Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Як бізнесу отримати допомогу по частковому безробіттю для компенсації скорочених зарплат

Реклама

Визначено механізм надання коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю. Відповідна постанова Кабміну від 22 квітня 2020 р №306 набула чинносты 28 квітня. Нагадаємо, таку допомогу було раніше запроваджено для малого та середнього бізнесу, який вимушений через карантин скоротити робочий час та виплати працівникам. 

Хто надає допомогу?

Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається центром зайнятості.

Хто отримує допомогу?

Допомога надається роботодавцям і виплачується працівникам (крім осіб, які отримують пенсію та працюють за сумісництвом), у разі втрати ними частини зарплати внаслідок вимушеного скорочення тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) діяльності за зверненням роботодавця для її виплати.

Який розмір допомоги?

Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається за кожну годину, на яку працівникові скорочено робочий час, з розрахунку 2/3 тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду. Розмір допомоги не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати (4723 грн).

На який строк надається допомога?

Сума допомоги надається роботодавцям на строк зупинення (скорочення) діяльності та протягом 30 календарних днів після завершення карантину в разі сплати роботодавцем ЄСВ протягом шести місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності.

Коли можна звернутися за допомогою?

Роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину протягом 30 календарних днів з дня зупинення (скорочення) діяльності.

LIGA360 - це спільний інструмент управління бізнесом для середніх компаній. 15 IT-продуктів для керівника, юриста, бухгалтера і маркетолога. Тримайте під контролем весь бізнес, керуйте ризиками, приймайте злагоджені рішення. Замовити тест

Куди звертатись?

Роботодавець звертається до центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника ЄСВ та подає такі документи:

  • заяву у довільній формі, в якій, зокрема, зазначається інформація про належність роботодавця до суб'єктів малого або середнього підприємництва відповідно до Господарського кодексу та до якої додаються засвідчені роботодавцем копії підтвердних документів щодо середньої кількості працівників та доходу роботодавця за календарний рік, що передує року подання до центру зайнятості документів, передбачених цим пунктом;

  • засвідчену роботодавцем копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності;

  • відомості про працівників (ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному державному органу і мають відмітку в паспорті), в яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю;

  • видану ДПС довідку про сплату ЄСВ за останні шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності.

Центрам зайнятості забороняється вимагати інші документи.

Якщо роботодавець належить одночасно до різних категорій суб'єктів підприємництва за різними критеріями, належність до відповідного суб'єкта підприємництва в цілях застосування цього Порядку визначається за річним доходом від провадження будь-якої діяльності за звітний рік.

Показник річного доходу визначається на підставі офіційних звітних даних за останні чотири квартали (для суб'єкта підприємництва, що подає квартальну звітність) або за останній звітний рік (для суб'єкта підприємництва, що подає річну звітність).

Середня кількість працівників за звітний період визначається за даними відповідної статистичної звітності, де зазначається такий показник.

Скільки часу розглядається звернення?

Рішення про надання або відмову у наданні допомоги по частковому безробіттю на період карантину приймається обласним або Київським міським центром зайнятості протягом трьох робочих днів з дня подання роботодавцем документів та оформлюється наказом.

У разі подання неповного пакета документів або наявності помилок центр зайнятості протягом трьох днів повідомляє про це роботодавцю. Після доповнення або доопрацювання таких документів роботодавець має право повторно звернутися до центру зайнятості протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення центру зайнятості.

У разі повторного подання роботодавцем документів, після їх доповнення або доопрацювання рішення про надання або відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю на період карантину приймається протягом трьох робочих днів з дня повторного подання документів.

Яким чином оформлюється надання допомоги?

Між центром зайнятості та роботодавцем протягом трьох робочих днів укладається договір, в якому визначаються права та обов'язки сторін, порядок перерахування роботодавцю коштів Фонду та виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину, гарантії зайнятості працівника, якому виплачується допомога по частковому безробіттю на період карантину, відповідальність сторін, строк дії договору та порядок вирішення спорів. Примірний договір наведений у додатку 1.

Якщо центр зайнятості відмовляє, чи можна звернутися повторно?

У разі прийняття рішення про відмову центр зайнятості протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення письмово повідомляє про нього роботодавцю з обґрунтуванням причин відмови.

Якщо роботодавцю відмовлено з незалежних від нього причин, він має право повторно звернутися в межах строку дії карантину, але не більше 30 календарних днів після його завершення.

Рішення про відмову може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або суду.

Як перераховуються кошти?

Перерахування роботодавцю коштів для виплати працівникам допомоги здійснюється на підставі відомостей про осіб, щодо яких виконуються вимоги, наданих роботодавцем за формою згідно з додатком 2, щомісяця протягом трьох робочих днів після зарахування відповідних коштів на рахунок центру зайнятості.

Роботодавець виплачує допомогу працівникам у строк не більше ніж три робочих дні після надходження коштів на рахунок роботодавця за окремою платіжною відомістю для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину (відомістю на виплату грошей). Копія зазначеної відомості з підтвердженням перерахування коштів на рахунок працівника подається центру зайнятості не пізніше ніж протягом п'яти календарних днів після виплати працівникам.

У разі скорочення тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) діяльності у працівників, які не включені до відомостей, роботодавець додатково подає центру зайнятості на розгляд відомості про таких осіб.

Виплата працівникам допомоги здійснюється роботодавцем з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу у межах строку зупинення (скорочення) діяльності, але не більше 30 календарних днів після завершення карантину.

Зверніть увагу! Період виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину в разі, коли роботодавцем вживалися заходи до запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, передбачені карантином, не враховується під час розгляду звернення щодо наступного одержання допомоги по частковому безробіттю.

У разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася допомога (розірвання трудового договору протягом шести місяців (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів, - протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги), з дня закінчення виплати допомоги (крім повної ліквідації або припинення діяльності роботодавця), кошти, отримані роботодавцем, повертаються до Фонду в повному обсязі у розмірі виплаченої звільненій особі допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

Хто не отримує допомогу?

Допомога по частковому безробіттю на період карантину не надається працівникам, які отримують оплату часу простою, а також у разі освоєння нового виробництва (продукції) відповідно до статті 113 КЗпП.

Центр зайнятості контролює цільове використання коштів, що перераховуються роботодавцю для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину, шляхом проведення відповідної перевірки протягом 90 календарних днів після останньої виплати такої допомоги працівникам та має право отримувати від роботодавця необхідні пояснення з відповідних питань, у тому числі в письмовій формі.

Кризові умови потребують від бізнесу посиленої уваги до законодавчих змін. Незамінним рішенням у портфелі кожного юриста є онлайн-система ІПС ЛІГА:ЗАКОН. Почніть користування прямо зараз, щоб отримати доступ до найбільшої нормативно-правової та довідкової інформації зі зручним пошуком та конкретними алгоритмами дій у типових ситуаціях.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Схожі новини