Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Дарування корпоративних прав: особливості оподаткування

Реклама

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податковою кодексу розглянула звернення щодо оподаткування доходу при даруванні корпоративних прав (частки у статутному капіталі товариства), надавши ІПК від 7 серпня 2020 року № 3237.

Вся інформація про поточні податкові зміни доступна в новому модулі ПОДАТКИ-2020, багато з матеріалів якого відкрито для вільного доступу. Більше інформації про те, як попередити кризові ситуації бізнесу вже сьогодні отримуйте в системах ЛІГА:ЗАКОН.

Щодо податкових наслідків, які виникають у фізичної особи у разі дарування корпоративних прав іншій фізичній особі

Відповідно до п. 174.6 ст. 174 Кодексу об'єкти дарування, зазначені в п. 174.1 ст. 174 Кодексу, зокрема об'єкти комерційної власності (корпоративне право), подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими IV розділом для оподаткування спадщини.

Згідно з пп. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 Кодексу вартість будь-якого об'єкта дарування, що отримується у дарунок обдаровуваними, які не є членами сім'ї дарувальника першого та другого ступенів споріднення, оподатковується за ставкою 5 %, визначеною п. 167.2 ст. 167 Кодексу.

Крім того, для будь-якого об'єкта дарування, що отримується у дарунок обдарованим від дарувальника-нерезидента, та для будь-якого об'єкта дарування, що отримується у дарунок обдарованим-нерезидентом від дарувальника-резидента, застосовується ставка податку 18 %, визначена п. 167.1 ст. 167 Кодексу (пп. 174.2.3 п. 174.2 ст. 174 Кодексу).

Згідно з п. 174.8 ст. 174 Кодексу якщо об'єкти, подаровані платнику податку, оподатковуються за нульовою ставкою, оціночна вартість таких об'єктів з метою оподаткування не визначається.

В інших випадках отримання доходів у вигляді дарунків об'єктом оподаткування є оціночна вартість таких дарунків, визначена згідно з законом.

Також вказаний дохід є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Отже, дохід у вигляді вартості отриманого у дарунок майна платником податку, який не є членом сім'ї дарувальника першого та другого ступеня споріднення, оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

Зручно та швидко сплатити податки і подати звіти можна за допомогою бота-бухгалтер ReporTах. Крім того, бот самостійно перевіряє чи немає у вас податкових боргів і штрафів перед державою. Після перевірки - допоможе сплатити борг миттєво.

Отримайте комплексну підтримку на всіх етапах роботи зі звітністю разом з REPORT. Чат-підтримка для клієнтів, усі необхідні звіти та однакова ціна для платників і неплатників ПДВ. Замовляйте тестовий доступ та переконайтеся самі.  

Щодо визначення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходу за договором дарування

Відповідно до п. 164.1 ст. 164 Кодексу базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей, визначених розділом IV Кодексу.

Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягав оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

До загальний місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід у вигляді вартості отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом IV Кодексу (пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

При цьому відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є обдаровувані, які отримали дарунок.

Дохід у вигляді вартості отриманого у дарунок майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації, крім обдаровуваних резидентів, які отримали у дарунок об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також тих резидентів, як сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів дарування.

Щодо проведення для цілей оподаткування експертної оцінки корпоративних прав (частки у статутному капіталі)

Правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - товариство), порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов'язки їх учасників визначено Законом № 2275 "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (далі - Закон № 2275).

Статтею 13 Закону № 2275 встановлено, що вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства.

Правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її державного громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її результатів визначено Законом № 2658-III "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (далі - Закон № 2658).

Відповідно до ст. 3 Закону № 2658 оцінка, зокрема, майна - це процес визначення його вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними в ст. 9 Закону, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

Майном, яке може оцінюватися, вважаються об'єкти в матеріальній формі, будівлі та споруди (включаючи їх невід'ємні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні папери; нематеріальні активи, в тому числі об'єкти права інтелектуальної власності; цілісні майнові комплекси всіх форм власності.

Статтею 7 Закону № 2658 визначено випадки проведення оцінки майна. Так, оцінка майна проводиться у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї із сторін угоди та за згодою сторін. Проведення оцінки майна є обов'язковим, зокрема з метою оподаткування майна згідно з законом, крім випадків визначення розміру податку при спадкуванні власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою.

Щодо податкових зобов'язань у дарувальника або обдарованого, якщо експертна оцінка буде меншою від номінальної вартості частки у статутному капіталі

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, регулюється ст. 174 розділу IV Кодексу, якою встановлено різні ставки для оподаткування доходу платника податку, одержаного у вигляді дарунку, залежно від ступеня споріднення дарувальника із обдаровуваним і їх резидентського статусу та незалежно від вартості дарунку.

Щодо податкових зобов'язань, що виникають у дарувальника при даруванні корпоративних прав

Як вище зазначалося, відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є обдаровувані, які отримали дарунок.

Щодо виникнення інвестиційної різниці, якщо номінальна вартість корпоративних прав є більшою чи меншою ніж експертна оцінка

Підпунктом 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 Кодексу передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення таким платником операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.40 і 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Порядок оподаткування інвестиційного прибутку визначено п. 170.2 ст. 170 Кодексу.

У разі, якщо корпоративні права передаються у власність фізичної особи на підставі договору дарування, то положення п. 170.2 ст. 170 Кодексу не застосовується, оскільки зазначений пункт діє у разі продажу корпоративних прав.

З метою уникнення неоднозначного тлумачення норм податкового законодавства у частині оподаткування доходів фізичних осіб, кожний конкретний випадок виникнення податкових відносин слід розглядати з урахуванням документів (матеріалів), які стосуються порушених питань.

Звітність - не проблема з REPORT. Чат-підтримка для клієнтів, усі необхідні звіти та однакова ціна для платників і неплатників ПДВ. Замовляйте тестовий доступ та переконайтеся самі.

До Дня підприємця ЛІГА:ЗАКОН підготувала вибухову пропозицію. Отримайте всі інструменти для роботи ФОП в єдиному рішенні LIGA360: ПІДПРИЄМЕЦЬ зі знижкою 30%. Останні зміни законодавства, пов'язані з підприємницькою діяльністю, перевірка надійності контрагентів та партнерів, автоматична звітність до держорганів, а головне - сповіщення про зміни, які можуть вплинути на ваш бізнес. Отримайте унікальний шанс придбати комплексне рішення LIGA360 всього за 273 грн.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини