Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Єдиний рахунок для сплати податків запрацює з 1 січня 2021 року: як він функціонуватиме

Реклама

З 1 січня 2021 запроваджується єдиний рахунок для сплати податків. Чи готова нормативна база для його впровадження та які

питання ще є невирішеними?

Законодавчо-нормативними актами для впровадження єдиного рахунку такі:

1) Закон України від 4 жовтня 2019 року № 190-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон № 190);

2) Закон України від 13 квітня 2020 року № 559-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»;

3) постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року № 321 «Про затвердження Порядку Функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади» (далі - Порядок № 321).

Хто може або зобов'язаний користуватися єдиним рахунком? Чи можна ним не користуватися? Як від нього відмовитися?

Відповідно до абзацу першого пункту 35.1 Податкового кодексу в редакції Закону № 196 єдиний рахунок - це рахунок, відкритий у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податків та зборів, передбачених цим Кодексом, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунку подає платник податків в електронній формі через електронний кабінет у порядку, встановленому статтею 42-1 ПКУ .

Платник податків має право повідомити про використання або про відмову від використання єдиного рахунку один раз протягом календарного року.

Використання єдиного рахунку платником податків розпочинається з дня, наступного за днем подання ним повідомлення про використання єдиного рахунку.

У разі відмови платника податків від використання єдиного рахунку таке використання припиняється починаючи з першого числа місяця наступного календарного року.

Отже, платники податків добровільно за власним бажанням приймають рішення щодо використання або не використання єдиного рахунку.

Після набрання чинності Законом № 190 (з 01.01.2021) платникам податків, які не бажають використовувати єдиний рахунок, не потрібно подавати повідомлення про відмову від використання єдиного рахунку. Такі платники без жодних додаткових дій з їх боку продовжують використовувати наявну систему розрахунків з бюджетами та цільовими фондами, а саме сплачувати податки, збори та інші платежі, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) безпосередньо на бюджетні рахунки для зарахування та/або на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску (без використання єдиного рахунку).

Контролюйте ризики блокування ПН та отримуйте комплексну підтримку на всіх етапах роботи зі звітністю разом з REPORT. Сервіс містить актуальні форми, підказки до заповнення, а також найзручнішу систему керування ПДВ. Замовляйте тестовий доступ та переконайтеся самі.

Які податки сплачуватимуться через єдиний рахунок?

На єдиний рахунок сплачуватимуться грошові зобов'язання та/або податковий борг з податків і зборів, передбачених Кодексом, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до положень Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та інші платежі, що визначені відповідним законодавством та контроль за справлянням яких покладено на ДПС, заборгованість з інших платежів в (пункт 1 Порядку № 321).

Єдиний рахунок не може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями.

Які строки та механізм відкриття єдиного рахунку? Коли подавати заявку, щоб почати його використовувати з 1 січня 2021?

Відповідно до пункту 5 Порядку № 321 для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, в Казначействі на ім'я ДПС в установленому порядку відкривається єдиний рахунок за субрахунком відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого Мінфіном.

Після відкриття єдиного рахунка інформація щодо його реквізитів буде доведена до платників за допомогою її розміщення на офіційному вебпорталі ДПС, Єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія» та стане доступною в електронному кабінеті.

ДПС на підставі повідомлення про використання єдиного рахунка не пізніше наступного робочого дня після його подання платником включає такого платника до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок (пункт 7 Порядку № 321).

Відповідно до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону № 190 цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Як зараховуватимуться кошти на рахунок?

Відповідно до пункту 10 Порядку № 321 для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладений на ДПС, на єдиний рахунок у національній валюті зараховуються:

  • кошти, сплачені платником з поточного рахунка в установі банку;

  • кошти, стягнуті з поточного рахунка платника в установі банку органами ДПС;

  • кошти, стягнуті у межах виконавчого провадження за податками і зборами, єдиним внеском та іншими платежами, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, що надійшли з депозитних рахунків органів державної виконавчої служби;

  • помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов'язання та пені в порядку, визначеному статтею 43 ПКУ;

  • помилково сплачені суми єдиного внеску.

Для зарахування коштів на єдиний рахунок платник заповнює розрахунковий документ на переказ відповідно до вимог Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилкових або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666.

Розрахункові документи на зарахування коштів на єдиний рахунок використовуються для сплати платежів, передбачених абзацом першим пункту 35-1.1 цієї статті.

Відповідно до пункту 14.3 статті 14 ПКУ внесення (перерахування, надходження, сплата, зарахування) коштів платником податку на єдиний рахунок у випадках, передбачених статтею 35-1 цього Кодексу, вважається внесенням (перерахуванням, надходженням, сплатою, зарахуванням) коштів таким платником податку до бюджету.

Як кошти розподілятимуться з рахунку?

Для перерахування коштів, що надходять на єдиний рахунок, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, щоденно, крім вихідних, святкових та неробочих днів, формує, підписує та надсилає до центрального органу виконавчої влади, шо реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, зведений реєстр платежів з єдиного рахунку із зазначенням платіжних реквізитів отримувачів коштів та іншої інформації відповідно до законодавства.

Зведений реєстр платежів з єдиного рахунку охоплює дані всіх реєстрів в розрізі окремих платників податків.

Зведений реєстр платежів з єдиного рахунку є підставою для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для перерахування платежів зазначеним у ньому отримувачам.

Для формування реєстру платежів з єдиного рахунку в розрізі окремого платника податків центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, керується:

  • податковою інформацією, що міститься в поданих платником податків розрахункових документах на зарахування коштів на єдиний рахунок;

  • податковою інформацією, що міститься в поданих платником податків податкових деклараціях (розрахунках), за якими настав строк сплати податкових зобов'язань відповідно до положень цього Кодексу, з урахуванням даних поданих уточнюючих декларацій (розрахунків);

  • відомостями, що містяться в поданих платниками звітах з єдиного внеску, за якими настав строк сплати зобов'язань відповідно до положень Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», інших актів законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, виникає після поданням платником податків податкової декларації.

Реєстр платежів з єдиного рахунку в розрізі окремого платника податків формується щоденно, крім вихідних, святкових та неробочих днів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у межах коштів, сплачених на єдиний рахунок таким платником податків, та з урахуванням наявних у такого платника сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань відповідно до пункту 35-1.8 цього Кодексу з дотриманням черговості сплати.

Що робити, якщо, наприклад, кошти сплачені податок на прибуток, спишуться на недоїмку з ЄСВ?

Реєстр платежів з єдиного рахунку в розрізі окремого платника податків формується у межах коштів, сплачених на єдиний рахунок таким платником податків, з дотриманням черговості сплати, встановленої пунктом 35-1.6 статті 35-1 ПКУ.

Оскільки згідно із встановленою черговістю сплати у першу чергу погашається недоїмка з єдиного внеску, то для погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податку на прибуток (за наявності у платника заборгованості з єдиного внеску) платник повинен сплатити на єдиний рахунок суму, достатню для розрахунків як за єдиним внеском так і за податком на прибуток.

Щоб завжди звітуватися без помилок, вести облік доходів онлайн, тримати руку на пульсі змін законодавства і працювати з перевіреними контрагентами - рекомендуємо комплексне рішення LIGA360:Підприємець від ЛІГА:ЗАКОН.

Як відслідковувати рух коштів на рахунку?

Зарахування коштів на єдиний рахунок та перерахування з єдиного рахунка підтверджуються Казначейством шляхом надання ДПС інформації про рух коштів на єдиному рахунку.

Інформація про рух коштів на єдиному рахунку буде доступна платнику в електронному кабінету в актуальному стані (абзац третій пункту 8 Постанови № 321).

Чи можна повернути помилково сплачені кошти за наявності податкових боргів?

Відповідно до пункту 35-1.8 статті 35-1 суми помилково та/або надміру сплачених платником податків грошових зобов'язань (зобов'язань з єдиного внеску): пені, за даними контролюючого органу, вважаються коштами, що надійшли на єдиний рахунок, і враховуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, під час формування Реєстру платежів з єдиного рахунку в розрізі окремого платника податків на дату формування такого Реєстру.

Платник податків має право через електронний кабінет визначити напрям використання суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені, наявних на дату формування Реєстру платежів з єдиного рахунку в розрізі окремого платника податків, які мають враховуватися під час формування такого Реєстру.

Положення цього пункту не позбавляють платника податків права на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань і пені у порядку, визначеному статтею 43 цього Кодексу.

Чи може платник податків сплачувати кошти на єдиний рахунок не з поточного рахунку в банку, а внесенням готівки через касу банку з призначенням платежу "єдиний рахунок для сплати податків"?

Відповідно пункту 10 Порядку № 321 для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, на єдиний рахунок у національній валюті зараховуються кошти, сплачені

платником з поточного рахунка в установі банку.

Отже, поповнення єдиного рахунку може здійснюватися платником виключно з рахунку, відкритого в установі банку, тобто у безготівковій формі.

Чи може юридична особа визначити лише частину своїх відокремлених підрозділів як платників податків через єдиний рахунок, а для решти відокремлених підрозділів залишити сплату податків та зборів традиційним способом?

Відповідно до абзацу третього пункту 6 Порядку № 321 якщо платник-юридична особа має відокремлені підрозділи, то повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка подається такою юридичною особою за кожним відокремленим підрозділом.

Читайте також:

Єдиний рахунок для сплати податків запрацює з 2021 року: як заповнюватимуться платіжки

Єдиний рахунок для сплати податків: Мінфін підготував проект обліку руху коштів

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини