$

Президент визначив цілі розвитку на наступні 10 років

2.10.2019, 13:08
919
0

Визначено 17 цілей: подолання бідності, забезпечення рівності, якісна освіта та турбота про довкілля
Визначено 17 цілей: подолання бідності, забезпечення рівності, якісна освіта та турбота про довкілля

Набув чинності Указ Президента № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».

З метою забезпечення національних інтересів та для досягнення зростання рівня та якості життя Президент постановив забезпечувати дотримання таких Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року:

1) подолання бідності;

2) подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства;

3) забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці;

4) забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх;

5) забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат;

6) забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією;

7) забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх;

8) сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх;

9) створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям;

10) скорочення нерівності;

11) забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів;

12) забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва;

13) вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками;

14) збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку;

15) захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття;

16) сприяння побудові миролюбного и відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях;

17) зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року є орієнтирами для розроблення проектів нормативно-правових актів.

Перевірте ваших українських партнерів і контрагентів за допомогою тестового доступу до сервісу CONTR AGENT.

Уряду доручено:

- провести у двомісячний строк із залученням вчених, експертів, представників громадських об'єднань аналіз прогнозних і програмних документів з урахуванням Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року та за результатами такого аналізу у разі необхідності вжити заходів щодо їх удосконалення;

- упровадити дієву систему моніторингу реалізації Цілей сталого розвитку України та оприлюднювати результати щороку до 1 березня року, який настає за звітним.

Нагадаємо, Зеленський доручив до кінця року ухвалити закон про ринок землі та новий Трудовий кодекс


Увійдіть, щоб залишити коментар