Тези

Галузі вЂў

НБУ розмістив на своєму сайті Публічну пропозицію на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України.

Банки

Контроль за тим, де перебувають судна під Державним прапором України, буде здійснювати Морська адміністрація.

Дозволи

Пропонується встановити фінансове забезпечення відповідальності туроператорів і турагентів перед туристами. Банківська гарантія або страхова сума за договором страхування громадянської відповідальності повинна бути не менш 5% від річного обсягу продаж туристичних продуктів туроператора або обсягу комісії турагента.

Дозволи

Новостворена Державна служба морського й річкового транспорту (Морська адміністрація) буде реалізовувати державну політику в сферах морського й річкового транспорту, торговельного мореплавання, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно–гідрографічного забезпечення мореплавання, а також у сфері безпеки на морському й річковому транспорті (крім безпеки мореплавання судів рибної промисловості).

Дозволи

Пропонується ввести одержання права на заняття туристичною діяльністю по декларативному принципу. Заявники будуть повідомляти про свій намір проводити таку діяльність шляхом подання декларації, у якій будуть підтверджувати свою відповідність галузевим вимогам.

Дозволи

До підстав для включення платників податків у план перевірок можуть додати такі: здійснення операцій по реалізації продукції нижче собівартості; різниця між собівартістю й чистим доходом від реалізації продукції не перевищує 10% собівартості; декларування експортних або імпортних операцій без їхнього фактичного здійснення; зростання у два рази й більш кредиторської заборгованості за продукцію при зростанні запасів; сума інших операційних витрат, витрат на збут і адміністративних перевищує собівартість реалізованої продукції; інші операційні витрати перевищують суму матеріальних витрат і витрат на оплату праці.

При документальних планових перевірках самозайнятих осіб їх почнуть розділяти на три групи: платники податків, у яких обсяг доходу за рік не перевищує 20 млн грн; обсяг доходу 20-100 млн грн; обсяг доходу перевищує 100 млн грн.

Якщо резидент - платник ПДВ одержує від нерезидента послуги з надання в оренду (лізинг) рухомого майна (у тому числі серверів) і інших послуг у сфері інформатизації, то він є відповідальним за нарахування й сплату ПДВ по такій операції.

ПДВ

При закупівлях енергосервісу на відкритих торгах замість поняття «вартість закупівлі» використовуватимуть «ціна енергосервісного договору», яку учасник вказав в тендерній пропозиції.

Послуги

Не вважається переведенням на іншу роботу й не вимагає згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті в межах спеціальності, кваліфікації або посаді, обумовленої трудовим договором.

Підбір і найм