Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Торгівля з ЄС: як правильно укладати експортні контракти

З чого починати.

У 2021 році Україна була 17-м найбільшим партнером ЄС з експорту товарів і 15-м найбільшим партнером ЄС з імпорту товарів.

Імпорт ЄС з України був найвищим у 2021 році за весь час спостережень, починаючи з 2011 року

Така торгова динаміка із ЄС дає підстави говорити про перспективність цього напрямку.

Компанії, які готуються до експорту своєї продукції в країни ЄС повинні розуміти структуру цього ринку, аби оцінити свої можливості та побудувати плани розвитку.

Так, за даними статистики у 2021 році доля імпорту промислових товарів в ЄС з України (51 %) була вищою, ніж доля сировинних товарів (49 %). Найбільш імпортованими промисловими товарами були інші промислові товари (36%), за ними слідували машини та транспортні засоби (11%), а також хімікати (5%).

Обравши потенційного контрагента, український експортер включається у перемовини.

Після погодження основних положень майбутньої угоди, сторони переходять до укладання письмового документу, який має захистити їх інтереси.

Через поширеність таких видів міжнародних контрактів, в різних галузях за багато десятиліть було вироблено їх шаблонні форми: GAFTA - в галузі торгівлі зерновими, FOSFA - в торгівлі оліями, насінням та жирам. Міжнародні організації, створені для захисту інтересів їх учасників, пропонують не тільки встановлені шаблони, але й арбітраж.

Дуже поширено також використання модельного контракту Міжнародної торгової палати для торгівлі промисловими товарами.

Одночасно, не варто забувати, що шаблони ніколи не зможуть врахувати всієї специфіки окремого співробітництва, тому підготовка контракту - це дуже важлива та відповідальна робота, в якій не має місця абсолютної шаблонності.

Слід також мати на увазі, що договори купівлі-продажу з контрагентом із країни ЄС укладаються на тих самих принципах, які використовуються при укладанні контрактів з учасниками торгових відносин з інших частин світу.

Це є можливим, зокрема, через дію Конвенції Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (далі - Конвенція) На 2022 рік учасниками Конвенції є 95 країн світу. У разі, коли зобов'язання сторони, що поставляє товари, полягають переважно у виконанні робіт чи наданні інших послуг, Конвенція не застосовується..

ЄС не є окремим учасником цієї Конвенції. Проте всі країни (окрім Мальти), що входять до ЄС, є її учасниками. Україна також ратифікувала цю Конвенцію.

Тому для роботи з партнерами з ЄС норми Конвенції є універсальними та загальнодоступними.

Отже, конвенційні принципи та застереження України до Конвенції визначають, що торгові контракти мають виконуватися в обов'язковій формі письмового документу(ів). Це може бути або цілісний єдиний документ, або декілька документів, якими обмінялися сторони.

Типові шаблони договорів англійською мовою - тепер у Contractum в LIGA360. В умовах воєнного стану ми розширили функціонал договірної роботи, що стане у пригоді українським бізнесам. Спробуйте вже сьогодні.

Мова Контракту

Все починається з мови.

Навіть якщо англійська мова залишається найчастіше використовуваною договірною мовою та мовою спілкування партнерів, деякі можуть вимагати, щоб контракт був також укладений їхньою мовою, і в цьому випадку, аби уникнути непорозумінь, контракт повинен бути написаний двома мовами,.

Слід врахувати, що у випадку різночитань можуть виникнути суперечності щодо тлумачення норм контракту. Тому обов'язково повинна бути вказана переважаюча мова.

Право контракту та арбітраж.

Наступне питання, яке слід безсумнівно вирішувати - це право, що буде застосовуватись сторонами під час виконання угоди та під час вирішення можливих спорів.

Насправді, обрання правильного права є запорукою подальшого ефективного виконання умов контракту, адже сторонам практично неможливо завжди індивідуально обговорити кожен пункт, який може виникнути в контракті. Завжди залишається важливим знати, яке право застосовується до контракту, оскільки це право регулює ті питання, які прямо не врегульовані сторонами.

Керуючись принципом автономії волі, сторони можуть обрати будь-яке право.

Сторони також можуть замовчати в контракті про обране право. У такому разі починають працювати норми Конвенції, оскільки вона застосовується автоматично, якщо обидві сторони мають місце розташування в договірній державі.

Більше того, використання Конвенції рекомендується через те, що вона за своєю природою є нейтральним правом. Жодна зі сторін не має особливих переваг при його застосуванні; сторони майже знаходяться в однакових «рівних умовах».

Але слід врахувати - якщо український експортер та європейський контрагент обирають право, наприклад, Англії, то в разі виникнення спору, арбітраж не зможе використати правила Конвенції або національне право сторін контракту. Арбітраж буде використовувати саме правила англійського законодавства. Це може статися через те, що Велика Британія не є учасником згаданої Конвенції.

