Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Що нового в КПК?

25 березня 2021 року набув чинності Закон України «Про Бюро економічної безпеки», яким вперше у державі створено новий правоохоронний орган із функціями досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності замість іншого аналогічного правоохоронного органу без будь-якого правонаступництва.

Раніше в Україні створювались нові правоохоронні органи - Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, слідчі підрозділи Національної поліції.

Однак вперше в історії України правоохоронний орган не реформується, а припиняється, як юридична особа, без будь-яких гарантій працевлаштування колишніх податкових міліціонерів у новоутвореному Бюро економічної безпеки.

Так, НАБУ створене, як новий, раніше не існуючий по своїй предметній та функціональній діяльності, правоохоронний орган. Державне бюро розслідувань створене замість слідчих підрозділів прокуратури із наділенням повноважень оперативно-розшукової діяльності. Слідчі підрозділи Національної поліції реформовано замість слідчих підрозділів МВС України, яке також продовжує свою діяльність. Водночас слідчі Національної поліції перейшли по переведенню на свої посади із аналогічних посад слідчих підрозділів міліції МВС України.

При утворенні ДБР були квоти для слідчих прокуратури (30 відсотків від загальної чисельності), слідчих інших органів державної влади (19 відсотків загальної чисельності), але колишнім податковим міліціонерам у БЕБ такі квоти законодавець не передбачив.

І в цьому є певна логіка, суть якої полягає у дуже низькій довірі суспільства до податкових міліціонерів та найвищій серед усіх правоохоронних органів України питомій вазі скандалів, які супроводжували діяльність податкової міліції України.

Тобто законодавець вирішив шлейф негативу і доволі низької репутації податкової міліції не переносити на новоутворене БЕБ, передбачивши доволі суворі умови формування особового складу цього нового правоохоронного органу.

Підтвердженням бажання законодавця створити якісно новий правоохоронний орган є порядок передачі справ від слідчих податкової міліції до детективів БЕБ.

Так, у п. 2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону про БЕБ передбачено, що матеріали кримінального провадження, які на день початку діяльності БЕБ перебувають в іншому органі досудового розслідування на стадії досудового розслідування, які підслідні БЕБ, протягом двох місяців з дня прийняття рішення про початок діяльності БЕБ передаються органом досудового розслідування відповідному прокурору для подальшого прийняття рішення у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

У цьому пункті мова йде про інші, у тому числі і податкової міліції, органи досудового розслідування, які позбавляються повноважень здійснювати досудове розслідування тих проваджень, які підслідні БЕБ.

Однак абзацом 2 пункту 2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону про БЕБ конкретизовано порядок передачі матеріалів кримінальних проваджень від податкової міліції до БЕБ. І в цьому абзаці уже чітко зазначено, що матеріали кримінального провадження, які перебувають в слідчих податкової міліції на стадії досудового розслідування, передаються відповідному прокурору для подальшої передачі до Бюро економічної безпеки України у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

У зв'язку із припиненням діяльності податкової міліції, як правоохоронного органу, пунктом 3 Прикінцевих та Перехідних положень Закону про БЕБ на оперативні підрозділи податкової міліції покладено обов'язок реалізації оперативно-розшукових справ протягом трьох місяців з дня набрання чинності Закону про БЕБ шляхом початку досудового розслідування або їх закриття відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність».

При цьому заводити нові оперативно-розшукові справи з дня набрання чинності Закону про БЕБ (тобто з 25.03.2021) оперативними підрозділами податкової міліції заборонено.

Передачу матеріалів кримінальних проваджень податкові міліціонери повинні здійснити протягом двох місяців від дня початку діяльності Бюро економічної безпеки.

Датою початку діяльності БЕБ є оголошення Кабінетом Міністрів України про початок його діяльності, але не пізніше, ніж через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом (тобто до 25 вересня 2021 року включно).

Кінцевою датою, до якої повинні бути передані справи кримінальних проваджень від податкової міліції прокурору для подальшої їх передачі детективам БЕБ, є 25 листопада 2021 року.

Однак на сьогодні є певні технічні проблеми, які можуть суттєво відтермінувати передачу справ детективам БЕБ або ускладнити цей процес.

Що новенького у Кримінальному процесуальному кодексі?

Передача справ від податкової міліції до детективів БЕБ обумовлена умовою подальшого розслідування цих справ.

Однак Законом про БЕБ зміни до Кримінального процесуального кодексу України, зокрема і щодо визначення справ, віднесених до підслідності детективів БЕБ, не внесені.

03.02.2021 у Верховній Раді пройшов перше читання законопроект № 3959-1 «Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України», яким пропонується внесення змін до КПК України і яким буде врегульовані питання діяльності детективів БЕБ, зокрема визначено підслідність справ, віднесених до їх повноважень.

Без прийняття цього законопроекту початок діяльності БЕБ буде неможливий через відсутність визначення підслідності справ детективам цього бюро.

Коли буде в другому читанні та в цілому розглянутий цей законопроект, наразі невідомо. Також невідомо, чи встигнуть депутати розглянути цей законопроект до спливу шестимісячного перехідного періоду від дати набрання чинності Закону про БЕБ, тобто до 25.09.2021 року.

Як передавати справи через «відповідного» прокурора?

У процесі передачі справ від слідчих підрозділів податкової міліції та інших органів досудового розслідування є ціла низка невирішених організаційних питань.

Крім проваджень, що перебувають у слідчих податкової міліції, підлягають передачі до БЕБ справи і з інших органів досудового розслідування, які будуть позбавлені повноважень здійснювати розслідування проваджень, віднесених до підслідності детективів БЕБ.

Найбільше таких справ є у слідчих підрозділах Служби безпеки України, Національної поліції та Державного бюро розслідувань.

Зокрема, виникають ризики передачі не всіх справ від слідчих цих органів до детективів БЕБ, бо загальнодержавна звірка руху справ між правоохоронними органами, прокуратурою та судами здійснюється по закінченню календарного року. Останнім днем для передачі таких справ, як зазначалось вище, є 25 листопада 2021 року.

Ці ризики можуть бути обумовлені як певними корупційними чинниками, халатністю слідчих через значний залишок у них справ, які підлягають передачі, так і відсутністю чітко обумовленого порядку передачі справ через відповідного прокурора.

Наприклад, органи податкової міліції наразі функціонують у всіх областях України, а початок діяльності Бюро економічної безпеки чітко не обумовлений зрозумілими критеріями.

І якщо, за прикладом початку діяльності НАБУ, умовою початку діяльності БЕБ буде визначено формування хоча б 30 відсотків від штатної чисельності його центрального апарату, то існує ризик того, що при передачі справ від усіх обласних слідчих підрозділів податкової міліції та слідчих підрозділів інших правоохоронних органів через незрозуміло яким чином визначених «відповідних» прокурорів можуть бути втрачені деякі провадження.

Адже за логікою, «відповідним» прокурором може вважатися і прокурор - процесуальний керівник конкретного кримінального провадження, і відповідні керівники структурних підрозділів регіональних прокуратур, які здійснюють процесуальне керівництво проваджень, що перебувають у слідчих податкової міліції, і прокурори Офісу Генерального прокурора України. Яким чином буде налагоджено порядок передачі справ від слідчих податкової міліції та слідчих підрозділів інших органів до «відповідних» прокурорів, наразі є незрозумілим. Чи будуть мати право прокурори регіональних прокуратур передавати справи від податкової міліції безпосередньо до БЕБ, чи цей процес буде здійснюватися через Офіс Генерального прокурора України, наразі невідомо. Найімовірніше це питання має бути врегульоване спільним наказом Генерального прокурора України, Голови ДФС України, якому підпорядковані усі слідчі підрозділи податкової міліції та керівники СБУ, ДБР та Нацполіції.

Без врегулювання порядку передачі справ від слідчих податкової міліції і слідчих підрозділів інших правоохоронних органів через відповідного прокурора до БЕБ, можливі як втрата проваджень, так і витрачання значного часу детективів БЕБ на вивчення доволі значного обсягу проваджень, від чого діяльність цього органу може захлинутись в намаганнях навести лад у переданих справах.

Що буде із дотриманням розумних строків та прав учасників проваджень при передачі справ?

Крім описаних вище проблем передачі справ, пов'язаних із невизначеністю підслідності справ детективів БЕБ та відсутністю чіткого порядку передачі таких проваджень через відповідного прокурора, виникає проблема дотримання процесуальних строків при досудовому розслідуванні справ, щоб не були порушені процесуальні права учасників кримінальних проваджень.

Наприклад, безпосередньо перед передачею провадження відповідному прокурору для передачі справи детективам БЕБ сторона захисту оскаржить рішення, дії та бездіяльність слідчого податкової міліції в порядку ст. 303 КПК України. Як бути, коли скарга подана, коли провадження перебуває ще у слідчого податкової міліції, а слідчий суддя призначає за цією скаргою справу до розгляду, коли справа уже передана «відповідному» прокурору для її передачі детективам БЕБ?

Адже розгляд слідчими суддями справ за клопотаннями слідчих чи скаргами сторони захисту завжди обмежений чіткими строками, які визначаються, як правило, годинами та днями.

Коли створювалось Державне бюро розслідувань, був передбачений 2-річний перехідний період, протягом якого вистачало процесуального часу для дотримання розумних строків та недопущення порушення прав учасників провадження.

При створенні БЕБ такий перехідний період обмежений 2 місяцями, протягом яких слідчі податкової міліції, СБУ, ДБР та Нацполіції зобов'язані передати справи, що підслідні БЕБ, відповідному прокурору для прийняття по них процесуального рішення, зокрема і щодо передачі справ детективам БЕБ. Це надзвичайно малий процесуальний строк не стільки для самої передачі справ, скільки для безперервності досудового розслідування по цих справах, особливо для дотримання розумних строків та прав інших учасників кримінального провадження.

Процес передачі справ від слідчих податкової міліції та інших слідчих підрозділів до новоутвореного БЕБ не зупиняє строки досудового розслідування у цих справах і саме на цій стадії можлива найбільша кількість зловживань та порушень прав учасників провадження.

Речові докази - чергова проблема передачі справ

Іншим проблемним питанням при передачі справ до БЕБ буде питання виконання детективами цього органу ухвал слідчих суддів у тих провадженнях, в яких оскаржувались дії та бездіяльність конкретних слідчих податкової міліції (наприклад, щодо неповернення тимчасово вилученого майна), які своєчасно (негайно) не виконані.

Черговою проблемою при передачі справ від податкової міліції через відповідного прокурора буде передача речових доказів, на які накладено арешт, зокрема грошових коштів та інших індивідуально визначених речей та предметів. Як свідчить статистика останніх років, більшу частину кримінальних проваджень, які розслідувались слідчими податкової міліції, становили справи по статті 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), по яких речові докази - спирт етиловий, спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн, промислові замінники тютюну, пальне або інші підакцизні товари - передавались на відповідальне зберігання Товариству з обмеженою відповідальністю «БІО-утиль», з яким у ДФС України укладено відповідний договір на зберігання таких речових доказів.

Тобто, щоб речові докази у справах за статтею 204 КК України були фактично передані через відповідного прокурора, директор Бюро економічної безпеки повинен спочатку укласти договір із ТОВ «БІО-утиль» на зберігання таких речових доказів та визначитись із порядком приймання інших речових доказів по тих провадженнях, які передаються БЕБ.

Адже грошові кошти та валютні цінності, які є речовими доказами у кримінальних провадженнях, слідчі зобов'язані зберігати на депозитному рахунку органу, який вилучив їх, відкритому в уповноваженому банку на підставі укладеного депозитного договору.

Тобто перед початком процедури передачі кримінальних проваджень від слідчих податкової міліції та інших правоохоронних органів директор БЕБ зобов'язаний буде не тільки відкрити депозитний рахунок у банківській установі, але й визначити порядок контролю за тим, щоб на стадії передачі кримінальних проваджень такі речові докази були передані у визначений 2-ох місячний строк та не були втрачені.

Висновки

На сьогодні питання передачі справ від податкової міліції та слідчих інших правоохоронних органів до новоутвореного Бюро економічної безпеки не унормоване належним чином. Короткий перехідний період передачі таких справ разом із речовими доказами, які мають спеціальний порядок їх зберігання, може призвести до того, що детективи БЕБ потонуть у вивченні цих справ для прийняття законного та обґрунтованого рішення по них та в організації прийняття речових доказів, що призведе, у свою чергу, до справедливих скарг учасників досудового розслідування. Без усунення вказаних недоліків нас чекає доволі складний початок діяльності Бюро економічної безпеки, яке, ймовірно, не встигне розпочати свою діяльність у визначений законом строк.

Романюк Анатолій Васильович

адвокат, керівник практики кримінального права

АО "ВДОВИЧЕН ТА ПАРТНЕРИ"

Контролювати ризики та слідкувати за репутацією компанії - просто з Liga360:Керівник. Ви отримаєте інструменти бізнес-розвідки та перевірки контрагентів, моніторинг ключових ЗМІ та автоматичні сповіщення про персону/бренд в Telegram. А ще Liga360 дає можливість слідкувати за змінами законодавства та судових рішень. Замовте Liga360 та оцініть усі переваги ІТ-рішення вже сьогодні.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему