Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Ризики для бізнесу за недотримання санкційного законодавства в Україні

В умовах сучасних геополітичних викликів, впровадження санкцій стало необхідністю для забезпечення національної безпеки та захисту інтересів держави. Бізнес в Україні повинен не лише усвідомлювати про існування санкцій, але й активно працювати над дотриманням законодавства, з метою недопущення застосування до себе санкцій. Порушення норм і законодавчих правил, які призводять до накладення санкцій також може спричинити серйозні наслідки для юридичних осіб, які варто розглянути для забезпечення стійкості та успішності бізнесу.

Основним правовим документом, що регулює питання санкцій, є Закон України «Про санкції». Згідно з цим законом, санкції можуть застосовуватися відповідно до рішень Ради національної безпеки України, Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та Національного банку України. Однак слід врахувати, що питання санкцій в Україні тісно пов'язані зі змінами в геополітичному контексті та реальними загрозами для держави.

Маєте сумніви щодо потенційного бізнес-партнерства? Перевіряйте інформацію про українські компанії в LIGA360. Спробуйте за посиланням 

Перше питання, на яке варто відповісти: «Що ж саме може спричинити застосування санкцій?»

В основі застосування санкцій лежить порушення особою норм матеріального права України, що включають закони, підзаконні нормативно-правові акти, а також порушення міжнародних договорів, принципів та норм міжнародного права.

Загалом, і в умовах воєнного стану зокрема, через такий важіль впливу як санкції держава намагається спонукати осіб до виконання законодавчо встановлених обмежень та вимог для:

 • захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України;

 • запобігання терористичній діяльності та/або порушенню прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави, що призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності;

 • попередження майнових втрат;

 • усунення перешкод для сталого економічного розвитку та повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.

Розглянемо деякі основні причини застосування санкцій. Компанії можуть стати об'єктом санкцій у разі:

1. Недекларування власників: Відсутність чіткої інформації про власників та бенефіціарів компанії може викликати підозри в органах контролю.

2. Співпраця з суб'єктами санкцій: Робота з юридичними чи фізичними особами, які підпадають під санкції, може вести до блокування активів та інших обмежень.

3. Порушення експортних обмежень: Вивезення товарів чи технологій, що підпадають під санкції, може мати негативні наслідки для бізнесу.

4. Порушення принципів міжнародного права: Бізнес, який діє всупереч міжнародним принципам та нормам, що спричинює порушення прав та свобод людини, становить загрозу територіальній цілісності, сприяє або здійснює фінансування тероризму - рано чи пізно опиниться під санкціями.

Давайте розглянемо основні типи санкцій та пов'язані з ними ризики для бізнесу в Україні.

Економічні Санкції. Цей вид санкцій включає заморожування активів, обмеження у фінансових операціях (до прикладу, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборона виконання фінансових операцій), блокування рахунків та заборону на експорт або імпорт товарів. Бізнес має ризик стати об'єктом фінансових втрат та втратити ринки з продажу чи закупівлі. Обмеження в імпорті та експорті можуть вплинути на ланцюжок постачання.

Торговельні Санкції. Полягають у встановленні обмежень на зовнішньоторговельні відносини. Бізнес може стикнутися з обмеженнями при укладанні торговельних угод з певними країнами. Також санкції можуть передбачати заборону на ввезення чи вивезення певних товарів. Це може призвести до втрати замовлень, перерозподілу ринків та погіршення фінансових показників.

Персональні Санкції. Стосуються конкретних фізичних осіб або юридичних осіб. Бізнес може зіткнутися з обмеженнями у відносинах з такими особами, що може вплинути на його репутацію. Персональні або особисті санкції можуть виражатись в заморожуванні активів компанії або окремих осіб, або в забороні в'їзду в державу.

Спеціальні Економічні Санкції. Включають обмеження у сфері фінансів, транспорту, енергетики, анулювання ліцензій та інших дозволів, що зумовлена забороною на провадження певною діяльністю, обмеження чи зупинення доступу до комунікацій тощо. Підприємства мають ризик втрати доступу до ключових ресурсів та інфраструктури.

Дипломатичні Санкції. Це може означати припинення ділових контактів та обмеження у дипломатичних відносинах. Бізнес ризикує втратити можливість укладати вигідні міжнародні угоди. Крім того, відмова у в'їзді для громадян та представників певних країн може стати перешкодою у бізнес-комунікаціях. Можуть бути припинені також культурні та наукові обміни, що може ускладнити розвиток бізнес-зв'язків.

Варто зазначити, що законодавець передбачив, що санкція щодо стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, має винятковий характер та може бути застосована лише щодо осіб, які своїми діями створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України або значною мірою сприяли (в тому числі шляхом фінансування) вчиненню таких дій іншими особами і може бути застосована лише в період дії правового режиму воєнного стану та за умови, що на відповідну особу вже накладено санкцію у виді блокування активів.

LIGA360 дозволяє перевіряти компанії у світових санкційних списках, зокрема країн ЄС та США, а також санкційних списках України (РНБОУ, АМКУ). Спробуйте інструмент для перевірки токсичних бізнес-зв'язків прямо зараз. Більше про можливості LIGA360 для контролю compliance ризиків - за посиланням. 

Розглянувши основні типи санкцій, ми підійшли до питання: «Які ж ризики для бізнесу спричинює застосування санкцій?». Розглянемо їх детальніше.

1. Фінансові втрати. Одним з найбільш очевидних наслідків є фінансові втрати. Компанії, які порушують законодавство про санкції та не дотримуються його вимог, можуть стати об'єктами накладення санкцій. Санкційні заходи можуть включати заморожування активів, блокування рахунків та навіть скасування фінансових операцій. Зниження рейтингу надійності компанії може також призвести до втрати довіри з боку клієнтів та партнерів.

2. Участь в судових процесах. Порушення законодавства може спричинити судові процеси для стягнення майна підсанкційної особи в дохід держави. Також компанії можуть стати об'єктом судових позовів від урядових інстанцій та третіх сторін, які понесли збитки внаслідок порушення законодавства.

3. Репутаційні втрати. Сучасний бізнес побудований на репутації, і недотримання законодавства, що спричинює застосування санкцій може серйозно підірвати статус компанії. Негативне враження від участі в порушеннях може призвести до втрати клієнтів та партнерів, а також ускладнити привернення нових.

4. Втрата ринків та партнерів. Санкції можуть викликати втрату доступу до певних ринків та партнерів. Бізнес може бути виключений з участі в міжнародних проєктах та програмах, що значно зменшить можливості для розвитку та збільшення прибутків.

5. Обмеження або блокування діяльності та розвитку. Санкції можуть призвести до обмежень у здійсненні певних видів діяльності, а також у розвитку нових напрямків та проєктів. Це обмеження може суттєво вплинути на конкурентоспроможність та стійкість компанії на ринку. Сюди ж можуть включатись заборони на проведення певних видів діяльності, анулювання ліцензій та інші обмеження, що можуть важко відновити. Примусове повернення або видворення осіб за межі країни теж може спричинити блокування або обмеження діяльності компанії. Конкретно для бізнесу це може становити загрозу діяльності, якщо особа, до якої застосований такий вид санкцій є учасником або керівником або ключовим спеціалістом компанії, без якого неможливо прийняти управлінські рішення та вести звичну діяльність компанії.

І ключове питання: «Як запобігти застосуванню санкцій до бізнесу?».

Щоб не допустити настання обставин, що зумовлюють застосування санкцій, бізнес повинен дотримуватися кількох ключових стратегій:

 • Правильна структура власності: Чітка та вчасно подана інформація про власників та бенефіціарів допоможе уникнути непорозумінь та підозр.

 • Аудит відповідності: Ретельно вивчіть діяльність компанії на предмет виконання вимог національних та міжнародних норм.

 • Глибокий аналіз контрагентів: Ретельно перевіряйте партнерів та контрагентів на предмет їхнього статусу в санкційному контексті.

 • Контроль за іноземними партнерами: Співпраця з іноземними партнерами лише після ретельного вивчення їхньої репутації та ділової історії.

 • Договірні зобов'язання: Укладайте господарські договори з урахуванням усіх можливих обмежень та ризиків, прописуйте гарантії відповідності до вимог міжнародних та національних норм щодо дотримання ознак чистої ділової репутації та умови настання відповідальності за надання неправдивих відомостей.

 • Навчання персоналу: Проведення навчання персоналу з питань санкцій та відповідальності.

 • Ефективна система моніторингу: Впровадження автоматизованої системи моніторингу для оперативного виявлення змін у законодавстві про санкції.

 • Консультації з юристами: Професійні юридичні консультації допоможуть уникнути порушень та зберегти бізнес-репутацію.

Ретельне вивчення та своєчасне реагування на санкції стає необхідністю для українських підприємств. Недотримання санкційного законодавства може призвести до описаних в цій статті наслідків, які мають досить серйозний характер та яких варто уникати шляхом впровадження ефективних систем контролю та аналізу.

Допомогти в контролі та аналізі контрагентів зможе Державний реєстр санкцій. Цей реєстр призначений для узгодженого та систематизованого підходу до застосування санкцій у всіх сферах економіки. Хоча на момент написання статті Державний реєстр санкцій ще не функціонує, важливо розуміти, як він буде працювати та яку користь при цьому матиме бізнес.

Державний реєстр санкцій покликаний бути централізованою базою даних, яка включатиме інформацію про фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями. Це буде важливим інструментом для компаній, які здійснюють діяльність в Україні, оскільки вони зможуть оперативно перевіряти своїх контрагентів та партнерів. Зазначимо, що визначення конкретних категорій санкцій та їхніх строків впровадження також є важливою частиною реєстру.

Загалом, розуміння санкційного законодавства та своєчасна реакція на зміни допоможе підприємствам уникнути ризиків та забезпечити стійкість у конкурентному середовищі. Створення Державного реєстру санкцій в Україні є кроком до більшої прозорості та контролю, але водночас вимагає від бізнесу уваги та готовності до змін.

Висновок

Санкції в Україні - це складний інструмент, що вимагає уважного вивчення та відповідального підходу. Бізнес повинен бути готовим до змін у санкційному законодавстві та завчасно адаптувати свою стратегію відповідно до нових умов. Санкції - не лише інструмент політичного тиску, а й фактор, який впливає на ділову активність. Однак, дотримуючись законів та вживаючи необхідних заходів, бізнес може успішно уникати ризиків і забезпечувати стабільність своєї діяльності в умовах санкційного регулювання.

Відчуйте силу інформації на вашому боці - з LIGA360 PRO. Експертна аналітика допоможе знайти правильний алгоритм дій для керівника, юриста, бухгалтера чи комплаєнс-офіцера. Замовте доступ за посиланням 

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему