Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів

Тези

Затверджені ДБН «Склад і зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад». Особливе значення цей документ має для об'єднаних територіальних громад, оскільки дозволить їм забезпечити сталий розвиток територій за межами населених пунктів.

Оренда землі

Якщо добовий оборот коштів, як правило, збільшується наприкінці тижня, або на рахунку щовечора або вранці не залишається коштів (їх сума суттєво зменшується), то це може привернути увагу фінансового моніторингу.

Готівкові розрахунки

Електронний договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів уважається ув'язненим з моменту одержання страховиком відповіді власника транспортного засобу про прийняття пропозиції укласти такий договір. Але він набуває чинності не раніше дати його реєстрації в єдиній базі даних по такому страхуванню.

Страхування

З 02.02.2018 по 01.01.2019 відновлено дію ряду українських і міжнародних нормативних документів. На цей раз мова йде про 11 стандартах, що визначають окремі аспекти поводження з вином, віноматеріаламі, коньячнимі та плодово-ягіднимі спиртами.

Стандарти

Контролери впевнені, що не всі операції, пов'язані з використанням готівки в розрахунках, є незаконними, але всі суб'єкти протиправної діяльності використовують готівку на певній стадії процесу відмивання незаконно отриманих доходів. Тому така увага до операцій з готівкою.

Готівкові розрахунки

Під безоплатним постачанням слід розуміти поставку товарів (послуг) благодійним організаціям і набувачам благодійної допомоги без якої-небудь грошової, матеріальної або іншої компенсації. А якщо ні, то такі операції обкладаються ПДВ на загальних підставах.

ПДВ

При здійсненні нагляду за процедурою проведення загальних зборів акціонерів представники НКЦПФР мають право: безперешкодно входити в місця, де проводяться загальні збори, реєстрація акціонерів, голосування й підведення його підсумків; доступу до необхідних документів; вимагати надання письмових пояснень, документів і іншої інформації в посадових осіб акціонерного товариства або акціонерів.

Цінні папери

До завдань знову створеної Національної служби здоров'я серед іншого віднесені: розробка програм медичних гарантій, внесення пропозицій відносно тарифів і коригувальних коефіцієнтів.

Дозволи

Якщо власник реєстраційного посвідчення на ветеринарний препарат і виробник не є однією особою, то між ними повинен бути укладений відповідний договір, у якому наведені нормативні вимоги до виробництва.

Підряд

Будь-які дії, здійснені з матеріалами й продукцією при виробництві ветеринарних препаратів, необхідно здійснювати відповідно до письмових методик або інструкцій і при необхідності протоколювати.

Стандарти