Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Коливання ціни на ринку товарів як підстава для збільшення ціни в договорі про публічну закупівлю

За правилами ведення господарської діяльності, підприємництво здійснюється на власний ризик. У цьому контексті не можна не погодитись з тим, що укладаючи договір поставки товару на певний строк у майбутньому, постачальник має нести ризики своєї діяльності, в тому числі, щодо зміни ціни товару в бік збільшення та має враховувати це при встановленні ціни за товар. Однак, очевидно, що не завжди можливо передбачити зміну ціни товару, в тому числі, при укладенні договору про публічну закупівлю.

Тож, коли може виникнути необхідність збільшення ціни договору про закупівлю?

Така ситуація виникає, наприклад, коли після укладення договору про закупівлю відбулось коливання цін на предмет договору (наприклад, при виконанні договору про постачання електроенергії вартість ціни за 1кВт зросла), тому Постачальнику стає нерентабельним виконання договору на невигідних для нього умовах. Отже, постає питання щодо необхідності внесення змін до договору в частині збільшення ціни товару.

Що говорить законодавство про публічні закупівлі у випадку коливання ціни на товар?

За загальним правилом, заборонено зміну істотних умов договору про закупівлю після його підписання та до його виконання. Проте, Законом України «Про публічні закупівлі» (надалі також - Закон 922-VIII) передбачено випадки, за яких сторонами можуть бути внесені зміни до істотних умов договору про закупівлю, зокрема, щодо збільшення ціни за одиницю товару.

Крім того, на виконання п. 37 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 922-VIII, Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову від 12.10.2022 № 1178, якою затверджено Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (надалі - Постанова № 1178). Постанова № 1178 набрала чинності 19.10.2022 та затверджені нею Особливості застосовуються до закупівель товарів, робіт та послуг, які були розпочаті після набрання нею чинності. Вказана Постанова № 1178 також передбачає винятки, за яких можливе збільшення ціни товару за договором про закупівлю.

Отже, законодавством (як до набрання чинності Постановою №1178, так і після) закріплена можливість сторін змінити умови укладеного договору про закупівлю шляхом збільшення ціни за одиницю товару. При цьому, метою надання такої можливості є попередження ситуації, за якої укладений договір стає вочевидь невигідним, збитковим для постачальника через істотну зміну обставин.

Добірка матеріалів про публічні закупівлі - у LIGA360. Отримай 400 документів для бізнесу, щоб брати участь в публічних закупівлях й тендерах та знати про зміни воєнного часу. Замов презентацію прямо сьогодні.

Проте, як правильно скористатись наданою можливістю та запобігти у майбутньому визнанню недійсними відповідних правочинів про збільшення ціни?

Як Законом 922-VIII, так і Постановою № 1178, однією з імперативних умов для збільшення ціни товару в договорі про закупівлю є коливання ціни такого товару на ринку. Тож, для збільшення ціни товару за договором, необхідно довести факт коливання ціни такого товару на ринку. Водночас, окрім доведення факту коливання цін, важливим також є те, що збільшення ціни товару не має призвести до збільшення суми договору, а відсоток збільшення ціни не може перевищувати відсоток коливання ціни товару на ринку, якщо договір було укладено відповідно до Постанови № 1178 (або не перевищувати 10 % та не частіше ніж 1 раз на 90 днів, якщо договір було укладено не в порядку Постанови № 1178).

Проте в даній статті зупинимось саме на доведенні факту коливання ціни товару на ринку.

Відповідно до сталої судової практики, при зверненні до замовника з пропозиціями підвищити ціну, постачальник зобов'язаний:

- обґрунтувати, чому таке підвищення цін на ринку зумовлює неможливість виконання договору по ціні, запропонованій замовнику на тендері;

- навести причини, через які виконання укладеного договору стало для постачальника вочевидь невигідним;

- довести, що підвищення ціни є непрогнозованим (його неможливо було передбачити і закласти в ціну товару на момент подання постачальником тендерної пропозиції).

Виключно коливання цін на ринку не може бути беззаперечною підставою для автоматичного перегляду (збільшення) погодженої сторонами ціни за одиницю товару (зазначене узгоджується з правовою позицією Верховного Суду, викладеною у постановах від 23.11.2023 у справі № 917/1009/22, від 18.07.2023 у справі №916/944/22).

Крім того, Верховний Суд у постанові від 12.09.2019 у справі № 915/1868/18 наголосив, що можливість зміни ціни договору внаслідок недобросовісних дій сторін договору робить результат закупівлі невизначеним та тягне за собою неефективне використання бюджетних коштів, що є прямим порушенням принципів процедури закупівлі, визначених Законом України «Про публічні закупівлі». З таким висновком також погодився Верховний Суд у постанові від 23.11.2023 у справі № 917/1009/22.

Тобто на постачальника покладається обов'язок з доведення наявності факту коливання ціни такого товару на ринку з наданням відповідних підтверджуючих документів.

Яким же документом підтверджується факт коливання ціни такого товару на ринку?

Чинне законодавство не передбачає переліку документів, які можуть підтверджувати факт коливання цін, як і не передбачає конкретну особу, яка видає такі документи. Тому в кожному конкретному випадку судом будуть оцінюватись надані сторонами докази на підтвердження правомірності збільшення ними ціни товару.

Верховний Суд неодноразово зазначав, що у документі, який видає компетентна організація, має бути зазначена чинна ринкова ціна на товар і її порівняння з ринковою ціною станом на дату, з якої почалися змінюватися ціни на ринку, як у бік збільшення, так і у бік зменшення (тобто наявності коливання). Необхідність зазначення такої інформації зумовлюється також тим, що у випадку коливання цін, зміни до договору про закупівлю вносяться з урахуванням показників коливання цін, що стали підставою для здійснення попередніх змін до договору. Кожна зміна до договору має містити окреме документальне підтвердження. Документ про зміну ціни повинен містити належне підтвердження, викладених в ньому даних, проведених досліджень коливання ринку, джерел інформації тощо (зокрема, вказана правова позиція викладена в постановах Верховного Суду від 18.07.2023 у справі № 916/944/22, від 13.10.2020 у справі № 912/1580/18).

Щодо суб'єктів, які наділені повноваженням з надання інформації щодо факту коливання цін на ринку товарів, то до таких суб`єктів можна віднести, зокрема, Державну службу статистики України, на яку постановою КМУ від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" покладено функцію з контролю за цінами в частині здійснення моніторингу динаміки цін (тарифів) на споживчому ринку; ДП "Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків", яке на замовлення суб`єкта господарювання виконує цінові/товарні експертизи, зокрема, щодо відповідності ціни договору наявній кон`юнктурі певного ринку товарів; Торгово-промислову палату України, яка у межах власних повноважень надає послуги щодо цінової інформації. При цьому, документи, видані такими суб'єктами, можуть використовуватися для підтвердження коливання ціни товару на ринку, однак суди, в кожному окремому випадку, будуть досліджувати та оцінювати такі докази за критеріями належності, допустимості, достовірності, вірогідності з точку зору саме факту коливання ціни на товар (вказане узгоджується з позицією Верховного Суду, викладеною у поставах від 18.07.2023 у справі № 916/944/22, від 05.09.2023 у справі № 926/3244/22).

Тобто, наявність самої лише згоди сторін договору про закупівлю на збільшення ціни товару у зв'язку з коливанням цін на ринку недостатньо для укладення відповідних додаткових угод. Одним з визначальних факторів в цьому випадку є наявність у сторін документального підтвердження про факт коливання цін на ринку. За відсутності таких доказів існує велика ймовірність про визнання в майбутньому вказаних змін недійсними та стягнення з постачальників отриманих коштів на підставі додаткових угод.

Не варто забувати, що сторони не позбавлені можливості визначити в договорі порядок зміни ціни, зокрема, які коливання ціни надають право на перерахунок ціни (порогові показники), формулу розрахунку нової ціни, якими саме документами має підтверджуватися коливання цін на ринку товару тощо. Також, учасник тендеру не позбавлений можливості звернутися до замовника за роз'ясненням щодо того, які саме документи будуть підтверджувати коливання змін ціни на ринку.

Тому, з метою добросовісного користування своїми правами, радимо уважно ставитись до умов укладеного договору про закупівлю та пам'ятати про необхідність мати підтверджуючі документи щодо коливання ціни на ринку товару у відповідний період, у разі, якщо виникне необхідність скористатись правом на внесення змін до істотних умов договору.

Швидко потрібна правова позиція чи перелік подібних судових рішень? Спробуй LIGA360 для юриста та адвоката. Готуйся до судового засідання в один клік.

Встигніть отримати знижку до 40% для рішень LIGA360. Заповніть заявку - і наш менеджер запропонує тариф, який підходить саме вам.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему