Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Мінекономіки підготувало нові правила охорони праці та перевірок

Реклама

У Мінекономіки підготували проект Закону про безпеку та здоров'я працівників на роботі, яким пропонується запровадити нову національну систему запобігання виробничим ризикам.

Запропоновані проектом підходи мають змінити принципи побудови системи, зокрема, з нинішніх “безпека праці” або “охорона праці” - на європейський “безпека працівника”. Ключовим завданням політики має стати досягнення повного усунення або мінімізації ризиків для життя і здоров'я працівника.

Поряд з існуючою адміністративною та кримінальною відповідальністю, передбачається можливість покладення за рішенням суду на роботодавця матеріальної відповідальності за нанесення шкоди життю та здоров'ю працівника внаслідок недостатніх та/або неефективних заходів, вжитих роботодавцем. У такому разі роботодавець відшкодовуватиме Фонду соціального страхування витрати, понесені ним на виплати та послуги, передбачені законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві.

Роботодавець, окрім обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, може здійснювати страхування своєї відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю працівника внаслідок виконання ним своїх трудових обов'язків.

За порушення норм цього Закону роботодавці несуть відповідальність у вигляді штрафу у разі:

 • використання робочого обладнання підвищеної небезпеки без його повідомної реєстрації, не проведення обов'язкових технічних оглядів - у розмірі однієї мінімальної зарплати за кожну одиницю такого обладнання;

 • не інформування працівників щодо питань безпеки та здоров'я працівників на роботі, не проведення консультацій з працівниками та/або представниками працівників - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати;

 • не проведення обов'язкової атестації робочих місць за умовами праці - у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне робоче місце, щодо якого скоєне порушення;

 • не проведення обов'язкового аудиту системи управління безпекою та здоров'ям працівників - у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат;

 • допущення працівника до виконання робіт підвищеної небезпеки без отримання дозволу або без здійснення додаткового страхування працівника відповідно до цього Закону - у розмірі, що дорівнює одноразовій допомозі, яка виплачується сім'ї потерпілого у разі його смерті внаслідок нещасного випадку на виробництві;

 • не проведення обов'язкових медичних оглядів відповідно до законодавства або невиконання рекомендацій, наданих за результатами медичних оглядів, - у розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника, щодо якого не проведено медичний огляд або не виконано його рекомендації;

 • не проведення обов'язкового навчання працівників з питань безпеки та здоров'я працівників на роботі - у розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника, щодо якого не проведено навчання;

 • не забезпечення надання домедичної допомоги та/або не забезпечення евакуації працівників, яким загрожувала небезпека внаслідок аварії - у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожного такого працівника;

 • не визначення (не призначення) уповноваженого з безпеки та здоров'я працівників - у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат;

 • не проведення оцінки професійних ризиків - у розмірі двох мінімальних заробітних за кожне робоче місце, щодо якого не проведено таку оцінку;

 • не проведення розслідування нещасного випадку чи професійного захворювання - у розмірі десяти мінімальних заробітних плат за кожного працівника, щодо якого не проведено розслідування та ін.

Також проектом акта встановлюють обов'язки роботодавців щодо забезпечення безпеки та здоров'я окремих категорій працівників особливих категорій працівників (працівниць, які нещодавно народили, та працівниць, які годують грудьми; працівників, які не досягли 18-тирічного віку; працівників з інвалідністю), і передбачається обов'язок забезпечувати посилену увагу до захисту генетичного спадку працівників.

Захист генетичного спадку передбачає необхідність здійснення аналізу наявності на робочих місцях або в робочих зонах факторів, які можуть спричинити негативні спадкові генетичні наслідки у нащадків, чи вплинути на репродуктивну функцію чоловіків і жінок, їх ідентифікації, оцінки професійних ризиків та визначення заходів щодо їх усунення або мінімізації.

Дізнатися чи не потрапила ваша компанія в графік планових перевірок державних органів нагляду і контролю можна за допомогою сервісу CONTR AGENT від ЛІГА:ЗАКОН. Спробуйте Liga360:Керівник вже зараз і будьте готові до будь-яких ризиків з контрагентами.

Уточнюються повноваження інспекції праці. Державні інспектори праці за умови пред'явлення службового посвідчення мають право:

1) у ході проведення інспекційного відвідування безперешкодно, без попереднього повідомлення о будь-якій годині доби відвідувати будь-які робочі місця (зони), а також проходити до будь-яких виробничих, службових та адміністративних приміщень, в яких використовується наймана праця;

2) проходити у денний час до нежитлових будинків, приміщень, споруд та інших об'єктів, місць, у яких (на яких) перебувають фізичні особи, стосовно яких є достатньо підстав вважати, що вони виконують трудові обов'язки, або до них застосовується примусова праця;

Державні інспектори праці можуть отримувати доступ до житла особи лише у випадках наявності згоди цієї особи або вмотивованого рішення суду.

3) ознайомлюватися з оригіналами та робити копії (в тому числі - електронні) актів об'єктів відвідування, які стосуються прав працівників, колективних або трудових договорів, а також документів, ведення яких передбачено законодавством про працю;

4) наодинці або у присутності свідків ставити об'єкту відвідування та/або працівникам, представникам профспілок, їх організацій та об'єднань, члени яких працюють на об'єкті відвідування, запитання, отримувати від них необхідні пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію стосовно стану додержання вимог законодавства про працю, їх порушення та вжиті заходи щодо усунення таких порушень;

5) вимагати від об'єктів відвідування забезпечення вільного доступу працівників до інформації у відповідності до вимог законодавства;

6) вимагати припинення незаконних дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);

7) відбирати зразки матеріалів і речовин, які використовуються або обробляються;

8) за результатами інспекційного відвідування визнавати роботу такою, що виконується в межах трудових відносин, незалежно від назви та виду договірних відносин між сторонами;

9) вносити об'єктам відвідування обов'язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю;

10) у випадках наявності обґрунтованої безпосередньої загрози здоров'ю чи життю людей вносити об'єктам відвідування обов'язкові для виконання вимоги щодо усунення такої загрози;

11) надавати уповноваженим органам рекомендації щодо відсторонення від виконання обов'язків винних у порушенні законодавства про працю працівників об'єкта відвідування або притягнення їх до відповідальності згідно з законом;

12) залучати у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, правоохоронні органи для припинення незаконних дій об'єкта відвідування та осіб, які перешкоджають їм виконувати службові обов'язки;

13) складати у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про такі правопорушення і накладати адміністративні стягнення;

14) отримувати безоплатно від об'єктів відвідування, органів, уповноважених управляти майном, державних органів статистичні та інші звітні дані, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання своїх повноважень;

15) витребувати для огляду у фізичних осіб, які перебувають на робочих місцях або поза ними у виробничих, службових, адміністративних приміщеннях, будинках, спорудах та інших об'єктах, місцях, що використовуються для здійснення господарської діяльності, щодо яких є підстави вважати, що вони виконують трудові обов'язки, документи, що посвідчують особу;

16) здійснювати фіксацію процесу інспекційних відвідувань з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки.

Як діяти в різноманітних ситуаціях для бізнесу та при перевірках контролюючих органів - дізнавайтесь у LIGA360. Це комплекс інформаційно-аналітичних продуктів, що економить час на щоденних робочих завданнях та убезпечить від ризиків.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини