішення, Від 16.02.2018 92
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж.
Діє з 26.03.2018
22.03.2018

Зміниться порядок повідомлення через депозитарну систему акціонерів при скликанні позачергових загальних зборів, буде оновлений порядок виплати дивідендів товариствами, чиї цінні папери включені до реєстру фондової біржі.

Новина, Від 22.03.2018
ЛІГА:ЗАКОН
До уваги суб'єктів депозитарної та клірингової діяльності. Змінюється механізм повідомлення акціонерів про скликання зборів і порядок виплати дивідендів
19.03.2018

Що змінилося в 2018 році для емітентів цінних паперів при розкритті звітності: змінений перелік суб'єктів, зобов'язаних надавати проміжну звітність, змінився порядок розкриття інформації про проведення загальних зборів, помінялася процедура оприлюднення відомостей на власному сайті.

Новина, Від 19.03.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Для емітентів цінних паперів змінюються вимоги до розкриття проміжної звітності. НКЦПФР, як галузевий регулятор, надала своє роз'яснення
02.03.2018

Поява в Україні рахунків номінального утримувача повинна значно спростити процедуру іноземного інвестування, забезпечити захист інвестицій і підвищити довіру до національної депозитарної системи.

Проект Закону України, Від 27.02.2017 6141
Одержаний ВР України
Народний депутат України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій.
Діє з 02.03.2018
01.03.2018

У Парламенті готують впровадження концепції рахунку номінального утримувача - національні депозитарії зможуть відкривати для іноземних зберігачів рахунки в цінних паперах.

Проект Закону України, Від 27.02.2017 6141
Одержаний ВР України
Народний депутат України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій.
Діє з 01.03.2018
26.02.2018

Планується, що інформаційні послуги на фондовому ринку будуть надавати тільки авторизовані юрособи – інформаційні агенти.

Новина, Від 26.02.2018
ЛІГА:ЗАКОН
НКЦБФР планує оновити правила діяльності інформаційних агентів. Новації впроваджуються з метою спрощення ведення бізнесу емітентами
19.02.2018

Емітенти, цінні папери яких включені в біржовий список, будуть зобов'язані повідомляти біржу про дату публікації на своєму сайті календарного плану розкриття інформації.

Новина, Від 19.02.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Фондовим біржам необхідно готуватися до суттєвих регуляторних нововведень. НКЦПФР розробила зміни в порядках функціонування фондових бірж і реєстрації змін в їх правилах
19.02.2018

У біржовий список не може бути включений емітент - ПрАТ, кількість акціонерів якого не перевищує 100, і в статуті якого передбачено переважне право акціонерів на покупку акцій, пропонованих їхнім власником до продажу третій особі.

Новина, Від 19.02.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Фондовим біржам необхідно готуватися до суттєвих регуляторних нововведень. НКЦПФР розробила зміни в порядках функціонування фондових бірж і реєстрації змін в їх правилах
16.02.2018

Будуть розроблені два нові нормативні акти. Перший – про реєстрацію випуску цінних паперів, другий буде регулювати проведення публічної пропозиції таких паперів.

Новина, Від 16.02.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Для фондового ринку готуються великі зміни в регулюванні. До першого блоку змін увійшли питання емісії та публічної пропозиції цінних паперів
09.02.2018

Якщо рейтингове агентство зробило, навмисне або по грубій недбалості, порушення, яке вплинуло на рейтинг, інвестор або емітент можуть вимагати відшкодування збитків.

Новина, Від 08.02.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Регулювання діяльності з рейтингування може бути істотно скориговано. Підготовлений проект спеціального закону
09.02.2018

Методики, моделі й ключові рейтингові припущення, які АРА використовує у своїй діяльності, є відкритими й повинні бути оприлюднені на безоплатній основі. Вони не підлягають узгодженню або реєстрації НКЦПФР.

Новина, Від 08.02.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Регулювання діяльності з рейтингування може бути істотно скориговано. Підготовлений проект спеціального закону
09.02.2018

Авторизованим буде вважається рейтингове агентство, включене до відповідного реєстру. Тільки воно зможе привласнювати публічні рейтинги.

Новина, Від 08.02.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Регулювання діяльності з рейтингування може бути істотно скориговано. Підготовлений проект спеціального закону
06.02.2018

При здійсненні нагляду за процедурою проведення загальних зборів акціонерів представники НКЦПФР мають право: безперешкодно входити в місця, де проводяться загальні збори, реєстрація акціонерів, голосування й підведення його підсумків; доступу до необхідних документів; вимагати надання письмових пояснень, документів і іншої інформації в посадових осіб акціонерного товариства або акціонерів.

Рішення, Порядок, Від 19.12.2017 904
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств.
Діє з 06.02.2018
31.01.2018

Суттєво спрощена процедура допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України: до паперів пред'являється менше вимог, зменшене число супровідних документів.

Рішення, Від 07.12.2017 871
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України.
Діє з 31.01.2018
05.01.2018

Учасники фондового ринку (крім інвесторів у цінні папери) зобов'язані мати власний веб-сайт. Забороняється обмежувати доступ або встановлювати плату за доступ до інформації, що підлягає обов'язковому розкриттю на такому сайті.

Закон України, Від 16.11.2017 2210-VIII
Чинний
Верховна Рада України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів.
Діє з 05.01.2018
06.12.2017

Для поліпшення ситуації з державним боргом планується збільшення питомої ваги внутрішніх запозичень у загальній структурі. Виходить, цінні папери будуть розміщатися частіше й на більш різноманітних умовах.

Постанова, Від 01.12.2017 905
Втратив чинність
Кабінет Міністрів України
Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2017 - 2019 роки.
Діє з 06.12.2017
29.11.2017

НКЦПФР наполягає, що в питаннях звітності й аудита професійні учасники фондового ринку повинні бути віднесені до категорії підприємств, що представляють суспільний інтерес.

Проект Закону України, Від 23.10.2017 6016-д
Одержаний ВР України
Народний депутат України
Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність.
Діє з 29.11.2017
24.11.2017

Реєстр виданих векселів, тобто сукупність даних на папері або в електронному вигляді про переказні й прості векселі, веде векселедавець (трасант).

Рішення, Порядок, Від 18.10.2017 774
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих векселів.
Діє з 24.11.2017
22.11.2017

Для побудови інфраструктури, необхідної для повноцінного функціонування ринку деривативів, запропоновано створити торговельний репозитарій і центрального контрагента, які повинні функціонувати згідно з європейськими стандартами.

Проект Закону України, Від 01.09.2017 7055
Одержаний ВР України
Народний депутат України
Про ринки капіталу та регульовані ринки.
Діє з 22.11.2017
22.11.2017

У законодавство запропоновано ввести термін «кваліфіковані інвестори». Це інвестори у фінансові інструменти, які мають уміння, досвід і знаннями, достатніми для прийняття інвестиційних рішень про здійснення угод з фінансовими інструментами.

Проект Закону України, Від 01.09.2017 7055
Одержаний ВР України
Народний депутат України
Про ринки капіталу та регульовані ринки.
Діє з 22.11.2017
20.11.2017

У рекламі на радіо послуг народної медицини й пов'язаних із залученням коштів населення, об'єктів будівництва й цінних паперів прагнуть дозволити не озвучувати реквізитів сертифікатів, дозволів і ліцензій.

Новина, Від 20.11.2017
ЛІГА:ЗАКОН
У Парламенті запропонували скоротити технічні вимоги для реклами окремих видів товарів і послуг. Радіорекламу цілительства, залучення коштів населення, об'єктів будівництва та послуг на ринку цінних паперів хочуть звільнити від зазначення дозвільних документів
08.11.2017

З набранням чинності новим законом усі ПАТ в Україні будуть уважатися, що не здійснювали публічної пропозиції акцій. Якщо вони дійсно його не робили, то до них буде застосовуватися регулювання, передбачене для ПрАТ.

Проект Закону України, Карта проходження проекту, Від 16.11.2017 5592-д
Закон України; підписаний Президентом України
Народний депутат України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів.
Діє з 08.11.2017
07.11.2017

Тепер повідомлення про істотні події емітента робляться в довільній формі. Їх можна розміщати в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

Рішення, Від 10.08.2017 603
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Діє з 07.11.2017
07.11.2017

Емітенти цінних паперів тепер зобов'язано повідомляти про зміни власників акцій:
10% і більш - простих акцій АТ (крім ПАТ), 5% і більш простих акцій ПАТ; а також про придбання прямо або опосередковано: контрольного пакета простих акцій АТ (50% і більш), значного контрольного пакета (75% і більш) і домінуючого контрольного пакета (95% і більш).

Рішення, Від 10.08.2017 603
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Діє з 07.11.2017
07.11.2017

Для емітентів цінних паперів скасована обов'язковість публікації в друкованому виданні таблиць із фінансовими показниками.

Рішення, Від 10.08.2017 603
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Діє з 07.11.2017
03.11.2017

НКЦПФР наполягає на впровадженні в національне законодавство вимог ЄС із питань протидії зловживанням із цінними паперами. Серед них – легалізація інформаторів, що повідомляють про зроблені або потенційних порушеннях законодавства.

Новина, Від 03.11.2017
ЛІГА:ЗАКОН
Відповідальність за порушення на фондовому ринку посилюватимуть. Регулятор наполягає на реалізації комплексних заходів, спрямованих на захист прав інвесторів
03.11.2017

Планується ввести три рівні нагляду за ринком цінних паперів: оцінювання, перевірки й розгляд справи. Уважається, що це дозволить не тільки ефективніше боротися з порушеннями, але й попереджати їх.

Проект Закону України, Карта проходження проекту, Від 17.05.2018 6303
Направлений на повторне перше читання
Народний депутат України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу.
Діє з 03.11.2017
25.09.2017

Планується запровадити інститут оператора ринку капіталу - особи, яка отримує ліцензію на організацію торгівлі цінними паперами, деривативами, валютними цінностями

Проект Закону України, Від 01.09.2017 7055
Одержаний ВР України
Народний депутат України
Про ринки капіталу та регульовані ринки.
Діє з 01.09.2017
15.09.2017

Для авторизованих рейтингових агентств запровадять адміністративний платіж і платіж нагляду. Останній визначатиметься пропорційно розміру доходу агентства, отриманого за попередній рік

Новина, Від 12.09.2017
ЛІГА:ЗАКОН
Регулювання діяльності рейтингових агентств буде посилено. Підготовлено оновлену версію законопроекту «Про рейтингування»
13.09.2017

Пропонується запровадити механізм авторизації рейтингових агентств, які мають намір присвоювати публічні кредитні рейтинги

Новина, Від 12.09.2017
ЛІГА:ЗАКОН
Регулювання діяльності рейтингових агентств буде посилено. Підготовлено оновлену версію законопроекту «Про рейтингування»
27.07.2017

Податковий керуючий з метою погашення податкового боргу зможе накласти арешт на цінні папери платника податків, що знаходяться в банку

Наказ, Порядок, Від 25.05.2017 529
Чинний
Міністерство фінансів України
Про затвердження Порядку призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень.
Діє з 25.07.2017
21.07.2017

Спрощено умови і порядок купівлі та перерахування іноземної валюти за операціями іноземних інвесторів з облігаціями внутрішньої державної позики

Постанова, Від 18.07.2017 65
Втратив чинність
Національний банк України
Про затвердження Змін до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою.
Діє з 20.07.2017
19.07.2017

Російським юрособам, а також юрособам, зареєстрованим на тимчасово окупованій території або території проведення АТО, можуть заборонити емісію цінних паперів

Проект Закону України, Від 20.04.2017 5592-д
Одержаний ВР України
Народний депутат України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів).
Діє з 20.06.2017
23.06.2017

Змінено порядок емісії опціонних сертифікатів. Зокрема, тепер не вимагається укладати попередній договір із депозитарієм про обслуговування емісії цінних паперів

Рішення, Порядок, Від 23.03.2017 209
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії.
Діє з 16.05.2017
06.06.2017

Впроваджено процедури примусового викупу і примусового продажу акцій, що повинно спростити процес перетворення псевдо-ПАТ на ПрАТ і поліпшити умови виходу зі складу акціонерів власників міноритарних пакетів акцій

Закон України, Від 23.03.2017 1983-VIII
Чинний
Верховна Рада України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах.
Діє з 23.03.2017
29.03.2017

По-новому врегульований механізм контрольного, значного або домінуючого пакетів придбання акцій частки АТ, а також удосконалений розрахунок за акції шляхом умовного використання рахунку (ескроу)

Проект Закону України, Карта проходження проекту, Від 23.03.2017 2302а-д
Закон України; підписаний Президентом України
Народний депутат України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах.
Діє з 23.03.2017
29.03.2017

Відтепер акціонери АТ і учасники ТОВ, у т.ч. госптовариств із часткою державної власності, зможуть укладати корпоративні договори, що передбачають спільну реалізацію їх прав. Для цих цілей вводиться поняття безвідкличного довіреності (не може бути скасована до закінчення її строку або з підстав не передбачених самою довіреністю, але може бути припинена у зв'язку із припиненням зобов'язання для якого вона була видана), що підлягає нотаріальному посвідченню

Проект Закону України, Карта проходження проекту, Від 23.03.2017 4470
Закон України; підписаний Президентом України
Народний депутат України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів.
Діє з 23.03.2017
04.11.2016

Для здійснення діяльності по управлінню іпотечним покриттям ліцензіат повинен мати положення про систему керування ризиками професійної діяльності по управлінню іпотечним покриттям. Відсутність положення – підстава для скасування ліцензії

Рішення, Від 10.03.2016 278
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям.
Діє з 06.05.2016
04.11.2016

Прийняті вимоги до роботи фондових бірж, що передбачають новий підхід до формування списку цінних паперів в обігу, а також щорічну перевірку емітентів на предмет фіктивності

Рішення, Від 19.07.2016 771
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж.
Діє з 09.09.2016
04.11.2016

Фондові біржі зобов'язані завершити впровадження нових вимог до перевірки емітентів цінних паперів перед внесенням інформації про цінні папери в біржові списки. Одночасно такі списки повинні стати публічними

Рішення, Від 19.07.2016 771
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж.
Діє з 09.12.2016
04.11.2016

Фондові біржі зобов'язані перевірити всіх емітентів, чиї цінні папери були розміщені на біржі в 2015 році, на відповідність ознакам фіктивності й у випадку їхнього виявлення повідомити НКЦПФР

Рішення, Від 19.07.2016 771
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж.
Діє з 09.11.2016
21.10.2016

Парламент взяв за основу пакет законопроектів, що вводить в Україні цивілізований ринок деривативів.

Зокрема передбачається визначення деривативу як специфічного виду договору, установлення припустимих видів деривативів, а також операцій з ними. Одночасно регулюється й діяльність із похідними цінними паперами

Новина, Від 31.03.2016
Проект щодо регульованих ринків. прийнят за основу
21.10.2016

НКЦПФР встановила загальні правила виплати дивідендів в акціонерних товариствах. До 19 листопада всі депозитарії повинні привести свою діяльність у відповідність із даними вимогами, так що реально за новими правилами дивіденди будуть виплачені в наступному році

Рішення, Порядок, Від 12.04.2016 391
Чинний
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Щодо порядку виплати акціонерним товариством дивідендів.
Діє з 19.05.2016
21.10.2016

Мін'юст скасував реєстрацію рішення НКЦПФР про встановлення ознак фіктивності емітента цінних паперів. Таким чином, питання про те, які операції із цінними паперами не враховуються з метою оподатковування, стає відкритим

Наказ, Від 05.09.2016 2631/5
Чинний
Міністерство юстиції України
Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта.
Діє з 05.09.2016