Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Що таке Антикорупційна програма та для кого вона обов'язкова?

Антикорупційна програма - це ефективна система правил, заходів і процедур, спрямованих на протидію та запобігання корупції.

Згідно із Законом "Про запобігання корупції" антикорупційні програми мають бути обов'язково затверджені в:

• державних/комунальних підприємствах та господарських товариствах із державною/комунальною часткою понад 50 %, де середня кількість працюючих протягом року перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції за рік становить понад 70 млн грн;

• юридичних особах, які є учасниками тендерів на Prozorro, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 20 млн грн.

Інші юридичні особи не зобов'язані затверджувати антикорупційні програми, санкцій за відсутність антикорупційних програм немає. Проте закон вимагає від усіх без винятків юридичних осіб уживати заходів щодо запобігання корупції у своїй діяльності, регулярно оцінювати корупційні ризики й усувати їх. Особливо це стосується фінансових установ (як банківських, так і небанківських), закладів вищої освіти, великих приватних компаній, промисловості.

Мета Антикорупційної програми - установити комплекс правил, заходів і процедур щодо протидії та запобігання корупції в діяльності юридичної особи, яка відповідатиме вимогам Антикорупційної політики держави. Антикорупційна програма компанії тісно пов'язана з Кодексом етики працівників та місією компанії, правилами поведінки, які також мають бути розроблені в компанії. Санкції за відсутність Кодексу етики в компаніях відсутні, але їх наявність підвищує репутацію компаній в очах ділових партнерів, інвесторів та контрагентів.

Антикорупційна програма спрямована на формування ефективної системи протидії корупції, на недопущення причетності до корупційних дій та адресована в першу чергу працівникам компанії.

Спробуйте перше рішення для комплаєнс-контролю в Україні. LIGA360 надає повноту інформації для AML/KYC перевірок та процедури due dilligence. Верифікуйте контрагентів, оцінюйте санкційні та корупційні ризики щодо них. Замовте за посиланням.

Працівники компанії, зокрема й керівники, заступники керівників, зобов'язані утримуватися від поведінки, що може бути розцінена як готовність учинити корупційне правопорушення: порушення внутрішніх інструкцій та процедур, зловживання своїми посадовими обов'язками, конфлікт інтересів, незберігання персональних даних.

Працівники повинні бути проінформовані, що саме в цій компанії є протиправною поведінкою та відчувати відповідальність за вчинення протиправної поведінки. Крім того, у компаніях повинен був створений механізм повідомлення працівником про неправомірну поведінку колег та керівників. У разі появи в будь-якого працівника сумнівів щодо дотримання вимог Антикорупційної програми або етичності своїх дій, а також дій, бездіяльності або пропозицій інших працівників, контрагентів, клієнтів учасників бізнес-процесів або інших осіб, що взаємодіють із працівниками, юридичної особи вони мають повідомити про це відповідальний підрозділ, який надає рекомендації та роз'яснення відносно ситуації, що склалася. Цим підрозділом є служба (підрозділ) комплаєнс, яка повинна бути створена в компанії, або обов'язки спеціаліста у сфері комплаєнсу повинні бути покладені на одного з працівників. Мета служби комплаєнс разом із підрозділами з набору, навчання й адаптації персоналу - підвищення рівня корпоративної культури - формування в працівників компанії нетерпимості до корупційної поведінки, обізнаність про відповідальність.

Важливо, щоб до працівників не могли бути застосовані дисциплінарні стягнення чи інші негативні заходи впливу (зокрема й пониження в посаді, позбавлення премії) або погрози щодо застосування таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням про передбачуваний факт корупції, або у зв'язку з відмовою надавати чи отримувати хабар, здійснювати комерційний підкуп або посередництво в хабарництві.

У другу чергу вимоги Антикорупційної програми повинні бути спрямовані на посередників компанії.

Чимало корупційних зловживань реалізують саме через посередників - підставних юридичних та фізичних осіб, через яких приховується конфлікт інтересів, долучення до корупційних схем. Застосовним є принцип "нульової толерантності" до корупції під час взаємодії з акціонерами, інвесторами, клієнтами, контрагентами, представниками органів влади, політичними партіями, працівниками й іншими особами;

Те саме стосується ділових партнерів, які можуть мати наміри одноразово або багаторазово отримувати неправомірну вигоду з корупційних схем. Крім цього, Антикорупційна програма спрямована на укріплення довіри ділових партнерів та суспільства до юридичної особи, а коли мова йде про державні установи, то опосередковано підвищується довіра до держави в цілому. З метою зміцнення ділової репутації компанії юридичні особи можуть розміщувати власні Антикорупційні програми на вебсайтах.

Антикорупційна програма також спрямована на контрагентів (клієнтів, споживачів послуг), які покликані не вчиняти дій, що можуть призвести до накладення на учасника бізнес-процесу обмежувальних заходів (санкцій), фінансових збитків, репутаційних втрат, виникнення ситуацій конфлікту інтересів, а також зобов'язуються дотримуватися ринкових стандартів, у тому числі стандартів добросовісної конкуренції.

Якщо діяльність компанії пов'язана із зовнішньо-економічною діяльністю, то Антикорупційну програму розробляють для розвитку принципів, передбачених у Кодексі етики та ділової поведінки компанії, та з урахуванням положень застосовного до компанії антикорупційного законодавства та міжнародних актів щодо боротьби з корупцією, зокрема й тих, що мають екстериторіальну дію, а саме відповідність вимогам застосовного антикорупційного законодавства, нормам міжнародного права з питань протидії корупції, а також кращим міжнародним стандартам і практикам у сфері протидії корупції.

Новорічні знижки для бізнесу - до 40%. Отримайте максимум корисних функцій LIGA360 для перевірки контрагентів, пошуку правових позицій та контролю ризиків. Встигніть до кінця грудня.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему