Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Кипр: новые правила трансфертного ценообразования

З 1 січня 2022 року в результаті змін до Закону «Про податок на прибуток» та Закону «Про нарахування та стягнення податків» (надалі «ТЦ Законодавство»), компанії-резиденти Кіпру, а також зареєстровані там постійні представництва іноземних компаній зобов'язані дотримуватися нових (розширених) правил трансфертного ціноутворення. Зважаючи на привабливість Кіпру для структурування міжнародного бізнесу українськими власниками, нижче ми проаналізували основні аспекти нового законодавства та навели відповіді на окремі проблемні питання, що ймовірно виникатимуть при подальшому адмініструванні кіпрських компаній з точки зору трансфертного ціноутворення.

Кого стосуються нові правила?

Обов'язок щодо дотримання нових правил трансфертного ціноутворення несуть платники податку на прибуток-резиденти Кіпру, а також зареєстровані там постійні представництва іноземних компаній, що здійснюють операції з пов'язаними особами.

Які особи вважаються пов'язаними?

Однією із основних норм ТЦ Законодавства є запровадження 25% порогу для визначення зв'язку між юридичними особами для цілей трансфертного ціноутворення.

На практиці це означає, що дві сторони вважаються пов'язаними, якщо виконуються наступні умови:

 • якщо одна і та сама особа самостійно або спільно з іншими пов'язаними особами прямо чи опосередковано володіє 25% капіталу двох компаній або має більше 25% прав голосу чи прав на доходи обох компаній;

 • якщо група з двох або більше осіб прямо чи опосередковано володіє 25% капіталу кожної компанії, або має більше 25% прав голосу чи прав на доходи таких компаній, і при цьому така група складається з одних і тих самих осіб, або може вважатися такою, що складається з тих самих осіб, якщо один або декілька членів групи були замінені пов'язаними з ними особами;

 • якщо одна компанія самостійно або спільно з іншими пов'язаними особами прямо чи опосередковано володіє 25% капіталу іншої компанії або має 25% прав голосу чи прав на доходи такої іншої компанії;

 • будь-які дві або більше осіб, що діють спільно з метою досягнення частки щонайменше 25% капіталу компанії, або 25% прав голосу чи прав на доходи компанії вважаються стосовно цієї компанії такими, що пов'язані між собою та з будь-якою особою, яка діє за вказівкою будь-якої з таких осіб.

Які операції визнаються контрольованими?

Контрольованими є усі види операцій між пов'язаними особами (в т.ч. внутрішні та транскордонні), якщо їх розмір перевищує 750 тис. євро за будь-якою із наступних категорій:

 • Категорія 1. Товари (купівля та продаж товарів);

 • Категорія 2. Послуги (надання та отримання послуг);

 • Категорія 3. Нематеріальні активи (купівля, продаж, передача в користування);

 • Категорія 4. Фінансування (надання та отримання фінансування);

 • Категорія 5. Інші операції між пов'язаними особами.

Звітність з трансфертного ціноутворення

ТЦ Законодавство впроваджує наступні форми звітності з трансфертного ціноутворення:

 • Звіт про операції з пов'язаними особами (Summary information table, або SIT);

 • Локал файл (Local file);

 • Майстер файл (Master file).

Звіт про операції з пов'язаними особами

Звіт про операції з пов'язаними особами подається щодо усіх внутрішньогрупових операцій незалежно від їх обсягу. SIT включає, зокрема, відомості про контрагентів, категорію операції, обсяг операцій за категоріями. Платники податку та постійні представництва зобов'язані подавати SIT щорічно разом із декларацією з податку на прибуток.

Локал файл

Локал файл є аналогом української документації з трансфертного ціноутворення. Платники податку зобов'язані готувати цей документ лише щодо контрольованих операцій, тобто якщо обсяг операцій між пов'язаними особами за категорією перевищив 750 тис. євро за підсумками року.

На відміну від українських вимог, кіпрська документація з ТЦ підлягає обов'язковій рецензії з боку особи, яка має практикуючий сертифікат ICPAC The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus (https://www.icpac.net/) або будь-якого іншого визнаного інституту сертифікованих бухгалтерів Кіпру.

Локал файл має бути підготовлений та завірений до кінцевого строку подання декларації з податку на прибуток (на сьогодні це 15 місяців з дати закінчення звітного року). У відповідь на запит податкових органів, платники податку зобов'язані надати Локал файл протягом 60 днів з дня отримання запиту.

Майстер файл

Зобов'язання по підготовці Майстер файлу виникають у випадку, якщо платник податку-резидент Кіпру належить до міжнародної групи компаній із консолідованим доходом більше 750 млн євро та є материнською компанією такої групи або особою уповноваженою подавати звіт у розрізі країн (CbCR) від імені материнської компанії.

Майстер файл має бути підготовлений до кінцевого строку подання декларації з податку на прибуток. У відповідь на запит податкових органів, платники податку зобов'язані надати Майстер файл протягом 60 днів з дня отримання запиту.

Відповідальність

Штрафи за недотримання вимог ТЦ Законодавства є наступними:

 • 500 євро за несвоєчасне подання Звіту про операції з пов'язаними особами;

 • 5000 євро, якщо Майстер файл або Локал файл були подані у період 61-90 днів з дати отримання запиту;

 • 10 000 євро, якщо Майстер файл або Локал файл були подані у період 91-120 днів з дати отримання запиту;

 • 20 000 євро, якщо Майстер файл або Локал файл не були подані або ж були подані після спливу 120 днів з дати запиту.

Роз'яснення податкових органів Кіпру

10 лютого 2023 року Податковий департамент Кіпру опублікував список поширених запитань, стосовно практичного застосування норм ТЦ Законодавства. Очікується, що в майбутньому документ буде доповнено новими запитаннями.

Питання

Відповіді

1. Якщо контрольовані операції в Категорії «A» сукупно перевищують 750 000 євро або перевищуватимуть 750 000 євро на основі принципу «витягнутої руки» і в той же час контрольовані операції в Категорії «B» сукупно не перевищують поріг у 750 000 євро у звітному році, чи є обов'язок включати контрольовані операції категорії «B» до Локал файлу?

Ні, немає обов'язку включати контрольовані операції Категорії «Б» в Локал файл. Тільки контрольовані

операції категорії, яка сукупно перевищує або має перевищувати 750 000 євро на основі принципу «витягнутої руки» протягом звітного року мають бути

задокументовані та проаналізовані в Локал файлі.

2. Як визначається поріг у 750 000 євро в контексті доходів від оренди протягом кожного податкового року?

Поріг визначається на основі загального доходу від оренди на основі принципу «витягнутої руки» в податковому році.

3. Чи потрібно сумувати обсяги закупівель та продажів для цілей оцінки перевищення граничного значення за категорією?

Так, граничне значення базується на абсолютних значеннях контрольованих операцій для кожної категорії, що відбуваються в податковому році. Наприклад, якщо загальна кількість закупівель і продажів становить 400 000 євро і 500 000 євро відповідно, загальна сума в цій категорії становитиме 900 000 євро. Таким чином, поріг у цій категорії перевищено.

4. Для якого року (податкового або бухгалтерського) слід готувати Звіт про операції з пов'язаними особами та Локал файл(и)?

Звіт про операції з пов'язаними особами та Локал файл слід готувати щодо податкового року.

5. До якої категорії операцій слід відносити фінансові гарантії?

Фінансові гарантії слід відображати в категорії «Фінансові операції».

6. Чи слід готувати дослідження трансфертного ціноутворення кожного податкового року чи лише якщо щось зміниться в умовах внутрішньогрупових позик?

Дослідження трансфертного ціноутворення має бути підготовлено, коли надається внутрішньогрупова позика, і оновлено, коли:

i. компанія надає або отримує нові позики, або

ii. змінюються істотні умови існуючих позик, або

iii. змінюється функціональний профіль сторін операції, або

iv. ринкові та економічні умови істотно змінюються).

7. Хто відповідає за заповнення та подання Звіту про операції з пов'язаними особами?

Відповідальним за заповнення Звіту про операції з пов'язаними особами є платник податку.

Звіту про операції з пов'язаними особами подає державний аудитор або податковий консультант.

8. Чи продовжує діяти циркуляр «Оподаткування внутрішньогрупових фінансових операцій типу back-to-back» від 30.06.2017 р. після введення в дію нового законодавства з трансфертного ціноутворення?

Циркуляр було скасовано з 01.01.2022 р.

Як бути готовим?

Оскільки правила трансфертного ціноутворення на Кіпрі набули чинності з 01.01.2022 року, ми рекомендуємо уже зараз:

 • оцінити вплив нових правил на діяльність компаній групи, які зареєстровані або мають постійні представництва на Кіпрі;

 • ідентифікувати потенційні операції з пов'язаними особами, які підпадатимуть під контроль з боку трансфертного ціноутворення;

 • підготувати політики ціноутворення та системи контролю над встановленням цін у внутрішньогрупових операціях, які б мінімізували негативні податкові наслідки для компаній на Кіпрі.

Якщо у вас виникнуть запитання, пов'язані із новими правилами трансфертного ціноутворення на Кіпрі, команда експертів А1 Консалтинг буде рада їх обговорити та надати свої рекомендації.

Як ефективніше виконувати комплаєнс-процедури для бізнесу? З новим рішенням LIGA360:Compliance. Контролюйте дотримання вимог законодавства, здійснюйте due dilligence та AML/KYC перевірки, моніторте репутацію вашої компанії та партнерів. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.

Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
На эту тему