Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Банкрутство фізичної особи через карантин: як позбавитися боргів

Олександр Бондарчук, керуючий партнер Юридичного агентства «Абсолют», розповів, чи варто фізособам заявляти про банкрутство

Постановою Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 з 12.03.2020 р. по 22.05.2020 р. впроваджено карантин на всій території України.

З кінця березня 2020 року в багатьох областях України встановлено режим надзвичайної ситуації. І це стало не аби яким випробуванням не тільки для юридичних, а й для фізичних осіб.

Зазначимо, з кінця жовтня 2019 року, із введенням в дію Кодексу України з процедур банкрутства, запрацював новий порядок банкрутства юридичних осіб. Однак найбільшою новелою зазначеного Кодексу є запровадження інституту відновлення платоспроможності фізичних осіб.

Наразі інститут відновлення платоспроможності фізичних осіб є нововведенням чинного законодавства України, тому судова практика з даного питання перебуває ще на стадії формування.

З базою актуальних оголошень про банкрутство та ліквідацію суб'єктів господарювання можна ознайомитися в модулі «Банкрутство» ІПС ЛІГА:ЗАКОН, а модуль «Алгоритми дій для бізнесу» містить покрокові інструкції, подані у вигляді інфографіки щодо загальної процедури банкрутства, процедури санації та ліквідації. Також у модулі наведено схему загального перебігу процедури банкрутства фізичної особи. Отримати тестовий доступ до ІПС можна за посиланням

Чи варто очікувати бум звернень до суду із заявами про відкриття проваджень у справах про банкрутство?

Станом на 05.05.2020 р. (згідно даних Єдиного державного реєстру судових рішень) відкрито 50 проваджень про неплатоспроможність боржника-фізичної особи.

Разом з тим, в період дії карантину зменшилась кількість звернень до суду із заявами про банкрутство (через наявність обмежень, запроваджених під час карантину).

До того ж постановою Кабінету Міністрів України № 211 заборонено роботу суб'єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів.

Однак, потрібно розуміти, що наслідки карантинних заходів будуть найбільш помітними та відчутними вже після їх скасування. Це в будь якому разі призведе до збільшення показників звернення до господарського суду із заявами про відкриття проваджень у справах про банкрутство. Та не варто очікувати дуже стрімкого збільшення кількості звернень, оскільки перешкодою цьому є досить великі витрати заявника під час подання заяви до суду.

Чи є відмінності у процедури відновлення платоспроможності фізичної особи від процедури відновлення платоспроможності фізичної особи-підприємця?

Кодекс України з процедур банкрутства передбачає можливість банкрутства як фізичної особи, так й фізичної особи-підприємця. В обох випадках особливості здійснення проваджень у справах про банкрутство регулюється Книгою четвертою зазначеного Кодексу.

Єдиною відмінністю є те, що, у разі відкриття чи закриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи-підприємця, вноситься відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Особливості ініціювання процедури відновлення платоспроможності фізичної особи

Ініціювати процедуру відновлення платоспроможності фізичної особи можливо тільки за

заявою боржника.

Особливі умови для звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність передбачено статтею 115 Кодексу України з процедур банкрутства:

  • розмір прострочених зобов'язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 2020 рік - 141 690 грн.);

  • боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50 відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов'язань упродовж 2 (двох) місяців;

  • ухвалено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути звернено стягнення;

  • існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові зобов'язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності).

Відкриття справи про банкрутство фізособи: порядок дій

Як зазначено вище, фізособа має право звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

До заяви обов'язково додаються докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за 3 (три) місяці виконання повноважень.

Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень керуючого реструктуризацією становить 5 (п'ять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожен місяць виконання арбітражним керуючим повноважень (тобто, на 2020-й рік розмір авансування становитиме 31 530 грн.).

Судовий збір за подання даної заяви не передбачено Кодексом. Однак відомі прецеденти, коли суди залишали без руху заяви фізичних осіб у разі неподання доказів сплати судового збору за звернення із заявою про відкриття провадження у справі у встановленому законом порядку та розмірі (ухвала Господарського суду Харківської області від 03.01.2020 по справі № 922/46/20, ухвала Господарського суду Харківської області від 13.02.2020 по справі № 922/386/20).

Суд1, не пізніше 5 (п'яти) днів з дня надходження заяви, виносить ухвалу про прийняття заяви до розгляду й призначає дату підготовчого засідання2.

Дії боржника щодо кредиторів

Керуючий реструктуризацією протягом 3 (трьох) днів з дня схвалення зборами кредиторів погодженого з боржником плану реструктуризації боргів подає до господарського суду заяву про затвердження плану реструктуризації боргів.

Господарський суд розглядає заяву про затвердження плану реструктуризації боргів боржника протягом 10 (десяти) днів з дня її отримання.

Господарський суд у п'ятиденний строк після отримання звіту про виконання плану реструктуризації боргів боржника, але не пізніше 10 (десяти) днів після закінчення строку виконання такого плану, призначає судове засідання для розгляду звіту про виконання плану реструктуризації боргів.

На цьому судовому засіданні кредитори можуть висловити свої скарги на дії боржника щодо виконання плану реструктуризації боргів.

За результатами розгляду звіту про виконання плану реструктуризації боргів боржника, а також скарг кредиторів господарський суд постановляє:

1. закрити провадження у справі про неплатоспроможність у зв'язку з виконанням боржником плану реструктуризації боргів,

або

2. визнати боржника банкрутом та ввести процедуру погашення боргів (через невиконання боржником плану реструктуризації боргів).

Також варто пам'ятати, якщо протягом 3 (трьох) місяців3 до господарського суду не подано погоджений боржником й схвалений кредиторами план реструктуризації боргів боржника, господарський суд може визнати боржника банкрутом й відкрити процедуру погашення боргів або закрити провадження у справі про неплатоспроможність.

Які наслідки визнання фізичної особи банкрутом?

Кодекс України з процедур банкрутства передбачає звільнення фізичної особи від наявних боргів.

Тобто, фізична особа звільняється від подальшого виконання вимог кредиторів після завершення судових процедур у справі про неплатоспроможність та обов'язку повернення непогашених боргів (винятком є відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи; сплата аліментів; виконання інших вимог, які нерозривно пов'язані з особистістю фізичної особи).

Також зазначу деякі обмеження щодо діяльності фізичної особи-банкрута:

  • протягом 5 (п'яти) років після визнання банкрутом фізособа зобов'язана перед укладенням договорів позики, кредитних договорів, договорів поруки чи договорів застави письмово повідомляти інших сторін про факт своєї неплатоспроможності;

  • протягом 3 (трьох) років фізична особа, яку визнано банкрутом, не може вважатись такою, що має бездогану ділову репутацію.

Чи є ризики втрати майна фізичною особою під час застосування процедури банкрутства?

В ході процедури погашення боргів боржника підлягає реалізації:

  • все майно боржника, що перебуває у його власності або майно, частка якого належить боржнику;

  • майно, що буде отримано боржником у власність після визнання його банкрутом й до завершення процедури погашення боргів боржника.

Кодекс містить обмеження відносно майна боржника, за рахунок якого можливо погасити борги, а саме: до складу ліквідаційної маси не включається житло, яке є єдиним місцем проживання сім'ї боржника (квартира загальною площею не більше 60 квадратних метрів або житловою площею не більше 13,65 кв. метрів на кожного члена сім'ї боржника чи житловий будинок загальною площею не більше 120 кв. метрів) та не є предметом забезпечення, а також інше майно боржника, на яке згідно із законодавством не може бути звернено стягнення.

До складу ліквідаційної маси не включаються також кошти, що перебувають на рахунках боржника у пенсійних фондах та фондах соціального страхування.

За клопотанням боржника та інших учасників провадження суд може виключити із складу ліквідаційної маси майно боржника, на яке може бути звернено стягнення, якщо воно є необхідним для задоволення нагальних потреб боржника або членів його сім`ї чи майнові об'єкти вартістю не більше 10 (десяти) розмірів мінімальної заробітної плати, які є неліквідними чи дохід від реалізації яких істотно не вплине на задоволення вимог кредиторів. Однак вартість майна, що виключається з ліквідаційної маси не повинна перевищувати вартість більше 30 (тридцяти) мінімальних заробітних плат.

Чи варто фізособі відразу заявляти про банкрутство?

До оголошення себе банкрутом, фізособа може вдатися до інших заходів з метою позбавлення боргів.

Мова йде про затвердження судом відстрочення чи розстрочення сплати стягнутої суми заборгованості, затвердження мирової угоди тощо, без застосування процедури банкрутства.

Все одно, ініціатором процедури банкрутства виступає тільки боржник. І Кодекс України з процедур банкрутства дійсно надає можливість позбавитися боргів.

Та не варто сподіватися на те, що при оголошенні себе банкрутом, можна вирішити свої грошові проблеми. Треба розуміти, що життя «з чистого листа» таїть у собі певні нюанси та складності.

Олександр Бондарчук

Заступник Голови «Національної асоціації арбітражних керуючих України», арбітражний керуючий, керуючий партнер Юридичного агентства «Абсолют», адвокат

____________________

1У разі відсутності підстав для відмови у прийнятті заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність або для повернення такої заяви.

2 Не пізніше 15 робочих днів з дня постановлення ухвали про прийняття заяви.

3 Рахуємо з дня винесення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність й введення процедури реструктуризації боргів боржника.

В період кризи важливо стежити за діяльністю ваших конкурентів та партнерів. Бізнес-розвідка - це інструмент екосистеми LIGA360 для отримання інформації про конкурентів, партнерів чи постачальників в розрізі змін в держреєстрах, бенефіціарів, керівників, виграних тендерів і судових рішень. Тримайте руку на пульсі змін 24/7 зі смартфону або комп'ютера разом з LIGA360. Замовити тестовий доступ.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему