Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Розпочато планування перевірок бізнесу на 2021 рік: на що підприємцям звернути увагу

Реклама

У ДРС підготували рекомендації, на що потрібно звернути увагу бізнесу у зв'язку з проведенням планування заходів державного нагляду (контролю) на 2021 рік.

1. Щодо строків, відведених Законом про основні засади державного нагляду для планування заходів державного нагляду (контролю)

15 жовтня 2020 року закінчується строк, відведений для визначення органами переліків суб'єктів господарювання, які підлягають плановим перевіркам у 2021 році, та внесення відомостей про таких суб'єктів господарювання до Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), функції якої наразі забезпечуються Інспекційним порталом. Після 15 жовтня, але не пізніше 17 жовтня, автоматично буде згенерований проект плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2021 рік, який у загальному доступі буде знаходитися у розділі «Плани перевірок».

Затвердження Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2021 рік відбудеться 15 листопада 2020 року. Починаючи з 15 листопада 2020 року та до 1 грудня 2020 року органами державного нагляду (контролю) будуть затверджені річні плани.

У період з 15 жовтня 2020 року по 1 грудня 2020 року Законом передбачається можливість:

  • внесення змін до сформованого проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) щодо узгоджених органами державного нагляду (контролю) інших дат початку та строків здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю);

  • відмови суб'єктом господарювання від проведення комплексного планового заходу державного нагляду (контролю) шляхом письмового звернення до ДРC. У такому разі перевірка такого суб'єкта господарювання проводиться згідно з річними планами органів державного нагляду (контролю).

Підготуватися до перевірок допоможе ресурс "Мистецтво оборони". Тестовий доступ можна отримати за посиланням

2. Що є підставою для проведення планових перевірок та яке призначення плану здійснення комплексних перевірок

Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду (контролю). Річні плани формуються із переліків суб'єктів господарювання, які підлягають плановим перевіркам, що визначаються, керуючись критеріями ризику від провадження господарської діяльності. У разі якщо суб'єкт господарювання на відповідний плановий період включений до планів одночасно кількох органів, відповідні планові заходи здійснюються органами державного нагляду (контролю) комплексно - одночасно всіма органами державного нагляду (контролю), до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) яких включено суб'єкта господарювання. Єдина для всіх органів дата початку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) визначається автоматично Інспекційним порталом із зазначенням її у сформованому проекті плану.

Єдиним призначенням плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) є:

- об'єднання у одному переліку усіх суб'єктів господарювання, які включені до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) одночасно кількох органів державного нагляду (контролю);

- встановлення однієї для всіх органів державного нагляду (контролю) дати початку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) щодо таких суб'єктів.

Дізнатися чи потрапила ваша компанія в графіки планових перевірок державних органів нагляду і контролю можна за допомогою сервісу CONTR AGENT від ЛІГА:ЗАКОН.

3. Щодо відмови суб'єктів господарювання від проведення заходів державного нагляду (контролю).

Суб'єкт господарювання має право відмовитися від проведення комплексного планового заходу державного нагляду (контролю) шляхом письмового звернення до Державної регуляторної служби України.

Єдиним наслідком, який слідує за виключенням суб'єкта господарювання з плану є повернення дат початку здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у річних планах органів державного нагляду (контролю) до дат, які кожним окремо органом державного нагляду (контролю) були визначені спочатку. У такому разі перевірка такого суб'єкта господарювання проводиться у дати, встановлені річними планами органів державного нагляду (контролю).

Звернення суб'єкта господарювання про відмову від проведення комплексного планового заходу може бути задоволене виключно у період з моменту формування Інспекційним порталом проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) до моменту його затвердження Державною регуляторною службою України, тобто з 15 жовтня 2020 року до 15 листопада 2020 року. Також слід врахувати, що положення Закону не вимагають від суб'єктів господарювання мотивувати або обґрунтовувати свою відмову від проведення комплексного планового заходу. Зразок оформлення такої відмови можна переглянути, перейшовши за посиланням.

Закон не встановлює права суб'єктів господарювання на відмову від проведення заходів державного нагляду (контролю) в цілому і не передбачає можливості відмови суб'єктом господарювання від проведення окремих планових заходів державного нагляду (контролю), які увійшли до плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю), а лише визначає можливість відмовитись від проведення комплексного планового заходу, унаслідок чого перевірка такого суб'єкта господарювання проводиться згідно з річними планами органів державного нагляду (контролю).

Звернення суб'єктів господарювання про відмову від проведення комплексного планового заходу не будуть задоволені, якщо вони:

  • надійдуть до Державної регуляторної служби України після 15 листопада 2020 року;

  • будуть містити будь-які обґрунтування відмови від проведення комплексного планового заходу;

  • будуть містити відмову від проведення заходів державного нагляду (контролю) в цілому або відмову від проведення окремих планових заходів державного нагляду (контролю), які увійшли до плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю).

4. Щодо незгоди суб'єктів господарювання з датою початку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю).

До 1 листопада 2021 року органи державного нагляду (контролю), за потреби, матимуть можливість внести зміни до сформованого проекту плану перевірок щодо узгоджених між собою інших дат початку та строків здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю).

Закон не передбачає можливості встановлення ДРС інших дат початку та строків здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) за безпосереднім зверненням до неї суб'єктів господарювання. За наявності обставин, за яких суб'єкт господарювання вважає за доцільне перенести дату початку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю), він може звернутися з обґрунтованою пропозицією до одного або усіх одночасно органів державного нагляду (контролю), які здійснюватимуть комплексні заходи державного нагляду (контролю). Якщо органи державного нагляду вважатимуть слушною подану суб'єктом господарювання пропозицію, вони ініціюють необхідні процедури щодо погодження між собою іншої дати. Звернення суб'єктів господарювання безпосередньо до ДРС щодо встановлення інших дат початку та строків здійснення комплексних перевірок задовольнятися не будуть. Звернення суб'єктів господарювання щодо встановлення інших дат початку та строків здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) мають бути подані до органів державного нагляду (контролю) у строки, які дозволять їм погодити між собою та подати до 1 листопада 2020 року у ДРС підготовлені матеріали.

5. Стосовно з'ясування суб'єктами господарювання підстав щодо включення їх до переліків суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2021 році.

Встановлення потреби у проведенні заходів державного нагляду (контролю) щодо конкретного суб'єкта господарювання є виключним повноваженням органів державного нагляду (контролю). Ця потреба визначається на основі критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, з урахуванням періодичності проведення планових заходів державного нагляду.

Суб'єкти господарювання, маючи сумнів щодо правильного визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю), або з причини незгоди із ступенем ризику, до якого їх було віднесено, звертаються до ДРС з вимогою роз'яснити ці рішення та вжити заходів щодо їх коригування. Проте, ДРС, не маючи правових підстав відміняти, переглядати або впливати на рішення органів державного нагляду (контролю) про включення суб'єктів господарювання до переліку суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді, надає тільки посилання на положення Закону, якими органи держаного нагляду (контролю) мають керуватися при прийнятті подібних рішень. Обґрунтовані ж роз'яснення щодо наявності підстав у потребі проведення заходів державного нагляду (контролю) суб'єкти господарювання можуть отримати виключно від органу державного нагляду (контролю), який визначав таку потребу. ДРС не має правових підстав відміняти, переглядати або впливати на рішення органів державного нагляду (контролю) про включення суб'єктів господарювання до переліку суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді. Звернення мають направлятися до органів державного нагляду (контролю) та оформлюватися як запити на отримання консультації.

6. Щодо визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року. Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання, яка віднесена:

  • до високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки;

  • до середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки;

  • до незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

Відлік років, які охоплюються цими періодами, починається з року, у якому востаннє був здійснений плановий захід державного нагляду (контролю). Це означає, що якщо, наприклад, останній плановий захід державного нагляду (контролю) суб'єкта господарювання, віднесеного до високого ступеня ризику, був проведений у 2019 році, дворічний період у такому випадку складається з 2019 та 2020 років, тобто двох планових років. Наступний плановий захід державного нагляду (контролю) цього суб'єкта може бути проведений у 2021 році. 2021 рік у цьому випадку є новим плановим роком, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня, і є початком відліку для наступного дворічного періоду, який складатиметься з 2021 та 2022 планових років. За такої конструкції визначення періодичності заходів державного нагляду (контролю), дата наступного планового заходу може припадати на будь-який день календарного року, який слідує за останнім плановим роком, що увійшов до дворічного періоду, оскільки наступний календарний рік в цілях застосування Закону взято за неподільну одиницю виміру, яка дорівнює плановому року.

Ефективне управління бізнесом з уникненням можливих ризиків можливе з LIGA360: ПІДПРИЄМЕЦЬ. Унікальний комплекс інформаційно-аналітичних продуктів від ЛІГА:ЗАКОН допоможе вам бути в курсі всіх законодавчих змін, що стосуються підприємницької діяльності, а також забезпечать вам надійне партнерство завдяки унікальному модулю БІЗНЕС-РОЗВІДКА. Дізнатися більше про рішення LIGA360:ПІДПРИЄМЕЦЬ.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини