Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Нові правила на ринку "зеленої" енергетики в Україні

7 вересня 2023, 15:00
17575
0
Автор:
Реклама

24 липня 2023 року Президент України підписав Закон України № 3220-ІХ ("Закон"), який спрямований на удосконалення умов підтримки виробників електроенергії із відновлювальних джерел енергії ("ВДЕ"). З-поміж іншого, Закон перезавантажує регулювання "зелених" аукціонів, гарантій походження електроенергії та контрактів на різницю (т.зв. віртуальних PPA), а також запроваджує нові інструменти підтримки, зокрема, механізм ринкової премії та механізм самовиробництва. Крім цього, Законом передбачено продовження терміну дії pre-PPAs та технічних умов на приєднання для вітроенергетичних об'єктів, а також зміни щодо функціонування балансуючої групи ДП "Гарантований покупець" ("Гарпок").

Про ці та інші зміни на ринку "зеленої" енергетики читайте у огляді юристів Everlegal.

Продовження терміну дії pre-PPA та ТУ для вітроенергетичних об'єктів

Стосовно вітроенергетичних об'єктів щодо яких виробник ВДЕ уклав договір купівлі-продажу за "зеленим" тарифом ("pre-PPA"), передбачено:

 • продовження строку введення таких об'єктів в експлуатацію до 31 грудня 2023 року. Виробник ВДЕ та Гарпок повинні укласти новий PPA на тих самих умовах, що і відповідний pre-PPA (з урахуванням нового строку введення вітроенергетичного об'єкта в експлуатацію); та

 • продовження терміну дії технічних умов на приєднання (ТУ) до 31 грудня 2024 року або 31 грудня 2025 року (в останньому випадку вартість послуги із приєднання має бути переглянута). Відповідно, виробник ВДЕ та оператор системи розподілу повинні укласти додаткову угоду до відповідного договору про приєднання до електричних мереж системи розподілу ("Договір Приєднання"), яка передбачатиме видачу нових ТУ на тих самих умовах, що були чинні станом на 24 лютого 2022 року.

Продовження строку введення в експлуатацію вітроенергетичних об'єктів та ТУ можливе за дотримання наступних умов:

 • виробник ВДЕ уклав pre-PPA до 31 грудня 2019 року; та

 • Договір Приєднання та ТУ були чинними станом на 24 лютого 2022 року і у виробника ВДЕ не було невиконаних зобов'язань за відповідним Договором Приєднання.

Водночас, Закон унеможливлює завершення будівництва та введення в експлуатацію вітроенергетичних об'єктів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях на момент укладення відповідної додаткової угоди до Договору Приєднання.

Видача нових ТУ із продовженням їх терміну дії неможлива щодо вітроенергетичних об'єктів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях на момент укладення відповідної додаткової угоди до Договору Приєднання. Перелік тимчасово окупованих територій - за посиланням.

Як енергетичному бізнесу управляти ризиками? Спробуйте корпоративне рішення LIGA360. Законодавство й моніторинг змін енергоринку, перевірка контрагентів з України та Великобританії, відповіді експертів щодо ліцензій, перевірок, мита і податків. Докладніше.

Перезавантаження "зелених" аукціонів

Закон передбачає, що підтримка виробників ВДЕ, які набули право на неї за результатами аукціону, здійснюється шляхом гарантування придбання послуги за механізмом ринкової премії шляхом укладення відповідного договору між Гарпоком та переможцем аукціону. Нагадаємо, що раніше підтримка переможців "зелених" аукціонів передбачала викуп всього обсягу електроенергії, відпущеної такими виробниками, за аукціонною ціною на підставі договору купівлі-продажу електроенергії.

Детальніше про механізм ринкової премії - нижче.

Також Закон зменшує строк введення в експлуатацію переможцем аукціону об'єкту ВДЕ, що виробляє електроенергію з енергії сонця із 2-х років до 18 місяців з дня укладення договору про надання послуги за механізмом ринкової премії. Щодо інших об'єктів ВДЕ строк введення в експлуатацію незмінний - 36 місяців з дня укладення відповідного договору.

Крім цього, зменшено строк підтримки переможців аукціонів із 20 до 12 років

Механізм ринкової премії

Механізм ринкової премії (Feed-in-Premium, FiP) - це новий механізм підтримки виробників ВДЕ, яким встановлено "зелений" тариф або які набули право на підтримку на аукціоні. Цей механізм передбачає, що Гарпок виплачуватиме виробникам ВДЕ різницю між розміром "зеленого" тарифу або аукціонної ціни (з урахуванням надбавки за використання обладнання українського виробника) та розрахунковою ціною.

Розрахункова ціна визначатиметься шляхом обрання максимального значення з двох показників:

(a) середньозваженого значення індексів ціни на ринку "на добу наперед" ("РДН") для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць та місяць, який йому передує; або

(b) середньозваженого значення індексів ціни за двосторонніми договорами.

Вартість послуги за механізмом ринкової премії залежить від того, який із двох показників матиме максимальне значення. Крім цього, при розрахунку враховуватимуться:

(a) розмір "зеленого" тарифу або аукціонної ціни з урахуванням надбавки за використання обладнання українського виробника;

(b) погодинний обсяг електричної енергії, яка вироблена та продана виробником ВДЕ на РДН, внутрішньодобовому ринку та за двосторонніми договорами на ринку електроенергії; та

(c) середньозважена ціна на електроенергію на РДН та за двосторонніми договорами на ринку електроенергії.

Якщо розмір розрахункової ціни перевищуватиме розмір аукціонної ціни з урахуванням надбавки до неї, то виробник ВДЕ зобов'язаний сплатити Гарпоку вартість послуги за механізмом ринкової премії для відпущеної електричної енергії відповідним об'єктом ВДЕ у встановленому періоді (звертаємо увагу, що такий обов'язок не передбачено для виробників ВДЕ, яким встановлено "зелений" тариф).

Для отримання підтримки за механізмом ринкової премії виробники ВДЕ повинні укласти відповідний договір із Гарпоком, типова форма якого буде затверджена НКРЕКП. Крім цього, виробникам ВДЕ, яким встановлено "зелений" тариф, потрібно вийти із балансуючої групи Гарпока.

Підтримка за механізмом ринкової премії надаватиметься виробникам ВДЕ протягом всього строку застосування "зеленого" тарифу або строку підтримки, отриманої на аукціоні, який не може перевищувати 12 років.

Зміни щодо контрактів на різницю

Нагадаємо, що контракт на різницю - це договір між виробником ВДЕ та іншим учасником ринку електроенергії, суть якого полягає у компенсації коливань ринкової ціни на "зелену" енергію: якщо ціна на ринку електроенергії є меншою за індикатив, узгоджений у договорі, то такий учасник ринку електроенергії, із яким укладено відповідний договір, доплачує виробнику ВДЕ різницю між індикативною ціною в договорі та фактичною ціною на ринку електроенергії, і навпаки - якщо ціна на ринку електроенергії зростає, то виробник ВДЕ компенсує різницю такому учаснику ринку.

В Україні аналогом контрактів на різницю є договори про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію, вироблену з ВДЕ.

Закон уточнює положення поточного законодавства щодо укладення виробниками ВДЕ контрактів на різницю, а саме:

 • Укладати такі договори можуть як виробники ВДЕ, до яких не застосовується стимулювання ("зелений" тариф або підтримка за результатами аукціону), так і виробники ВДЕ, до яких застосовується відповідне стимулювання, але вони вийшли із балансуючої групи Гарпока.

 • Відтепер виробники ВДЕ можуть укладати такі договори не тільки зі споживачами, а і з електропостачальниками або трейдерами.

 • З метою підтвердження, що електроенергія, яку продаватиме виробник ВДЕ за таким договором, є виробленою із ВДЕ, сторони можуть передбачити умови передачі виробником ВДЕ гарантій походження електричної енергії.

 • Про укладення договору сторони повинні повідомляти НКРЕКП, яка, в свою чергу, вносить відповідну інформацію до реєстру об'єктів електроенергетики та генеруючих установок активних споживачів, що використовують альтернативні джерела енергії для виробництва електричної енергії.

Механізм самовиробництва

Закон також запроваджує механізм самовиробництва та нових учасників ринку електроенергії ­ "активних споживачів", якими визнаються, зокрема, ті споживачі, які продають згенеровану ними "зелену" електроенергію повністю або частково, тобто надлишки виробленої електроенергії, неспожиті на власні потреби.

Тобто, якщо за місяць активний споживач спожив більше електроенергії, ніж відпустив у мережу, то він повинен буде сплатити різницю між вартістю спожитої та відпущеної електричної енергії на користь постачальника. Та навпаки, якщо вартість відпущеної електричної енергії перевищує вартість спожитої електричної енергії, то різниця між вартістю відпущеної та спожитої електричної енергії буде сплачена постачальником на користь активного споживача у місяці, наступному за розрахунковим.

Скористатись перевагами механізму самовиробництва зможуть наступні активні споживачі:

 • приватні домогосподарства з генеруючими сонячними / вітровими установками до 30 кВт;

 • малі непобутові споживачі з генеруючими сонячними / вітровими установками до 50 кВт;

 • непобутові споживачі з генеруючими сонячними / вітровими / біомасовими / біогазовими / гідроенергетичними / геотермальними установками в межах дозволеної потужності;

 • непобутові споживачі, генеруючі установки яких введені в експлуатацію до 31 грудня 2029 року в межах дозволеної потужності; та

 • енергетичні кооперативи, замовники енергосервісу та треті особи (у т.ч. виробники ВДЕ, яким встановлено "зелений тариф"), які підключили свої генеруючі електроустановки до мереж активного споживача та за умови, що останній споживає весь обсяг виробленої ними енергії .

Для реалізації механізму самовиробництва активні споживачі повинні укласти договір купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва з постачальником універсальних послуг ("ПУП"), електропостачальником або Гарпоком (у випадку з виробниками за "зеленим" тарифом).

Цей договір матиме типову форму (за розробку якої буде відповідати НКРЕКП) та регулюватиме взаєморозрахунки між електропостачальником або ПУП, або Гарпоком та активним споживачем за механізмом самовиробництва.

Активні споживачі, які отримали право купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, мають право укласти договір купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва в межах приєднаної потужності їх генеруючих установок. Проте, одночасне укладення договору купівлі-продажу за "зеленим" тарифом та договору купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва на одну і ту саму генеруючу установку активного споживача забороняється.

Функціонування балансуючої групи Гарпока

Закон передбачає, що функціонування балансуючої групи Гарпока регулюватиметься договором про участь у балансуючій групі Гарпока, типова форма якого буде затверджена НКРЕКП.

Звертаємо увагу, що не пізніше, ніж через 6 місяців з дати опублікування Закону, Гарпок та виробники ВДЕ, які є учасниками його балансуючої групи, зобов'язані укласти договір про участь у балансуючій групі Гарпока.

Крім цього, Закон містить положення про право виробників ВДЕ виходити із та повертатись назад до балансуючої групи Гарпока без втрати "зеленого" тарифу або підтримки за результатами аукціону. Відтак, у виробників ВДЕ з'явилась можливість переходити на новий механізм підтримки у вигляді ринкової премії та контрактів на різницю, при цьому зберігаючи право повернутись до системи "зеленого" тарифу або підтримки за результатами аукціону.

Врегулювання небалансів

Закон уточнює, що виробники ВДЕ, у разі відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску ними електричної енергії від прогнозних погодинних графіків відпуску електричної енергії, не будуть відповідати за небаланси, які виникли у зв'язку із виконанням команд оператора систем передачі на зменшення навантаження та командами по операційній безпеці.

Експорт електроенергії Гарпоком

Закон передбачає, що Гарпок має право здійснювати експорт електроенергії в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Прибуток Гарпока від експорту електроенергії враховуватиметься у вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з ВДЕ, яка надається Гарпоком. Очікується, що це прискорить процес погашення заборгованості Гарпока перед виробниками ВДЕ.

Нові правила щодо гарантій походження електроенергії

Законом передбачено нове визначення гарантій походження електроенергії з ВДЕ ("гарантія походження") - це електронний документ, сформований на основі відомостей з реєстру гарантій походження електроенергії, виробленої з ВДЕ, який підтверджує, що визначена кількість електричної енергії вироблена з ВДЕ, а також засвідчує її екологічну цінність та права, пов'язані з позитивним ефектом від виробництва електричної енергії з ВДЕ.

Закон передбачає такі нововведення, що стосуються гарантій походження:

 • Гарантії походження підтверджують походження електроенергії з ВДЕ, яка вироблена (i) виробником ВДЕ, (іі) споживачем, який встановив генеруючу установку, призначену для виробництва електричної енергії з ВДЕ з метою забезпечення власного споживання, або (ііі) активним споживачем.

 • НКРЕКП є органом, відповідальним за видачу, обіг та погашення гарантій походження. НКРЕКП також відповідальна за формування та ведення реєстру об'єктів електроенергетики та електроустановок споживачів, що використовують ВДЕ для виробництва електричної енергії. Інформація такого реєстру є складовою реєстру гарантій походження.

 • Гарантія походження підтверджує обсяг відпущеної в мережу або виробленої та використаної для власного споживання електричної енергії та видається на обсяг 1 МВт*год.

 • Заборонено формування більше ніж однієї гарантії походження на один і той самий обсяг відпуску електричної енергії в мережу або на один і той самий обсяг електричної енергії, виробленої та використаної для власного споживання.

 • Обіг гарантії походження здійснюється впродовж 12 місяців з дати виробництва обсягу електричної енергії, на який видана така гарантія походження, без права подальшого обігу після закінчення цього строку.

 • Власник гарантії походження повинен погасити її (тобто використати обсяг електроенергії з ВДЕ, на який видано таку гарантію) протягом 18 місяців з дати виробництва обсягу електроенергії, на який видана така гарантія походження.

Замість висновку

Перезавантаження регулювання на ринку "зеленої" енергетики сприятиме інтенсивному розвитку галузі відновлювальної енергетики та залученню інвестицій у розвиток ВДЕ, а також гармонізації енергетичного права України з acquis Європейського Союзу.

Водночас відмітимо, що зусилля держави щодо зеленої трансформації української енергетичної системи не повинні завершуватись прийняттям Закону. Зокрема, учасники ринку очікують приведення нормативно-правових актів НКРЕКП у відповідність до Закону (наприклад, щодо договору про участь у балансуючій групі Гарпока та порядку видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з ВДЕ). Крім цього, Кабінет Міністрів України також повинен прийняти ряд нормативних актів на виконання Закону, зокрема, затвердити торговельну політику Гарпока, яка, з-поміж іншого, передбачатиме особливості експорту електроенергії за кордон.

Лідія Ватутіна, юрист EVERLEGAL

Нікіта Воротніков, молодший юрист EVERLEGAL

Бізнес не встигає за сучасним ритмом? Автоматизуйте роботу з LIGA360. Моніторте зміни воєнного стану, правові новації, свіжі судові кейси та діяльність ваших контрагентів. Замовте презентацію LIGA360 для своєї компанії прямо сьогодні.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини