Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

14 серпня 2015, 09:05
210
0
Реклама

ПРАВОВА ПОДІЯ:

13 серпня набрав чинності Закон № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», який було прийнято ВР 17 липня.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Встановлено, що податок на дохід підприємств не сплачують неприбуткові підприємства, установи та організації, які одночасно відповідають таким вимогам:

- утворені й зареєстровані в порядку, визначеному законом, який регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи яких містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних із ними осіб;

- установчі документи яких передбачають передачу активів одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування в дохід бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

- внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються винятково для фінансування витрат на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

У разі недотримання цих вимог така неприбуткова організація зобов'язана подати в строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) за період із початку року до останнього дня місяця, в якому здійснено таке порушення, і зазначити суму самостійно нарахованого зобов'язання з податку на прибуток. Податкове зобов'язання розраховується виходячи з суми правочину нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом із Реєстру неприбуткових установ та організацій.

З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов'язана щоквартально подавати в контролюючий орган квартальну фінансову та податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток і сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду.

Встановлення контролюючим органом факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для інших цілей, ніж передбачено установчими документами, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені. Податкові зобов'язання, штрафні санкції та пеня нараховуються починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення.

ПРОТЕ:

Після завершення податкового року неприбуткова організація автоматично поновлюється в Реєстрі.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини