Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Підстави та переваги укладення договору аутстафінгу

На теперішній час багато українських компаній не мають або втратили можливість повноцінно здійснювати свою господарську діяльність та, відповідно, надавати роботу своїм працівникам. Так, з метою «збереження» працівників на підприємстві, є один із варіантів укладення договору аутстафінгу.

Поняття терміну аутстафінг та як врегульований аутстафінг на законодавчому рівні в Україні?

Термін аутстафінг або нерідко вживаються інші терміни, такі як «оренда працівників», «лізинг працівників» - це виведення співробітників за штат працівників компанії-замовника та оформлення їх у штат працівників «аутстафера» або компанія-підрядник.

Разом з цим, співробітники продовжують працювати на попередньому місці, повинні дотримуватись правил, графіку та інших умов роботи компанії-замовника.

Проте, обов'язки роботодавця по відношенню до них будуть виконуватись вже компанією-підрядником, тобто всі кадрові питання, такі як: заробітна плата, лікарняні, пільги, відпустки, соціальні гарантії тощо покладаються на компанію-підрядника.

Разом з цим, на сьогодні в Україні на законодавчому рівні не має чіткого визначення поняття аутстафінгу, оскільки ця назва була запозичена із світових правових систем.

Так, поняття аутстафінг в законодавстві України не закріплене, однак ст. 39 Закону України «Про зайнятість населення» передбачено такий вид діяльності, як «діяльність суб'єктів господарювання, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого працедавця», - що включає зміст аутстафінгу.

Також, відповідно до пп. 14.1.183 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, послуга з надання персоналу - господарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу (резидент або нерезидент), направляє у розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або декількох фізичних осіб для виконання визначених цією угодою функцій.

Так, не зважаючи на відсутність прямого визначення терміну «аутстафінг» в українському законодавстві, на практиці договір аутстафінгу в господарський діяльності активно укладається між компанією-замовника та компанією-підрядника.

Коли потрібен договір аутстафінгу?

Договір аутстафінгу потрібен у випадках, коли компанія (клієнт) вирішує залучити зовнішніх фахівців для виконання певних завдань або проектів, але не хоче прямо наймати цих працівників на своєму штаті, а також цей договір укладається, зокрема:

- необхідність спеціалізованої експертизи: Якщо компанія потребує специфічних знань або навичок для виконання певного проекту, вона може звернутися до аутстафінгової компанії, яка має доступ до фахівців з необхідними навичками;

- тимчасова потреба в ресурсах: Коли компанія має тимчасову потребу в додаткових ресурсах для виконання проекту або завдання, вона може скористатися послугами аутстафінгу, щоб швидко залучити необхідну робочу силу.

- ефективне використання ресурсів: Для компаній, які хочуть сконцентруватися на своїй основній діяльності, аутстафінг може бути ефективним способом використання ресурсів, оскільки вони можуть звернутися до зовнішніх постачальників для виконання побічних завдань.

- зниження витрат: У порівнянні з наймом власних працівників, аутстафінг може бути більш економічно вигідним, оскільки компанія може оплачувати лише за фактично виконану роботу, не несучи додаткових витрат на утримання штату працівників.

- коли у компанії періодично з'являються складності з трудовою інспекцією, які призводять до накладання штрафних санкцій;

- коли у компанії часто виникають трудові спори, які збільшують непрофільні витрати, відволікають увагу, негативно позначаються на іміджі компанії.

Крім цього, договір аустафінгу застосовують при наявності законодавчих обмежень на штатну чисельність працівників (наприклад: коли приватними підприємцями, які працюють на II групі спрощеної системи оподаткування (такі ФОПи не можуть залучати на роботу більше 10 осіб) послуги компанії-підрядника допомагають вирішити цю проблему і залучити практично будь-яку необхідну кількість співробітників без збільшення штатної чисельності.

Договір аутстафінгу встановлює права, обов'язки та відповідальність кожної сторони у цій співпраці, тому він є важливим юридичним документом для забезпечення ясності та безпеки у відносинах між компанією - замовником та компанією - підрядником.

Виникло складне кадрове питання на підприємстві? Допоможе рішення LIGA360. Знайдіть відповіді експертів, аналітику чи алгоритми дій для кадровика. Більше переваг за посиланням.

Ціна договору аутстафінгу

В реаліях сьогодення, ціна договору аутстафінгу може значно варіюватися в залежності від різних факторів, таких як:

Обсяг послуг: Ціна може залежати від обсягу роботи, який потрібно виконати. Чим більший обсяг роботи або час, тим вища вартість. Наприклад: якщо компанії - замовнику потрібно отримати додаткові спеціалізовані роботи/послуги, це може вплинути на вартість договору;

Тривалість договору: Тривалість договору також може впливати на ціну. Зазвичай довготривалі угоди можуть мати більш вигідні умови.

Складність завдань: Якщо завдання вимагає спеціалізованих навичок або експертизи, це може вплинути на ціну, оскільки ресурси з такими навичками можуть бути дорожчими.

Регіональні особливості: Ціни можуть відрізнятися в залежності від регіону та рівня ринку праці. Так, вартість аутсорсингу працівників може змінюватись в залежності від географічного розташування компанії-підрядника, що виконує роботи/надає послуги;

Оперативність: У разі потреби у надзвичайно швидкому початку роботи або пріоритетному виконанні завдань, це також може відображатися на ціні.

Додаткові послуги: Якщо аутстафінгова компанія надає додаткові послуги, такі як керування проектом або консультування, це також може вплинути на ціну.

Тому перед укладанням договору аутстафінгу компанії-замовнику важливо уточнити всі цінні аспекти і деталі з компанією - підрядника, щоб уникнути непорозумінь і встановити чіткі умови.

Які критерії повинна мати компанія-підрядник для надання послуг аутстафінгу та в подальшому укладення договору аутстафінгу?

Компанія, яка надає послуги аутстафінгу, повинна мати певні критерії, щоб забезпечити якісне та ефективне виконання роботи, а також позитивний досвід співпраці з клієнтами, а саме:

Досвід та експертиза: Компанія повинна мати достатній досвід та експертизу у своїй галузі діяльності. Це дозволить їй надавати якісні послуги та відповідати вимогам клієнтів.

Гнучкість та адаптивність: Компанія повинна бути гнучкою та здатною адаптуватися до потреб клієнтів і змін у вимогах проектів.

Ресурси: Компанія повинна мати необхідні ресурси, такі як фахівці з потрібними навичками та технічне обладнання, для виконання різноманітних проектів.

Якість обслуговування: Важливо, щоб компанія надавала високоякісне обслуговування своїм клієнтам, дотримуючись визначених термінів та стандартів якості.

Комунікація: Ефективна комунікація з клієнтами є ключовим аспектом успішної співпраці. Компанія повинна мати здатність ефективно спілкуватися з клієнтами, розуміти їхні потреби та відповідати на їх запити.

Правова згода: Компанія повинна мати всі необхідні ліцензії, дозволи та страховки для надання послуг аутстафінгу відповідно до вимог законодавства.

Крім цього, щоб договір аутстафінгу не ніс ризиків для компанії - замовника він має відповідати таким вимогам:

- у компанії-підрядника обов'язково мають бути офіційно зареєстровані КВЕД, а саме:

  • 78.10 діяльність агентств працевлаштування;

  • 78.20 діяльність агентств тимчасового працевлаштування;

  • 78.30 інша діяльність по забезпеченню трудовими ресурсами.

- компанія-підрядник обов'язково повинна бути включена в перелік суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців;

- компанія-підрядник зобов'язана мати документи, які підтверджують, що між нею та особами, які залучаються для виконання робіт/надання послуг для компанії - замовника, оформлені трудові відносини (наприклад: копія наказу про прийняття на роботу; копія трудового договору).

Після того як компанія-підрядник відповідає цим критеріям, укладення договору аутстафінгу вимагає встановлення чітких умов щодо обсягу робіт, ціни, строків виконання та інших деталей співпраці. Важливо, щоб угода була взаємовигідною для обох сторін та враховувала їхні потреби та очікування.

Разом з тим, аналізуючи судову практику щодо застосування договору аутстафінгу на підприємстві - замовника рекомендуємо у випадку укладання такого договору, складати між сторонами договору, зокрема, такі документи:

- доручення (заявка), яку буде заповнювати компанія - замовник для надання їй працівників;

- заяву співробітника про ознайомлення з умовами роботи і з умовами договору аутстафінгу;

- згода працівників змінити робоче місце та приступити до виконання доручень компанії - замовника;

- додаток до договору "Перелік працівників, які будуть допущені до виконання завдань компанії - замовника";

- протокол узгодження ціни послуг аутстафінгу;

- акти виконаних послуг;

- акти приймання-передачі документів.

Так, у випадку позапланової перевірки Державною службою України з питань праці на предмет дотримання законодавства про працю у компанії - замовника та у компанії-підрядника має бути вищевказаний перелік документів, які мають доказувати реальність договорору аутстафінгу працівників (факту їх виконання).

Де читати професійну аналітику про управління персоналом? В робочому просторі LIGA360: HR-Менеджер. Налаштуйте персональну стрічку новин з обраних джерел, отримуйте доступ до аналітики з кадрового обліку, читайте коментарі експертів. Оберіть своє рішення LIGA360 за посиланням 

Які переваги укладення договору аутстафінгу для підприємства?

Для компанії-замовника є ряд переваг укладення договору аутстафінгу з компанією-підрядником, зокрема:

- у компанії-замовника відпадає необхідності тримати штат відділу кадрів та бухгалтерії для потреб кадрового оформлення працівників, своєчасного нарахування заробітної плати та ЄСВ, надання відпусток, та іншого соціального забезпечення працівників підприємства;

- у компанії-замовника скорочуються витрати на фонд оплати праці, а відтак зменшення бази оподаткування за рахунок витрат на оплату послуг компанії-підрядника;

- у компанії-замовника значне зменшення кількості виникаючих трудових суперечок і швидке їх розв'язування без шкоди для компанії - діловодство та юридичне обслуговування ведуть кваліфіковані профільні фахівці компанії-підрядника;

- виключення випадків порушення норм трудового законодавства, проходження без проблем державних перевірок, запобігання штрафів та інших санкцій щодо компанії.

Враховуючи вищевикладене, укладання договору аутстафінгу може допомогти підприємству ефективно використовувати свої ресурси, скоротити витрати, наростити прибутковість, підвищити мобільність управління і загальну ефективність бізнесу. В результаті формується комплексна вигода, яка багаторазово перевершує витрати компанії-замовника на оплату послуг компанії-підрядника.

Висновок.

Наразі в Україні договір аутстафінгу активно використовуються українським бізнесом. Зазначена управлінська модель дозволяє, зокрема, спростити управління персоналом, знизити витрати компанії, уникнути необхідності вирішувати трудові спори. Укладення сторонами договору аутстафінгу є одним із дієвих механізмів, який дає змогу роботодавцю зменшити своє податкове навантаження за рахунок того, що підприємство зараховує до витрат оплату послуг компанії-аутстафера. Разом з цим, у зв'язку з відсутністю чіткої законодавчої регламентації цього механізму можуть виникнути питання під час проведення перевірок. Тому, обираючи той чи той спосіб оптимізації трудових правовідносин, слід враховувати не тільки економічні вигоди, а й можливі ризики, що можуть виникнути під час такої оптимізації та шляхи їх вирішення.

Так, враховуючи особливості законодавчого регулювання та судової практики у цій сфері, визначитись з найкращим варіантом найму працівників та укласти юридично правильний договорів доцільно, скориставшись кваліфікованою юридичною допомогою.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему