Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Під час підписання господарських договорів, неухильним є розділ «форс-мажорні обставини». Тобто, обставини, внаслідок настання яких умови договору не можуть бути виконані.

Що є засвідченням форс-мажорних обставин?

Обставини непереборної сили засвідчуються сертифікатом Торгово-промислової палати України (ТПП). Проте, Листом від 28.02.2022 року № 2024/02.0-7.1 ТПП засвідчила форс-мажорні обставини - військову агресію російської федерації проти України, що стало підставою запровадження воєнного стану, та підтвердила, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору.

Тобто, у таких випадках сертифікат не видається, а підставою для звільнення від сплати штрафних санкцій у наслідок настання форс-мажорних обставин за договором є вищевказаний Лист ТПП.

Пропоную розглянути судову практику Верховного Суду щодо цих питань:

1. Чи є настання форс-мажорних обставин підставою для зміни умов договору?

«Продовження строку дії договору та строку виконання зобов'язань внаслідок форс-мажору чи інших обставин є можливим лише якщо сторони це прямо вказали в умовах договору, або уклали додаткову угоду про це за взаємною згодою сторін вже після виникнення таких обставин».

Так, у своїй Постанові від 21.08.2022 року у справі № 910/15264/21 Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду звернув увагу на те, що настання форс-мажору не є підставою для зміни умов договору та звільнення від виконання зобов'язання.

Даний висновок ВС говорить про те, що навіть, якщо під час війни ви не можете виконати свої зобов'язання за договором - це не зміна умов договору, а звільнення від сплати штрафних санкцій.

2. Чи є достатнім посилання на Лист ТПП від 28.02.2022 року № 2024/02.0-7.1?

Ні, оскільки посилаючись на форс-мажор як на підставу для звільнення від відповідальності, стороні потрібно довести, як саме проявився форс-мажор під час виконання такого зобов'язання. Одного лише посилання на наявність форс-мажору буде однозначно недостатньо.

Прикладом такого належного повідомлення про форс-мажорні обставини стороні є Постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 17.08.2022 у справі № 922/854/21.Не є достатнім формальне посилання на лист ТПП, оскільки суд має досліджувати докази в сукупності.

3. Чи можлива відмова від договору у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин, якщо договір частково виконувався під час дії обставин непереборної сили ?

Ні, як назначалося вище, можливість розірвання договору у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин можлива лише тоді, якщо сторони про це попередньо домовлялися (передбачили в договорі чи додатковій угоді).

Щодо того, що під час форс-мажорних обставин договір виконується, але в частині часткового невиконання зобов'язань - сторона посилається на існування обставин непоборної сили.

Цікава позиція щодо викладена в Окремій думці судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 21.06.2022 у справі № 904/5328/21:

«..що непереборна сила робить неможливим виконання зобов'язання в принципі, незалежно від тих зусиль та матеріальних витрат, які сторона понесла чи могла понести.

на момент укладення договору засуха вже існувала тривалий період часу, що підтверджено матеріалами справи.».

Також суд вказав, що важливим дотримання порядку повідомлення про існування форс-мажорних обставин іншій стороні.

Отже, в даного висновку суду можемо побачити, що наявність сертифікату ТПП, який фактично є підставою для звільнення сторони від сплати штрафний санкцій за договором - не є таким доказом, який звільнитьвід зобов'язань (в частині сплати штрафних санкцій), оскільки суд оцінює сукупність доказів (1) наявність сертифікату, (2) період існування обставин непереборної сили і чи відповідає він періоду невиконання умов договору, (3) належний спосіб повідомлення сторону про форс-мажор.

Висновки:

Отже, підсумовуючи вищевикладені висновки Верховного Суду, слід звернути увагу на те, що існування Листа ТПП від 28.02.2022 року № 2024/02.0-7.1 не є звільненням від виконання зобов'язань за договором (сплати штрафних санкцій) під час воєнного стану. Втім, це може бути підставою від звільнення, якщо сторона за договором доведе, що внаслідок агресії сусідньої держави неможливо було виконати свої зобов'язання.

Працюєте з договорами в умовах воєнного стану? Спробуйте функціонал Contractum в LIGA360. Типові шаблони договорів українською та англійською мовами, аналіз тексту договору й перевірка помилок, моніторинг основних сутностей договору. Замовляйте за посиланням.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему