Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР

5 листопада 2015, 09:04
249
0
Реклама

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 21 жовтня 2015 року розглянув справу 6-831цс14 за заявою поручителя про скасування рішення постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз» від 20 серпня 2009 року у справі за позовом «Альфа-банку» до боржника та поручителя про стягнення заборгованості у валюті за кредитним договором.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Суд висловився щодо двох питань: правомірності стягнення заборгованості в іноземній валюті й підвідомчості третейським судам спорів банків із боржниками до 2011 року (03.02.2011 було внесено зміни до Закону «Про третейські суди» про непідвідомчість спорів про захист прав споживачів послуг банку).

1. Відповідно до статті 99 Конституції грошовою одиницею України є гривня. Статтею 533 ЦК встановлено, що грошове зобов'язання має бути виконане в гривнях. Використання іноземної валюти при здійсненні розрахунків на території України за зобов'язаннями допускається у випадках, порядку й на умовах, встановлених законом. Згідно зі ст. 7 Декрету Кабінету Міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» іноземна валюта як засіб платежу може використовуватися тільки в розрахунках між резидентами та нерезидентами в межах торгового обігу. Такі розрахунки повинні здійснюватися тільки через уповноважені банки в порядку, встановленому НБУ. Розрахунки іноземною валютою між резидентами допускаються тільки в магазинах безмитної торгівлі, а також при реалізації товарів на шляху руху транспортних засобів при міжнародних перевезеннях. Отже, рішення третейського суду про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором з позичальника та поручителя в іноземній валюті прийнято всупереч вимогам закону про порядок проведення грошових розрахунків на території України в іноземній валюті.

2. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 389-5 ЦПК і п. 1 ч. 3 ст. 51 Закону «Про третейські суди» рішення третейського суду може бути скасоване в разі, якщо справа, за якою воно прийняте, не підвідомча третейському суду відповідно до закону. За сенсом статей 1, 2, 6 Закону «Про третейські суди» підвідомчість справ, які можуть бути вирішені в рамках третейського судочинства, обмежена сферою приватного права. До сфери компетенції третейських судів входить вирішення спорів, які виникають між приватними особами з питань, які не стосуються публічно значущих відносин. Спір, що має публічно-правове значення, не підлягає розгляду третейським судом.

У справі, що переглядається, розглянуто скаргу на рішення третейського суду, винесене у справі про проведення розрахунку за укладеним резидентами кредитним договором, предметом якого була іноземна валюта - долари США.

Порядок здійснення на території України розрахунків в іноземній валюті, як уже зазначалося вище, регулюється Декретом Кабінету Міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного контролю». Цей закон встановлює режим здійснення валютних операцій на території України, визначає загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів і функції банків та інших фінансових установ у регулюванні валютних операцій, права і обов'язки суб'єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства.

Норми цього закону, спрямовані на регулювання порядку проведення розрахунків іноземною валютою, мають імперативний характер, вони значно обмежують свободу резидентів при здійсненні таких розрахунків. Стаття 16 Декрету встановлює фінансові санкції, які застосовуються до резидентів, винних у порушенні правил валютного регулювання. Згідно з ч. 1 ст. 16 Декрету незаконне використання валютних цінностей як засобу платежу тягне за собою адміністративну відповідальність (ст. 162 КпАП).

Отже, норми закону, який регулює обіг іноземної валюти в Україні, у тому числі й проведення грошових розрахунків валютними цінностями, мають публічну основу, переслідують публічний інтерес і спрямовані на досягнення результату, необхідного з публічною метою для задоволення публічних потреб - забезпечення стабільності української грошової одиниці - гривні.

Наявність у правовідносинах щодо проведення розрахунку за договором кредиту, наданого в іноземній валюті, такої концентрації суспільно-значущих публічних елементів не дозволяє зарахувати такі спори до спорів суто приватного характеру між приватними особами, які можуть розглядатися в приватному порядку - третейськими судами.

ВСУ скасував рішення нижчих судів про відмову скасувати рішення третейського суду й прийняв нове рішення про задоволення скарги на рішення третейського суду.

ПРОТЕ:

Таким чином, ВСУ фактично створив можливість для визнання незаконними всіх рішень третейських судів, винесених за кредитами в іноземній валюті до 2011 року, скарги щодо яких ще розглядаються.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини