Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Розкриття структури власності у 2024 році

16 вересня 2014 р. Верховна Рада України та Європейський Парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. 

Одним з обов’язків, які передбачає Угода про асоціацію України та ЄС є забезпечення Україною імплементації в українське законодавство стандартів групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF). 

У зв’язку з чим в Україні почалися зміни, зокрема, щодо законодавчого регулювання розкриття юридичними особами структури власності. Всі зміни запроваджувалися в Україні поступово, з урахуванням готовності органів державної влади та навантаження, яке лягало на бізнес, нотаріусів та державних реєстраторів. 

28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (надалі «Закон № 3610-ІХ»), який є невід’ємною частиною міжнародних зобов’язань України, визначених Угодою про асоціацію з ЄС, і адаптує в українське законодавство Рекомендації FATF (міжнародної організації по боротьбі із відмиванням коштів) та 4-ту і частково 5-ту Директиви Європейського Союзу проти відмивання коштів та фінансування тероризму. З цього моменту почало з’являтися законодавче регулювання структури власності юридичних осіб в Україні. 

Перш за все було законодавчо визначено поняття структури власності, яким визначено документально підтверджену систему взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (надалі – «КБВ»). 

Кінцевим бенефіціарним власником законодавчо визначено будь-яку фізичну особу, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція. Для юридичних осіб КБВ законодавством визначено будь-яку фізичну особу, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння). 

Як керівникам бути впевненими в управлінських рішеннях?
Завдяки LIGA360. Знаходь алгоритми дій для бізнесу, читай бізнес-новини, контролюй свою репутацію та діяльність конкурентів

Обов’язки та відповідальність щодо розкриття структури власності 

На сьогодні для юридичних осіб щодо структури власності законодавчо встановлено наступні обов’язки: 

  • мати інформацію про КБВ або інформацію про його відсутність та структуру власності. 
  • подавати державному реєстратору інформацію про КБВ або про його відсутність та структуру власності для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". 
  • підтримувати відомості про КБВ та структуру власності юридичної особи в актуальному стані, повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують зазначені зміни, у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". 

Також визначено обов’язок юридичних осіб, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб, і фізичних осіб, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб та/або здійснюють вирішальний вплив на їхню діяльність, надавати на запит юридичних осіб інформацію, необхідну для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про КБВ та структуру власності юридичної особи, а також самостійно повідомляти юридичних осіб про зміну КБВ та/або структури власності юридичної особи протягом 5 робочих днів з дати виникнення такої зміни. 

Для юридичної особи-резидента/фізичної особи - резидента, яка є засновником (учасником) юридичної особи та/або здійснює вирішальний вплив на її діяльність за неподання або несвоєчасне подання інформації про КБВ (або не подання інформації про відсутність такого) встановлено відповідальність у вигляді штрафу від 17 000 грн. до 340 000 грн. 

Притягнення до відповідальності здійснюється Міністерством юстиції України. 

Обов’язок подання та актуалізації інформації про КБВ та структури власності виникає при наступних обставинах: 

  • у разі державної реєстрації створення юридичної особи; 
  • у разі зміни КБВ. У даному випадку подати до державного реєстратора (нотаріуса) інформацію про кінцевого бенефіціарного власника слід протягом 30 (тридцяти) з дня його фактичної зміни. 

Варто зазначити, що вимоги щодо розкриття структури власності та інформації про КБВ не поширюються на політичні партії, структурні утворення політичних партій, професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілок, передбачені статутом профспілок та їх об’єднань, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, організації роботодавців, їх об’єднання, адвокатські об’єднання, адвокатські бюро, організації, що здійснюють професійне самоврядування у сфері нотаріату, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, публічні компанії (юридичні особи, створені у формі публічного акціонерного товариства, акції яких допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі (регульованому ринку) з переліку іноземних фондових бірж (регульованих ринків), який формується в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, на які розповсюджуються вимоги щодо розкриття інформації про КБВ, рівнозначні тим, що були прийняті Європейським Союзом), державні та комунальні підприємства, установи, організації, торгово-промислові палати, державні пенсійні фонди, житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні) кооперативи, садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників житлових будинків, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання, відокремлені структурні підрозділи із статусом юридичної особи (крім відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації). 

Розкриття структури власності та правовий режим воєнного стану в Україні 

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану Законом України № 2571-ХІ від 06.09.2022 було доповнено  Закон України № 361-ІХ положенням про те, що юридичні особи, які зареєстровані до набрання чинності нормативно-правовими актами, якими затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою КБВ, подають інформацію про КБВ протягом шести місяців з дня набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою КБВ, але не раніше 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. 

Зміст та форма структури власності була затверджена Наказом Міністерства фінансів України №163 від 19.03.2021 року. 

Спільною Постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України № 1011 від 19.09.2023 року було затверджено методологію визначення юридичною особою КБВ. 

Таким чином, єдине, що відтермінує завершення строку подання юридичними особами  інформації про КБВ та розкриття структури власності є дія правового режиму воєнного стану в Україні. 

Отже, юридична особа, яка була зареєстрована до запровадження вимог щодо необхідності подачі та оновлення інформації про КБВ та розкриття структури власності, зобов’язана подати інформацію про КБВ не раніше 90 днів з дня припинення воєнного стану. 

Юридичні особи, які зареєстровані після запровадження вимог щодо необхідності подачі та оновлення інформації про КБВ та розкриття структури власності у 2024 році наразі можуть керуватися положеннями Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» (надалі – «Закон») згідно з якими фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи, крім тих, які наділені бюджетними повноваженнями згідно із законодавством, подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи. 

Також Законом визначено, що  у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або документів, визначених Законом. 

Отже, наразі обов’язок юридичних осіб, які зобов’язані розкривати структуру власності хоч і наявний, однак його виконання відтерміновано на весь період воєнного стану та три місяці після закінчення дії воєнного стану.  

Спробуйте LIGA360 PRO - рішення нового покоління для пошуку й аналізу інформації. Знаходьте відповіді, консультації експертів та алгоритми дій для вашої сфери діяльності. Більше переваг за посиланням.   

Щодо процесу розкриття структури власності 

В разі прийняття рішення про розкриття структури власності та подання інформації про КБВ під час дії воєнного стану, наразі достатньо звернутися до державного реєстратора або нотаріуса з наступними документами: 

Заповнена заява про підтвердження відомостей про КБВ (Форма 6).

Структура власності за формою та змістом згідно з Наказом Міністерства фінансів України №163 від 19.03.2021 року, підписану керівником юридичної особи або іншою уповноваженою особою.

Витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент.

Нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Також якщо внесення інформації про КБВ здійснюється юридичними особами, які вже зареєстровані давно (до 2021 року), такі юридичні особи повинні сплачувати адміністративний збір у розмірі 908 грн. 40 коп., оскільки для таких юридичних осіб це буде державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу.  

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини