Тези

Аудитор і замовник відхиленого сертифіката енергетичної ефективності будинку можуть замовити його повторну перевірку. Проводити її може будь-яка атестаційна комісія, крім тієї, яка видала кваліфікаційний атестат авторові сертифіката, який повторно перевіряється.

Дозволи

Держпраці може знову отримати право проведення несподіваних позапланових перевірок та вжиття заходів щодо зупинення робіт, якщо ревізори побачить в них загрозу здоров'ю або життю людини.

Дозволи

Пілотний проект ведення єдиної державної системи електронного обліку деревини повинен стартувати 01.04.2018. Внесення інформації в систему буде обов'язковим для всіх постійних лісокористувачів при здійсненні спеціального користування лісовими ресурсами.

Всі сертифікати енергетичної ефективності будівель будуть піддаватися моніторингу у Госенергоеффектівнсті. Аудитор, що видав невірний сертифікат, може втратити право видавати їх.

Дозволи

Саморегулювальні організації не можуть діяти в сферах національної безпеки й оборони, забезпечення правопорядку. Їхня діяльність не може бути спрямована ​​на порушення економічної конкуренції.

Дозволи

Саморегулювальна організація може діяти на основі добровільного або обов'язкового членства. Обов'язковість установлюється тільки законом.

Дозволи

Державні гарантії можуть надаватися винятково в межах і по напрямках, які визначені законом про Державний бюджет, на підставі рішення Кабінету міністрів або міжнародних договорів - для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України. З доручення уряду відповідні правочини вчиняє міністр фінансів.

Дозволи

Пропонується розділяти саморегулювальні організації на організації господарського й професійного саморегулювання. Законодавством можуть бути визначені спеціальні критерії для саморегулювальної організації, якої можуть бути делеговані функції регулювання господарської діяльності.

Дозволи

Густина рослинного масла при температурі 0 градусів Цельсія становить 933,3624 кг/куб.м. Подібні дані для економічних цілей закріплюються наказом Мінекономрозвитку.

Стандарти
Галузі вЂў

Емітенти, цінні папери яких включені в біржовий список, будуть зобов'язані повідомляти біржу про дату публікації на своєму сайті календарного плану розкриття інформації.

Цінні папери