Крім того, варто також взяти до уваги практику застосування колізійних норм (правила вибору норми права) судами ЄС, які в деяких випадках можуть обмежувати право сторін на вибір застосовного права в контракті аби забезпечити найбільш ефективний спосіб захисту потерпілої сторони Наприклад Рішення Суду Європейського Союзу у справі C-184/12 від 17.10.2013.

Важливим також є питання визначення арбітра, який буде розглядати спір між сторонами щодо виконання контракту.

Звичайно, можна залишити варіант, коли розгляд спору буде відбуватися відповідно до колізійних норм, або в національних судах країн місця розташування партнерів.

Міжнародний арбітраж здається більш надійним варіантом, який, не зважаючи на вищу вартість, дає додаткові переваги щодо конфіденційності, практичності та правозастосування.

У контракті сторонами зазначається, відповідно до якої процедури арбітражу суперечки повинні бути врегульовані:

або через ad hoc арбітраж (застосування правил, встановлених самими сторонами як по суті справи, так і з процедурних питань),

або через інституційний арбітраж (тобто в міжнародному арбітражному суді з його власним обов'язковим набором правил).

Крім того, коли контракт включає арбітражне застереження, будь-який національний суд, який може розглядати суперечку однієї зі сторін, зробить висновок, що він не має юрисдикції щодо цього питання.

Міжнародні торгово-арбітражні інституції пропонують навіть типові арбітражні застереження для включення їх до структури Контракту.

Суттєві умови щодо купівлі-продажу товару.

До таких умов мають бути віднесені: опис товару, його ціна, умови поставки, умови оплати, документи, які передаються разом з товаром, умови приймання товару, питання моменту переходу права власності на товар, відповідальність сторін та форс-мажорні обставини, правила зміни та розірвання контракту.

Опис товару є безсумнівно тим, без чого не буде контракту. Не погодивши цю умову, сторонам не має що далі виконувати.

На етапі підготовки контракту важливо встановити всі детальні характеристики товару та включити їх до контракту. Це передусім має значення при класифікації цього товару, аби в подальшому імпортер не мав зайвих проблем із митницею.

Ціна є головною складовою митної вартості товару, тому питання правильного її визначення сторонам не можна упускати. І це також в першу чергу буде стосуватися імпортера в ЄС.

Але питання, які на першій погляд стосуються лише імпортера, варто вирішувати спільно, оскільки контракт - це двостороння угода, і український експортер має сприяти своєму європейському партнерові у цих питаннях.

Питання умов поставки врегульовані вже давно - з 30-х років минулого століття успішно використовуються міжнародні комерційні терміни Інкотермс, у тому числі в країнах ЄС. За даними Міжнародної торгової палати терміни Інкотермс використовуються в 90% всіх міжнародних контрактів купівлі-продажу. Наразі діє нова їх редакція 2020 року.

Ще раз слід звернути увагу, що вони стосуються лише питань доставки товару, а також переходу ризиків та відповідальності від продавця до покупця.

Разом з тим, незважаючи на використання Інкотермс у контракті, мають бути додатково роз'яснено щодо питань міжнародних транспортних та адміністративних витрат, місця, де передається ризик, пов'язаний з транспортуванням товарів, відповідальності та витрат на митне оформлення, питання транспортного страхування.

Питання переходу права власності на товар вирішується сторонами окремо в контракті і є предметом їх регулювання колізійними нормами.

В контракт завжди мають бути включені положення щодо засобів правового захисту Покупця у випадку непоставки в узгоджений час; засобів правового захисту Покупця у разі невідповідності товару, заявленому в контракті; засобів правового захисту Продавця в разі прострочення оплати за товар, якщо оплата відбувається на відкладальних умовах, правила розірвання договору через невиконання договірних зобов'язань.

На завершення слід зазначити, що всі вище перелічені міжнародні засоби забезпечення ефективного виконання міжнародних контрактів мають бути досконало вивчені перед їх практичним використанням.

Застосування тієї чи іншої типової форми контракту залежить в першу чергу від самого товару та умов, що пов'язані із угодою.

Перед обранням права контракту та арбітражу знову ж таки мають бути вивчені всі обставини, які стосуються виконання взятих зобов'язань.

Велика робота має бути проведена й з питань класифікації товару та його митної вартості, бо неврахування цього аспекту може призвести до небажаних наслідків.

В сукупності все це створює надійних базис ефективної торгівлі на довгу перспективу.

Працюєте з клієнтами або партнерами з Великобританії? Мінімізуйте ризики з українським рішенням LIGA360. Перевіряйте достовірність реєстраційних відомостей, достовірність юридичної адреси, інформацію про засновників компанії та керівників, зв'язки компанії. Замовляйте LIGA360 в вересні на вигідних умовах.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему