Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Нацбанк розширив перелік ознак ризикової діяльності для страховиків, кредитних спілок, фінкомпаній та ломбардів

Реклама

Національний банк уточнив низку своїх нормативно-правових актів стосовно здійснення тимчасової адміністрації небанківських фінансових установ та застосування коригувальних заходів на ринках небанківських фінансових послуг. Зазначені зміни затверджено постановою НБУ від 19 березня 2024 року № 34, яка набрала чинності з 21 березня 2024 року.

Зокрема, зміни до Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг стосуються розширення переліку ознак ризикової діяльності щодо небанківських надавачів фінансових послуг, зокрема страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній, у тому числі з надання гарантій, та ломбардів:

  • щодо небанківських надавачів фінансових послуг:

- здійснення операцій (прямо або опосередковано), що не мають економічної доцільності (сенсу);

- вчинення правочинів, які мають ознаки фіктивності, та/або необґрунтоване (безпідставне) визнання / згортання / переоцінка / дооцінка активів / зобов'язань, що мало наслідком викривлення інформації про реальний фінансовий стан;

- здійснення операцій з особами, унесеними до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, який веде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

- здійснення діяльності з надання фінансових послуг протягом періоду понад сім календарних днів поспіль, під час якого небанківський надавач фінансових послуг не забезпечив збереження та/або облік первинних документів щодо наданих фінансових послуг та/або своєчасне внесення даних про надані фінансові послуги та/або проведені операції в інформаційні системи / облікові системи;

- невідображення в облікових системах даних про здійснені правочини та/або операції, проведені на підставі первинних документів, що призвело до викривлення даних звітності на 5 % і більше від загальної суми активів / зобов'язань / капіталу / доходів / витрат відповідно.

  • щодо кредитних спілок (додатково до ознак, визначених вище):

- повернення, включаючи дострокове, вкладів (депозитів) пов'язаним із кредитною спілкою особам на більш сприятливих умовах, ніж для інших членів кредитної спілки;

- унесення змін чи доповнень до діючих договорів про залучення вкладів (депозитів) членів кредитної спілки, що призводять до збільшення зобов'язань перед членами такої кредитної спілки, за наявності порушення зобов'язань перед членами кредитної спілки за діючими договорами про залучення вкладів (депозитів) членів кредитної спілки;

- залучення нових вкладів (депозитів) кредитною спілкою, якщо є невиконані з вини кредитної спілки зобов'язання перед членами кредитної спілки;

Спробуйте LIGA360 PRO - рішення нового покоління для пошуку й аналізу інформації. Знаходьте відповіді, консультації експертів та алгоритми дій для вашої сфери діяльності. Більше переваг за посиланням.   

  • щодо страховиків (додатково):

- невідображення та/або викривлення страховиком в інформаційних системах страховика даних, які містяться в договорах та/або інших первинних документах, банківських виписках, виписках за рахунками, та на підставі яких обчислюються або формуються дані звітності за відповідний звітний період, якщо таке невідображення та/або викривлення становить більше ніж 10 % від даних звітності та/або даних, які містяться в інформаційних системах страховика, та більше ніж 20 % від мінімального абсолютного значення мінімального капіталу;

- укладання страховиком нових договорів страхуванн, продовження строку дії укладених договорів та/або внесення змін до укладених договорів, що призводять до збільшення зобов'язань за такими договорами, за умови наявності простроченої заборгованості за страховими виплатами / виплатами викупних сум за класом страхування, термін прострочення якої становить більше 30 календарних днів, та/або наявності заявлених, але не врегульованих вимог, строк прийняття рішення за якими відповідно до умов договорів страхування або законодавства України сплив (закінчився) більше ніж 30 календарних днів тому;

- формуваня технічних резервів [за окремим (окремими) або всіма класами страхування] у недостатньому розмірі два чи більше разів протягом одного календарного року більше ніж на 10 % від їх достатнього розміру, визначеного відповідно до законодавства України;

- здійснення діяльності, що призвела до двох або більше порушень вимог до капіталу платоспроможності та/або мінімального капіталу;

- здійснення діяльності, що призвела до двох або більше порушень вимог до інвестиційної діяльності страховика;

- здійснення діяльності, що призвела до зменшення прийнятного регулятивного капіталу тощо.

  • щодо фінансових компаній (додатково):

- невідображення та/або викривлення в облікових системах фінансової компанії даних, які містяться в договорах та/або інших первинних документах, банківських виписках, виписках за рахунками, та на підставі яких обчислюються або формуються дані звітності за відповідний звітний період, якщо таке невідображення та/або викривлення становить більше ніж 10 % від даних звітності та/або даних, які містяться в облікових системах фінансової компанії, та більше ніж 50 % від мінімального абсолютного значення мінімального капіталу;

- здійснення діяльності, що призвела до двох або більше порушень пруденційних вимог у межах останніх шести місяців, що передують даті виявлення ознаки здійснення ризикової діяльності, включаючи, якщо на звітні дати такі вимоги виконуються;

- здійснення діяльності з надання іншим особам коштів на умовах договору поворотної фінансової допомоги за наявності права на надання послуг з кредитування;

  • щодо гарантів (додатково):

- здійснення діяльності, що призвела до двох або більше порушень пруденційних вимог у межах одного звітного періоду протягом календарного року, що передує даті виявлення ознаки здійснення ризикової діяльності, включаючи, якщо на звітну дату за такий період такі вимоги виконуються;

  • щодо ломбардів (додатково):

- невідображення та/або викривлення в облікових системах ломбарду даних, які містяться в договорах та/або інших первинних документах, банківських виписках, виписках за рахунками, та на підставі яких обчислюються або формуються дані звітності за відповідний звітний період, якщо таке невідображення та/або викривлення становить більше ніж 10 % від даних звітності та/або даних, які містяться в облікових системах ломбарду, та більше ніж 50 % від мінімального абсолютного значення мінімального капіталу.

Також врегульовано порядок застосування штрафу за порушення законодавства у сфері законодавства України про рекламу на ринках фінансових послуг.

Постановою НБУ від 19 березня 2024 року № 34 також передбачені зміни до порядок призначення, здійснення та припинення тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки, сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації.

Крім того, Положення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у період дії воєнного стану визнано таким, що втратило чинність.

Як впливає певна норма закону на вашу бізнес-діяльність? Відповідь надасть LIGA360 LEGAL SOLUTION. Знаходьте пов?язану аналітику та довідкову інформацію для будь-якого закону. Більше переваг за посиланням.   

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини