Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Санкції РНБО: хто та як забезпечує їх виконання?

Реклама

29 січня Президент Указом № 36/2024 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій".

П.22 цього Указу передбачає, що у Реєстрі зазначається інформація щодо органів державної влади та інших державних органів, відповідальних за виконання рішення РНБО про застосування, скасування чи внесення змін до санкцій. Водночас, вичерпного переліку цих державних органів та порядку реалізації ними санкцій не передбачили.

Водночас, на виконання Закону окремі державні органи (Міністерство юстиції, Національний банк України) прийняли акти, що регулюють процедури реалізації санкційних обмежень.

Відповідно до Наказу № 4201/5 Про затвердження Порядку реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики Міністерство юстиції Україниє головним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію держполітики у сфері стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб чи компаній.

З метою стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, у тому числі вжиття заходів щодо виявлення та розшуку активів підсанкційних суб'єктів, зазначених у рішеннях РНБО у складі Міністерства юстиції діє Департамент санкційної політики.

Передбачається такий порядок дій Департаменту санкційної політики щодо реалізації санкцій:

1) Після прийняття та введення в дію Указом Президента України рішення РНБО Департамент санкційної політики здійснює аналіз таких рішень, прийнятих після набрання 24 травня 2022 року чинності Законом України від 12 травня 2022 року № 2257-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб", на предмет наявності застосування санкцій у виді блокування активів;

2) у разі виявлення підсанкційних суб'єктів, щодо яких застосовано санкцію у виді блокування активів, Департамент санкційної політики надсилає запити до суб'єктів процесу, у тому числі до правоохоронних органів, для отримання інформації про наявність/відсутність підстав для застосування санкції стягнення та з метою розшуку та виявлення активів підсанкційних суб'єктів;

3) після отримання відповідей на запити, за результатами аналізу отриманої інформації та за наявності підстав та активів підсанкційного суб'єкта Департамент санкційної політики здійснює підготовку позовної заяви і необхідних матеріалів про застосування санкції стягнення, з якою звертається до Вищого антикорупційного суду, а також бере участь у справах про застосування санкції стягнення;

4) після прийняття рішення Вищим антикорупційним судом за результатами розгляду справи у разі задоволення позовної заяви про застосування санкції стягнення рішення суду про застосування санкції стягнення в день набрання ним законної сили надсилається Кабінету Міністрів України для визначення суб'єкта, порядку та способу його виконання.

У разі визначення порядку виконання рішення Вищого антикорупційного суду про застосування санкції стягнення примусово відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" таке рішення разом з виконавчим документом пред'являється за заявою стягувача до Департаменту державної виконавчої служби (діє у складі Мін'юсту).

Примусове виконання рішення Вищого антикорупційного суду про застосування санкції стягнення здійснюється органами державної виконавчої служби, утвореними Міністерством юстиції Україн на підставах, у межах повноважень та у спосіб Закону України "Про виконавче провадження" (це може бути арешт майна, його вилучення, списання коштів з рахунків та примусова реалізація).

Крім цього, у Міністерстві юстиції діє ряд органів, які так чи інакше допомагають Департаменту санкційної політики отримувати відомості про осіб, до яких застосовано санкцію у вигляді блокування активів:

1. Департамент нотаріату (повідомляє щодо факту звернення осіб, до яких застосовано санкцію у вигляді блокування активів до нотаріусів).

2. Департамент державної реєстрації (в результаті моніторингу реєстраційних дій щодо підсанкційних суб'єктів та/або їх активів, повідомляє про це Департамент санкційної політики).

3. Офіс протидії рейдерству (розглядає скарги у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, і державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, поданих суб'єктами, у тому числі на яких покладено функції реалізації державної санкційної політики, та/або правоохоронними органами, та/або суб'єктами виконання рішення Вищого антикорупційного суду про застосування санкції стягнення та забезпечує виконання таких рішень Міністерства юстиції України).

4. Департамент з питань банкрутства

Крім цього, 11.05.2024 року постановою правління НБУ було затверджено Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Стосується вона перш за все реалізації санкцій банками та іншими небанківськими установами: (страховиками, кредитними спілками, ломбардами; страховими (перестраховими) брокерами; операторами платіжних систем; операторами поштового зв'язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі тощо).

LIGA360 дозволяє перевіряти компанії у світових санкційних списках, зокрема країн ЄС та США, а також санкційних списках України (РНБОУ, АМКУ). Спробуйте інструмент для перевірки токсичних бізнес-зв'язків прямо зараз. Більше про можливості LIGA360 для контролю compliance ризиків - за посиланням.

У разі накладення санкції РНБО банки та інші небанківські установи зобов'язані:

1. Блокувати кошти/зупиняти фінансові операції протягом усього періоду дії санкцій на кошти санкційних осіб, до яких застосовано санкцію “блокування активів», “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції” (в тому числі надісланих від підсанкційних осіб), “зупинення фінансових операцій”, “зупинення операцій за рахунками фізичної особи” або “зупинення операцій за рахунками юридичної особи», “зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань” тощо.

2. Відмовляти у проведенні фінансової операції, включаючи приймання/видачу готівки на/з рахунок/рахунку такої санкційної особи;

3. Здійснювати фінансові операції від власного імені за свій рахунок на користь санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну з таких санкцій:

1) “блокування активів” (у разі здійснення перерахування коштів за межі України або виплати коштів готівкою);

2) “блокування активів у новій редакції”:

3) “зупинення фінансових операцій”;

4) “зупинення операцій за рахунками фізичної особи”/“зупинення операцій за рахунками юридичної особи” (у разі здійснення перерахування коштів на рахунок такої санкційної особи);

5) “запобігання виведенню капіталів за межі України” (у разі здійснення фінансової операції, що передбачає перерахування коштів за межі України або наслідком якої може бути виведення капіталів за межі України);

6) “зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань” (у частині виконання економічних та фінансових зобов'язань);

7) “заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів” (у частині надання кредиту, позики, фінансової допомоги, гарантії, здійснення кредитування через купівлю цінних паперів, придбання цінних паперів).

4. Ініціювати перерахування коштів на власні рахунки, відкриті в санкційних особах, до яких застосовано хоча б одну з таких санкцій:

1) “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”;

2) “зупинення фінансових операцій”;

3) “запобігання виведенню капіталів за межі України” (у разі здійснення фінансової операції, що передбачає перерахування коштів за межі України або наслідком якої може бути виведення капіталів за межі України);

4) “зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань” (у разі подальшого перерахування коштів на виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь такої санкційної особи).

5. Перераховувати/виплачувати готівкою клієнтам - санкційним особам нараховані відповідно до укладених із клієнтами договорів проценти за користування коштами таких клієнтів у разі застосування до цих клієнтів хоча б однієї з таких санкцій:

1) “блокування активів” (у разі здійснення перерахування коштів за межі України або виплати коштів готівкою);

2) “блокування активів у новій редакції”:

3) “зупинення фінансових операцій”;

4) “зупинення операцій за рахунками фізичної особи”/“зупинення операцій за рахунками юридичної особи” (у разі здійснення перерахування коштів на рахунок такої санкційної особи);

5) “запобігання виведенню капіталів за межі України” (у разі здійснення фінансової операції, що передбачає перерахування коштів за межі України або наслідком якої може бути виведення капіталів за межі України);

6) “зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань”.

5. Повертати/перераховувати/виплачувати готівкою кошти, що розміщені на вкладних (депозитних) рахунках, на користь:

1) санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну з таких санкцій:

“блокування активів” (у разі здійснення перерахування коштів за межі України або виплати коштів готівкою);

“блокування активів у новій редакції”:

2) інших осіб із вкладних (депозитних) рахунків, відкритих санкційним особам, до яких застосовано хоча б одну з таких санкцій:

6. Повертати/перераховувати/виплачувати готівкою кошти, що розміщені на рахунках умовного зберігання (ескроу).

Стаття 21-1 ПК України також визначає заходи, які зобов'язаний здійснити контролюючий орган (органи державної податкової служби) з метою реалізації санкцій, прийнятих РНБО:

1) Анулювання ліцензій на право здійснення діяльності у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального - у разі застосування санкції щодо анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

2) Відмова/зупинення у поверненні помилково та/або надміру сплачених сум податків та зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пені, штрафів - у разі застосування санкції щодо зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

3) Відмова в наданні розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу), а також у прийнятті рішення про перенесення строків сплати розстрочених (відстрочених) сум - у разі застосування санкції щодо зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

4) Зупинення/відмова в наданні бюджетного відшкодування ПДВ - у разі застосування санкції щодо зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань.

Також існують порядки реалізації в органах виконавчої влади.

До прикладу, на виконання ч. 4 ЗУ «Про санкції» в Мінстратегпромі застосовуються наступні заходи до підсанкційних осіб:

1) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

2) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;

3) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з Законом;

4) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;

5) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

6) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

7) припинення дії міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

8) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.

Водночас, наразі жодний нормативно-правовий акт не передбачає вичерпного переліку суб'єктів реалізації санкцій, а також порядку їх виконання, адміністративної, кримінальної чи фінансової відповідальності за невиконання рішень про застосування санкцій РНБО. Це у свою чергу ускладнює на практиці їх реалізацію, що напряму впливає на їх дієвість та ефективність.

Спробуйте перше рішення для комплаєнс-контролю в Україні. LIGA360 надає повноту інформації для AML/KYC перевірок та процедури due dilligence. Верифікуйте контрагентів, оцінюйте санкційні та корупційні ризики щодо них. Замовте за посиланням.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини