$

Ринок страхування

30.05.2017, 09:02
89
0

планується переформатувати
планується переформатувати

До другого читання готується нова редакція Закону України «Про страхування» (законопроект №1797-1), яка б урахувала базові рекомендації Директиви 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року «Про початок і ведення діяльності у сфері страхування і перестрахування включаючи платоспроможність II».

Проектом пропонується забезпечити розв'язання таких проблем:

- визначення класифікації галузей і видів страхування відповідно до рекомендації Першої Директиви Ради 73/239/ЄЕС;

- реєстрація страховиків лише у формі акціонерного товариства та введення нового порядку їх реєстрації;

- створення інституту професійних перестраховиків та виділення у зв'язку з цим перестрахування окремо серед інших видів страхування, для здійснення якого необхідно отримати ліцензію;

- установлення порядку розкриття інформації страховиками для забезпечення надійного захисту страхувальників і введення пруденційного нагляду за страховою діяльністю;

- установлення вимог платоспроможності, що враховують якість активів страховика, його системи управління та розкриття інформації;

- визначення умов доступу до діяльності на території України страховиків-нерезидентів;

- надання дозволу на здійснення транскордонного страхування у випадках, установлених законодавством України;

- установлення вимог до власників істотної участі та порядку набуття істотної участі у страховика;

- установлення вимог до системи корпоративного управління страховика;

- визначення порядку регулювання посередницької діяльності на території України відповідно до законодавства ЄС;

- визначення правового статусу актуаріїв, аудиторів у сфері страхування;

- надання можливості впровадження інституту саморегулювання для страховиків та ін.

Автори законопроекту вважають, що його ухвалення сприятиме створенню нових робочих місць, залученню додаткового капіталу для розвитку страхового ринку України, подальшій інтеграції страхового ринку до законодавства та імплементації принципів і стандартів законодавства ЄС тощо.


Увійдіть, щоб залишити коментар

Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до україніської версії сайту