Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Як відкрити свій бізнес в Україні: чекліст для підприємця

Відкриття бізнесу – відповідальна подія, яка вимагає проходження певних етапів для його вдалого запуску. Нижче будуть описані основні кроки, які необхідно пройти підприємцю, щоб успішно розпочати свою діяльність. 

Розробка бізнес-ідеї 

Розробка бізнес-ідеї та вибір напрямів підприємницької діяльності є першим та ключовим завданням. Саме бізнес-план буде встановлювати рамки, в межах яких бізнес отримає юридичне оформлення. На цьому етапі необхідно визначити: 

 • бажані сфери діяльності 
 • кількість партнерів, які започатковуватимуть справу 
 • джерела фінансування (кошти засновників, залучення інвесторів, кредитних коштів, позик) 
 • необхідність отримання ліцензій та/або інших дозволів 
 • розмір бізнесу та плани щодо його подальшого масштабування 

Вибір організаційно-правової форми 

Підприємницьку діяльність в Україні може здійснювати як фізична особа-підприємець (ФОП), так і створена юридична особа. Водночас серед доступних типів юридичних осіб товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) є найбільш поширеним та оптимальним вибором. Нижче відображені ключові відмінності між ними. 

 

ФОП 

ТОВ 

Власник 

Безпосередньо підприємець 

Необмежена кількість власників – можливість як здійснювати діяльність спільно із співзасновниками, так і "ввести" партнера у бізнес у майбутньому 

Управління 

Безпосередньо підприємець 

Вищим органом управління ТОВ є загальні збори його учасників. Управління поточною діяльністю ТОВ здійснює виконавчий орган, найчастіше – директор, в межах повноважень, наданих йому статутом ТОВ та законодавством. Статутом також може бути передбачено утворення наглядової ради, яка контролюватиме та регулюватиме діяльність виконавчого органу 

Відповідальність 

ФОП несе відповідальність за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном 

ТОВ самостійно несе відповідальність за своїми зобов'язаннями 

Статутний капітал 

Відсутній 

Наявність обов'язкова, проте законодавство не встановлює його мінімальний розмір. В той же час, для окремих видів діяльності (наприклад, торгівля цінними паперами) законом встановлені вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу 

Можливість отримання прибутку "на руки" 

ФОП може швидко вивести грошові кошти із свого банківського рахунку 

Учасники мають ухвалити рішення про сплату дивідендів з прибутку, отриманого ТОВ 

Припинення бізнес-діяльності 

Припинення діяльності ФОП здійснюється на підставі заяви протягом 24-х годин 

Для припинення діяльності ТОВ необхідно пройти процедуру його ліквідації.  

Альтернативним варіантом виходу із бізнесу також може слугувати: 

 • відчуження частки в ТОВ; та 
 • вихід із ТОВ. У випадку, якщо розмір частки становить менше 50%, згода на це інших учасників не вимагається; якщо ж частка становить 50% і більше – згода обов'язкова, якщо статутом не буде передбачено інше. Після виходу із ТОВ ексучасник має право на виплату, що розраховується у відповідності до ринкової вартості всіх часток учасників пропорційно до розміру своєї частки 

 

Як бачимо, основний недолік ФОП – відповідальність усім своїм майном. В той же час, ведення бізнесу через ТОВ вимагає більше організаційних зусиль.  

Вибір організаційно-правової форми залежить від багатьох факторів. Так, якщо ви маєте намір здійснювати господарську діяльність самостійно, не маєте наміру ввести партнера в бізнес у майбутньому, а ваша діяльність не передбачає високих фінансових ризиків, то вибір ФОП в такому разі вбачається найбільш вдалою опцією. Цю форму господарювання, як правило, обирають ті, хто займається роздрібною торгівлею або надає послуги населенню.  

Варто пам'ятати, що закон може встановлювати вимоги до організаційно-правової форми для здійснення окремих видів діяльності (наприклад, організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа). 

Окремо слід зазначити про можливість створення акціонерного товариства (АТ) – це товариство, статутний капітал якого поділено на частки однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. В класичному розумінні метою АТ є швидке залучення капіталу від широкого кола осіб через ринки капіталів. Проте в Україні така концепція АТ поки що не є повністю ефективною через недосконалість розвитку ринків капіталу. 

До того ж, здійснення діяльності через АТ створює велике організаційне навантаження: внаслідок потреби в ефективному захисті інтересів інвесторів існує необхідність більш жорсткого регулювання діяльності АТ (наприклад, розмір мінімального статутного капіталу, корпоративне управління, звітність та розкриття регульованої інформації), що робить вибір цієї організаційно-правової форми для старту підприємницької діяльності менш очевидним.  

Втім, не забуваємо, що українське законодавство дозволяє здійснити реорганізацію юридичної особи, себто перетворити ТОВ в АТ і навпаки.

Як новому ФОП бути впевненим у своїх рішеннях?
З LIGA360:Підприємець. Тут знайдеш довідкову інформацію, роз'яснення держорганів, актуальні документи і законодавство

Вибір місця діяльності 

ФОП має можливість проводити свою підприємницьку діяльність як за місцем свого проживання (тобто, за пропискою), так і в інших місцях, наприклад, в орендованому офісі. Водночас, для оподаткування визначається податкова адреса, якою є місце проживання, а місце фактичної діяльності може співпадати або не співпадати з нею. 

Якщо підприємницька діяльність здійснюється ФОП в іншій адміністративно-територіальній одиниці, ніж податкова адреса, він зобов'язаний зареєструватися за неосновним місцем обліку, подавши заяву за формою № 5-ОПП. Це пов'язано з обов'язками щодо подання податкових декларацій та звітів у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.  

Важливо також зазначити правильну юридичну адресу при реєстрації ТОВ, оскільки ця адреса є контактом для зв'язку з державними органами та партнерами. Вказування неправдивих даних може призвести до негативних наслідків для бізнесу, так як контролюючі органи будуть користуватися цією адресою під час здійснення перевірок. 

Як ФОП, так і ТОВ зобов'язані повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за їх місцезнаходженням. Іншими словами, якщо підприємницька діяльність здійснюється за адресою, відмінною від податкової адреси ФОП або юридичної адреси ТОВ, то необхідно подавати податковим органам заяву за формою № 20-ОПП. 

За порушення правил визначення місця здійснення діяльності та недотримання вимог щодо подання відповідних заяв податковими органами можуть бути застосовані штрафи відповідно до податкового законодавства. 

Вибір назви 

Найменування бізнесу це його обличчя на ринку. Перед вибором назви треба переконатися, що вона не конфліктує з існуючими комерційними найменуваннями. Додатково, варто розглянути можливість подальшої реєстрації торговельної марки для використання логотипу чи інших розпізнавальних знаків з метою просування свого бренду. 

Визначення системи оподаткування

В залежності від особливостей майбутнього бізнесу, підприємець може обрати загальну або спрощену систему оподаткування, а також бути зареєстрованим платником податку на додану вартість (ПДВ). 

Спрощена система оподаткування для ФОП 

Загалом, спрощена система оподаткування доступна для 4-х груп платників, легша у веденні бухгалтерії, але має свої обмеження, такі як допустимі види діяльності (наприклад, не можуть обрати спрощену систему ті, хто займається діяльністю з організації азартних ігор, видобутком корисних копалин), максимальний обсяг доходу, тощо. Розглянемо кожну детальніше. 

 

І група 

ІІ група 

ІІІ група 

Вимоги щодо організаційно-правової форми 

ФОП 

ФОП 

ФОП та юридичні особи 

Предмет діяльності 

Роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або господарська діяльність з надання побутових послуг населенню 

Надання послуг, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства 

Будь-яка діяльність, якщо законодавством не передбачено виключення для окремого типу діяльності 

Максимальний обсяг доходу протягом календарного року 

167 розмірів мінімальної заробітної плати 

834 розміри мінімальної заробітної плати 

1167 розмірів мінімальної заробітної плати 

Кількість найманих працівників 

0 

Не більше 10 одночасно 

Необмежена 

Ставка 

Не більше 10% від прожиткового мінімуму 

Не більше 20 % від розміру мінімальної заробітної плати 

Для платників ПДВ – 3 % доходу 

Для неплатників ПДВ – 5 % доходу 

Строки сплати 

Щомісячно до 20 числа поточного місяця 

Протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за звітний квартал 

Окремо виокремлюються платники IV групи, якими можуть бути сільськогосподарські товаровиробники – юридичні особи, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва дорівнює або перевищує 75 %, та ФОП, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства з дотриманням умов, визначених Податковим Кодексом України. Ставка податку для них розраховується відповідно до нормативної грошової оцінки 1 гектара сільськогосподарських угідь. 

Підприємцям важливо бути впевненими в контрагентах. LIGA360:Підприємець надасть повне досьє компаній та фізосіб з державних реєстрів. Перевіряй потенційних партнерів на наявність у санкційних списках, токсичні зв'язки з рф/рб, відкриті провадження тощо. Замовляй за посиланням. 

Загальна система оподаткування  

При виборі загальної системи оподаткування ФОП та ТОВ сплачують податки з чистого доходу із наступним податковим навантаженням: 

ФОП 

ТОВ 

18 % – податок на доходи ФОП; 

1,5 % – військовий збір; 

22 % – єдиний соціальний внесок 

18 % –податок на прибуток підприємств; 

5 % – податок на доходи фізичних осіб, у випадку, якщо учаснику ТОВ фізичній особі-резиденту України виплачуються дивіденди 

ПДВ 

Обов'язок зареєструватися платником ПДВ виникає у разі, якщо загальна сума товарів/послуг перевищує один мільйон гривень за останній рік (не застосовно до платників єдиного податку I – III груп). В той же час, добровільна реєстрація платником ПДВ в Україні може мати переваги, адже, працюючи з іншими платниками ПДВ, у вас буде можливість акумулювати податковий кредит, а також отримувати відшкодування сум сплаченого вашим бізнесом ПДВ. 

Державна реєстрація 

Підготовка документації. 

У той час як реєстрація ФОП не вимагає підготовки документів – необхідно лише заповнити заяву, мати паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків – реєстрація ТОВ є більш складнішою процедурою. Для неї необхідно підготувати: 

 • заяву на реєстрацію ТОВ 
 • рішення про створення ТОВ – нотаріально посвідчений документ, що оформлюється на нотаріальному бланку та засвідчує волю засновника(ів) на створення ТОВ 
 • статут – установчий документ, що регламентує діяльність ТОВ і визначає права та обов'язки його учасників, структуру органів управління тощо. До розробки статуту необхідно віднестися з увагою, особливо в ситуації, коли засновників декілька – це допоможе вирішити потенційні корпоративні конфлікти та запобігти дедлоку1. Альтернативою може слугувати модельний статут, затверджений Кабінетом Міністрів України, в якому наявні різні альтернативні редакції, доступні для вибору. Для економії часу можна взяти модельний статут за основу або ж підпорядкувати діяльність ТОВ модельному статуту в цілому 
 • структуру власності та копію паспорта кінцевого бенефіціарного власника ТОВ 
 • довіреність – у випадку якщо реєстрація не буде здійснюватися безпосередньо засновниками 
 • документи, що підтверджують правовий статус іноземної юридичної особи – якщо у структурі власності наявна іноземна юридична особа 

Безпосереднє здійснення реєстрації 

Зареєструвати ФОП можна як у державного реєстратора, так і "не виходячи із дому". Для реєстрації онлайн необхідно лише визначити КВЕД, вказати адресу, визначити систему оподаткування та підписати заяву кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Його можна замовити в акредитованому центрі сертифікації ключів. 

Реєстрація онлайн також доступна для ТОВ, але тільки за наступних умов: 

 • ТОВ здійснюватиме діяльність на підставі модельного статуту 
 • всі засновники – виключно фізичні особи - громадяни України; 
 • у керівника відсутні додаткові обмеження діяльності, за винятком тих, що зазначені у модельному статуті. 

У всіх інших випадках необхідно надати або направити поштою підготовлений пакет документів державному реєстратору, який, за відсутності зауважень, здійснить реєстрацію ТОВ протягом 24-х годин. 

Дії після державної реєстрації 

Державна реєстрація ФОП / ТОВ не є кінцевою точкою у відкритті бізнесу. 

Отримання печатки 

Хоча наразі здійснювати підприємницьку діяльність можна і без печатки, але вона може слугувати для підтвердження автентичності документів, а також для того, щоб викликати відчуття надійності та легітимності у клієнтів та контрагентів.  

Відкриття рахунку в банку 

Для ТОВ відкриття банківського рахунку є необхідністю. Законодавство не встановлює обов'язку відкривати рахунок у банку для ФОП. Тобто, якщо ФОП оперує виключно готівкою, вирішення питання про відкриття банківського рахунку залишається питанням його вибору. Але якщо ви маєте намір приймати онлайн-платежі від клієнтів на банківську картку та/або проводити безготівкові оплати, пов'язані з вашою діяльністю як ФОП, то банківський рахунок відкривати все ж таки необхідно.  

Кадрова документація 

Для ФОП без залучених співробітників це питання втрачає свою актуальність, оскільки він не зіштовхується з потребою оформлення трудових відносин. У той же час, наявність навіть одного співробітника вже вимагає належного оформлення ряду кадрових документів з боку ФОП чи ТОВ. 

Дозвільна документація 

В залежності від напрямків обраної діяльності законодавством може бути передбачена вимога щодо отримання ліцензії (наприклад, банківська діяльність, ветеринарна практика) чи інших дозволів.  

Підсумовуючи, процес відкриття бізнесу на кожному етапі має важливі юридичні аспекти, що підлягають аналізу. Точне дослідження та врахування всіх аспектів допоможе істотно знизити ризики після початку здійснення підприємницької діяльності, а також посприяє ефективному функціонуванню бізнесу в цілому. 

Хочеш виграти рік безоплатного доступу до LIGA360:Підприємець? Придбай рішення до 14 вересня - бери участь в розіграші. Деталі за посиланням 
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини