$

Чи можна виплатити відпускні після відпустки: роз'яснення Держпраці

4.05.2020, 16:30
1166
0

За загальним правилом заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку, але бувають винятки
За загальним правилом заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку, але бувають винятки

ГУ Держпраці у Донецькій області зазначило, що питання своєчасної виплати заробітної плати за період відпустки в умовах карантину набуло особливої ваги. Це стосується створення умов для існування, дотримання прав людини на життя, оскільки життя можливе лише тоді, коли воно матеріально забезпечене.

Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку. Такий порядок оплати відпусток встановлений ст. 115 КЗпП та частиною першою ст. 21 Закону «Про відпустки».

З текстом цього та інших документів зручно ознайомитися в модулі "Законодавство" ІПС ЛІГА:ЗАКОН. Замовити повнофункціональний тестовий доступ можна тут.

У разі несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки, відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період.

Вирішення питання своєчасної оплати відпусток особливо актуальне у випадках, коли працівника слід відправити у відпустку за графіком.

Згідно зі ст. 10 Закону «Про відпустки» конкретний перiод надання щорiчних вiдпусток у межах, установлених графiком, узгоджується мiж працiвником i власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повiдомити працiвника про дату початку вiдпустки не пізніше, як за два тижнi до встановленого графiком термiну.

Такий порядок насамперед вигідний роботодавцю, оскільки дає змогу планувати надання відпусток з урахуванням виробничих потреб, вирішення нагальних, невідкладних питань діяльності суб'єкта господарювання, завчасно врегулювати питання покладання обов'язків відсутнього у зв'язку з відпусткою працівника на інших посадових осіб, забезпечити передачу справ таким особам, організувати у разі потреби їх навчання.

Змiна термiнiв надання вiдпусток, вiдображених у графiку, може бути проведена за узгодженням сторiн трудового договору i за умови виникнення обставин, що змушують перенести щорiчну вiдпустку. Якщо працiвник просить перенести вiдпустку, наприклад, за сiмейних обставин, на iнший перiод чи надати її в стислi термiни i роботодавець не заперечує щодо змiни у графiку перiоду використання ним вiдпустки, таким чином не вбачається порушення законодавства про вiдпустки.

За які три дні слід виплачувати відпускні: календарні чи робочі?

Триденний строк слід рахувати у календарних днях. При цьому день виплати відпускних не враховується.

Наприклад: якщо перший день відпустки - 27 квітня 2020 року (понеділок), відпускні слід виплатити не пізніше 23 квітня 2020 року (четвер). При цьому виплата заробітної плати за період відпустки може бути проведена і раніше, наприклад, у середу (22 квітня 2020 року), оскільки норма закону ( ст. 21 Закону «Про відпустки») говорить, що виплата має бути проведена «не пізніше ніж за три дні до її початку».

Але якщо останній день строку виплати відпускних припадає на вихідний день, відпускні слід виплатити не пізніше останнього робочого дня тижня до початку відпустки.

Наприклад: якщо перший день відпустки - 30 квітня 2020 року (четвер), останній день строку виплати відпускних 26 квітня 2020 року (неділя). Оскільки за п'ятиденного робочого тижня субота і неділя - вихідні дні (частина друга ст. 67 КЗпП), відпускні виплачуються 24 квітня 2020 року (п'ятниця). За шестиденного робочого тижня оплата повинна бути проведена не пізніше 25 квітня 2020 року (субота).

Винятки

Наприклад, термінова необхідність працівника за сімейними обставинами піти у відпустку буквально наступного дня після подання заяви і складання наказу.

У виняткових випадках у разі настання обставин, які зумовили використання працівником щорічної відпустки чи її частини у терміни, коли неможливо провести її оплату у строки, зазначені у ст. 115 КЗпП та у частині першій ст. 21 Закону «Про відпустки», в заяві працівник має право вказати про отримання зарплати за таку відпустку в терміни, визначені за згодою між працівником та роботодавцем. У таких випадках це не може розглядатися як порушення вимог законодавства про працю.

Так, згідно з нормами ст. 7 Конвенції про оплачувані відпустки № 132 кожна особа, яка користується відпусткою, передбаченою в цій Конвенції, отримує за повний період цієї відпустки принаймні свою нормальну чи середню заробітну плату, нараховану відповідно до методу, що визначається компетентним органом влади або іншим відповідним органом у кожній країні.

Суми, що належать до виплати згідно з §1 цієї статті, виплачуються зацікавленій особі до відпустки, якщо інше не передбачено в угоді, що стосується цієї особи і роботодавця.

Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство України про працю, то застосовують правила міжнародного договору або міжнародної угоди (ст. 8-1 КЗпП).

Таким чином, за наявності окремої угоди між працівником і роботодавцем про надання та строки оплати відпустки, коли у зв'язку зі зверненням працівника про надання такої відпустки у стислі строки, не передбачені графіком відпусток, неможливо провести її оплату відповідно до вимог ст. 115 КЗпП та ст. 21 Закону «Про відпустки», оплата відпустки може бути проведена у строки, визначені окремою угодою, як це передбачено нормами ст. 7 Міжнародної Конвенції № 132.

Як керувати бізнесом дистанційно? Рекомендуємо спробувати LIGA360 - інноваційний інструмент бізнесу для топменеджерів, щоб:

• Оперативно виявляти зовнішні ризики і генерувати антикризові стратегії

• Автоматично отримувати сповіщення по важливим подіям

• Налаштовувати потоки інформації з медіаджерел

• Мобільно керувати інформприводами для комунікації в команді.

Замовити тестовий доступ

Також читайте:

За якої умови працівникові можна скоротити премію або зарплату на час карантину;

Чи є карантин підставою для відмови працівника від відрядження;

Чи є скорочення штату законною причиною для звільнення працівника;

Чи вважається найманим працівником особа, яка працює не за трудовим договором.


Увійдіть, щоб залишити коментар