$

АКЦИЗНІ МАРКИ

30.03.2016, 09:06
58
0

Уточнено правила використання
Уточнено правила використання

ПРАВОВА ПОДІЯ:

З 29 березня діють зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Зокрема, встановлено, що маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється виробниками продукції. Для алкогольних напоїв використовуються марки із зазначенням суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака, яка відповідає сумі, визначеній з урахуванням діючих на дату розливу ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари.

Вважаються такими, що немарковані, алкогольні напої з марками, що мають:
- пошкодження, що унеможливлюють встановлення індексу регіону, серії, місяця та року (кварталу) виробництва марки;
- наявність відкритого надриву з краю марки, розмір якого (ширина, довжина) перевищує такі значення: вертикальний надрив - 4 х 10 міліметрів; горизонтальний - 4 х 20 міліметрів; діагональний - 4 х 18 міліметрів (довжина діагонального розриву визначається як прямокутна проекція);
- пошкодження, внаслідок яких зменшилася довжина марки на 10 чи більше міліметрів або ширина марки, - на 5 чи більше міліметрів;
- відсутність кута марки площею більше 150 квадратних міліметрів, довжина меншої сторони якого становить більше ніж 10 міліметрів.

У разі зміни зразка марок дозволяється продаж залишків оплачених марок попереднього зразка, які виготовлені підприємством-виробником та/або які перебувають на зберіганні у продавця, якщо рішенням про запровадження марок нового зразка не встановлено інше.

Невикористані непошкоджені марки приймаються їх продавцем. Покупець марок подає заяву про повернення сплаченої суми акцизного податку або про зарахування її в рахунок майбутніх платежів. При цьому сплачена сума акцизного податку згідно з висновком продавця марок відшкодовується покупцю або за його бажанням зараховується в рахунок майбутніх платежів з розрахунку кількості фактично повернутих марок.

До 20 числа місяця, в якому подано попередню заявку-розрахунок, покупці марок мають право здійснити коригування такої заявки-розрахунку в бік збільшення, що не перевищує визначеного в ній обсягу, шляхом подання додаткової попередньої заявки-розрахунку.

Крім того, виключена норма, згідно з якою не здійснювалося маркування вироблених в Україні алкогольних напоїв із вмістом спирту до 8,5% об'ємних одиниць.

ПРОТЕ:

Державній фіскальній службі доручено до 31 березня 2016 року знищити залишки марок акцизного податку, які зберігаються в територіальних органах ДФС та продаж яких припинено.


Увійдіть, щоб залишити коментар