Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

1 жовтня 2015, 09:06
642
0
Реклама

ПРАВОВА ПОДІЯ:

30 вересня набрав чинності Закон № 675-VIII «Про електронну комерцію».

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Закон регулює правові відносини у сфері електронної комерції під час здійснення електронних правочинів.

Дія цього Закону не поширюється на правочини, якщо:


- встановлено спеціальний порядок переходу права власності або предметом правочину є об'єкти, вилучені з цивільного обороту або обмежені в цивільному обороті відповідно до законодавства;


- однією зі сторін є фізособа, яка не зареєстрована як ФОП і реалізує або пропонує до реалізації товари, виконує роботи, надає послуги з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, крім випадків, коли сторони прямо домовилися про застосування положень цього Закону до правочину;


- стороною правочину є орган держвлади або орган місцевого самоврядування в частині виконання ним функцій держави або місцевого самоврядування, або ж правочин здійснюється відповідно до Закону про держзакупівлі;


- правочин підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації відповідно до законодавства;


- вчинення правочину регулює сімейні правовідносини;


- правочин стосується грального бізнесу (парі, тоталізатори та ін. азартні ігри), проведення лотерей (окрім негрошових лотерей згідно із Законом про благодійність та лотерей, визначених Законом про рекламу);


- виконання зобов'язання забезпечується особою, яка уклала договір поруки або іншої форми майнового забезпечення, за умови, що така особа діє в цілях, що виходять за межі його госпдіяльності або незалежної професійної діяльності.


У разі якщо однією із сторін електронного правочину є іноземець, особа без громадянства або іноземна юрособа, норми цього Закону застосовуються з урахуванням положень Закону «Про міжнародне приватне право».


Норми цього Закону застосовуються до діяльності іноземних суб'єктів електронної комерції у частині реалізації ними товарів, виконання робіт, надання послуг покупцям (замовникам, споживачам) на території України.


Обов'язки продавців у е-commerce


Учасниками відносин у сфері електронної комерції є суб'єкти електронної комерції, постачальники послуг проміжного характеру в інформаційній сфері, органи державної влади та органи місцевого самоврядування в частині виконання ними функцій держави або місцевого самоврядування.


Постачальниками послуг проміжного характеру в інформаційній сфері є оператори (провайдери) телекомунікацій, оператори послуг платіжної інфраструктури, реєстратори (адміністратори), яким присвоюються мережеві ідентифікатори, та інші суб'єкти, що забезпечують передачу та зберігання інформації з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.


Продавець (виконавець, постачальник) товарів, робіт, послуг в електронній комерції під час своєї діяльності та у разі поширення комерційного електронного повідомлення зобов'язаний забезпечити прямий, простий, стабільний доступ інших учасників відносин у сфері електронної комерції до такої інформації:


- повне найменування юрособи або ПІБ ФОП;


- місцезнаходження юрособи або місце реєстрації та місце фактичного проживання ФОП;


- адреса електронної пошти і адреса інтернет-магазину;


- ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків ФОП (або серія і номер паспорта для ФОП, у якого немає реєстраційного номера через релігійні переконання);


- відомості про ліцензію (серія, номер, строк дії і дату видачі), якщо господарська діяльність підлягає ліцензуванню;


- інформація щодо включення податків у розрахунок вартості товару, роботи, послуги та у разі доставки товару - інформація про вартість доставки;


- інші відомості, які відповідно до законодавства підлягають оприлюдненню.


Продавець (виконавець, постачальник) під час вчинення електронного правочину зобов'язаний забезпечити повну відповідність предмета електронного договору, погодженого сторонами, кількісним та якісним характеристикам.


Якщо продавець (виконавець, постачальник) пропонує іншій стороні електронного договору надати йому відомості про платіжні інструменти для оплати вартості товару, роботи, послуги, він зобов'язаний забезпечити захист такої інформації.


Рекламні розсилки


Згідно із Законом електронні правочини вчиняються на основі відповідних пропозицій (оферт). Інформування потенційних покупців (замовників, споживачів) щодо товарів, робіт, послуг здійснюється згідно з вимогами Закону про рекламу і може здійснюватися шляхом надсилання комерційних електронних повідомлень.


Такі повідомлення поширюються лише на основі згоди на отримання таких повідомлень, наданої особою, якій ці повідомлення адресовано. Комерційне електронне повідомлення може надсилатися особі без згоди тільки за умови, що особа може відмовитися від подальшого отримання таких повідомлень.


Отримання особою комерційних електронних повідомлень без її згоди не може бути підставою для збільшення вартості наданих йому послуг проміжного характеру в інформаційній сфері.


Порядок укладення електронного договору


Електронний договір укладається шляхом пропозиції його укласти (оферти) однією стороною та її прийняття (акцепту) другою стороною. Пропозиція може бути зроблена шляхом надсилання комерційного електронного повідомлення, розміщення оферти в мережі Інтернет або інших інформаційно-телекомунікаційних системах.


Договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка надіслала пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.


Місцем укладення електронного договору є місцезнаходження юридичної особи або місце фактичного проживання фізичної особи, яка є продавцем (виконавцем, постачальником) товарів, робіт, послуг.


Покупець (замовник, споживач) повинен отримати підтвердження вчинення електронного правочину у формі електронного документа, квитанції, товарного або касового чека, квитка, талона або іншого документа у момент укладення правочину або в момент виконання продавцем обов'язку передати покупцеві товар.


Електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний в певному порядку, за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного в письмовій формі.


ПРОТЕ:

Кабмін у 3-місячний термін з дня набрання чинності Законом повинен затвердити ліцензійні умови провадження окремих видів господарської діяльності з реалізації товарів, виконання робіт або надання послуг, що підлягають ліцензуванню, з урахуванням особливостей, пов'язаних з дистанційною формою здійснення такої діяльності у сфері електронної комерції.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини