$

Добірка актуальної судової практики з цивільних справ за червень 2020 року

3.08.2020, 11:53
2669
0

Спори, що виникають з трудових, житлових, сімейних, кредитних, земельних, спадкових правовідносин, з питань захисту права власності тощо
Спори, що виникають з трудових, житлових, сімейних, кредитних, земельних, спадкових правовідносин, з питань захисту права власності тощо

ВС підготував огляд актуальної судової практики КЦС ВС, рішення якої внесені до ЄДРСР у червні 2020 року. З іншими оглядами Верховного Суду зручно ознайомитися у ІПС ЛІГА:ЗАКОН. Замовити тестовий доступ можна тут.

Спори, що виникають із трудових правовідносин

1. На сумісника поширюються всі гарантії працівника, передбачені КЗпП, а отже, звільнення такого працівника в період тимчасової непрацездатності, а також у період перебування у відпустці, у тому числі й у зв'язку із прийняттям на роботу працівника, який не є сумісником, не відповідає вимогам трудового законодавства.

Відповідне положення міститься у постанові КЦС ВС від 3 червня 2020 року у справі № 757/42264/16-ц.

1. Виконання рішення про поновлення на роботі вважається закінченим з моменту видачі наказу про поновлення працівника на роботі та фактичного допуску працівника, поновленого на роботі рішенням суду, до виконання попередніх обов'язків. При цьому працівник повинен бути обізнаним про наявність наказу про його поновлення на роботі і йому має бути фактично забезпечено доступ до роботи й можливість виконання своїх обов'язків.

Відповідне положення міститься у постанові КЦС ВС від 17 червня 2020 року у справі № 521/1892/18.

1. Невиконання роботодавцем обов'язку стосовно забезпечення безпечних і здорових умов праці, що мало наслідком виникнення у працівника професійного захворювання, втрати працездатності й установлення інвалідності, є підставою для відшкодування роботодавцем (його правонаступником) заподіяної працівнику моральної шкоди.

Відповідне положення міститься у постанові КЦС ВС від 15 червня 2020 року у справі № 212/3137/17.

З детальним аналізом цього рішення можна ознайомитися тут.

Спори, що стосуються житлових правовідносин

1. Якщо новий власник житла (будинку), що було придбане на прилюдних торгах, не може користуватися своєю власністю, оскільки колишній власник цього житла відмовляється виселятися з нього, то порушене право нового законного власника підлягає захисту шляхом усунення перешкод у здійсненні права власності шляхом виселення колишнього власника.

Відповідне положення міститься у постанові КЦС ВС від 3 червня 2020 року у справі № 196/476/13-ц.

Нагадуємо, що контролювати дані щодо належного вам нерухомого майна можна за допомогою сервісів SMS-МАЯК та SMS-маяк Земля які повідомляють не лише про зміни, що відбулися у реєстрі, а й про спроби внести такі зміни.

З детальним аналізом цього рішення можна ознайомитися тут.

2. Факт переходу права власності на житло до іншої особи не може бути підставою для виселення членів сім'ї попереднього власника житла, якщо сторони відповідного договору про відчуження житла під час його укладення діяли недобросовісно.

Відповідне положення міститься у постанові КЦС ВС від 16 червня 2020 року у справі № 590/394/19.

З детальним аналізом цього рішення можна ознайомитися тут.

3. Вчинений батьками (усиновлювачами) правочин стосовно нерухомого майна, право власності на яке чи право користування яким мають діти, за відсутності попереднього дозволу органу опіки та піклування може бути визнаний судом недійсним за умови, якщо буде встановлено, що оспорюваний правочин суперечить правам та інтересам дитини, звужує обсяг існуючих майнових прав дитини та/або порушує охоронювані законом інтереси дитини щодо житлового приміщення.

Відповідне положення міститься у постанові КЦС ВС від 17 червня 2020 року у справі № 308/5835/17.

Спори, що виникають із сімейних правовідносин

1. Заявлення вимог про розірвання шлюбу і стягнення компенсації, передбаченої шлюбним договором, в одному провадженні свідчить про наявність юридичного спору між сторонами, а тому є належним способом захисту цивільних прав та інтересів одного із подружжя.

Відповідне положення міститься у постанові КЦС ВС від 17 червня 2020 року у справі № 761/46925/18.

2. Якщо між дитиною та батьком відсутній психологічний зв'язок і дитина, враховуючи її вік та тривале проживання з матір'ю, повноцінно не сприймає його як батька, зустрічі батька з дитиною потрібно проводити у присутності матері.

Відповідне положення міститься у постанові КЦС ВС від 23 червня 2020 року у справі № 7549026/16-ц.

3. Спосіб виконання батьками своїх обов'язків з утримання неповнолітніх дітей після розірвання шлюбу залежить від домовленості між ними. У разі відсутності такої домовленості той із батьків, з ким проживають діти, має право звернутися до суду з відповідним позовом, і в цьому разі аліменти на них можуть бути присуджені в частці від заробітку (доходу) їх матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі.

Відповідне положення міститься у постанові КЦС ВС від 17 червня 2020 року у справі № 642/80/18.

Для побудови виграшної стратегії захисту клієнта в суді існують сучасні діджитал-сервіси, які допомагають полегшити роботу адвоката. Аналітична система аналізу судових рішень Verdictum надає доступ до 85 млн судових рішень та допомагає оперативно вивчити позицію конкретного судді та колег у схожих справах. Окрім цього система надає доступ до розкладу судових засідань і завантаженості суддів. Отримайте тестовий доступ до Verdictum.

Спори щодо визнання правочинів дійсними/недійсними

1. Договір дарування майна, яке перебуває у спільній сумісній власності, укладений без згоди іншого з подружжя, є недійсним в цілому.

Відповідне положення міститься у постанові КЦС ВС від 15 червня 2020 року у справі № 430/1281/14-ц.

З детальним аналізом цього рішення можна ознайомитися тут.

2. Договір купівлі-продажу, укладений представником на підставі довіреності, яка була скасована довірителем, не може бути визнаний недійсним, якщо факт повідомлення представника про припинення дії відповідної довіреності є недоведеним.

Відповідне положення міститься у постанові КЦС ВС від 3 червня 2020 року у справі № 552/856/18 .

З детальним аналізом цього рішення можна ознайомитися тут.

Спори, що виникають із питань щодо відшкодування майнової шкоди

Грошові кошти, що підлягають стягненню в порядку примусового виконання судових рішень, не є майновою шкодою, яка підлягає відшкодуванню на підставі статей 1173, 1174 ЦК.

Відповідне положення міститься у постанові КЦС ВС від 3 червня 2020 року у справі № 642/3839/17.

Спори, що виникають із виконання чи невиконання договірних/недоговірних зобов'язань

1. При розгляді спорів щодо стягнення коштів за договором зберігання поклажодавцем або його представником у судовому засіданні має бути доведено, що договір зберігання був укладений у письмовій формі між зберігачем та поклажодавцем. Підтвердженням укладення такого договору може бути розписка, квитанція або інший документ, що видається зберігачем власнику для засвідчення факту передачі певної речі (речей) на схоронність.

Відповідне положення міститься у постанові КЦС ВС від 11 червня 2020 року у справі № 2209/2626/12.

2. Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не вимагає зазначення у договорі про надання правової допомоги відомостей про справу, у межах якої адвокат має намір здійснювати представництво інтересів особи.

Відповідне положення міститься у постанові КЦС ВС від 15 червня 2020 року справі № 264/6635/18.

З детальним аналізом цього рішення можна ознайомитися тут.

Спори, що виникають із кредитних правовідносин

У разі якщо сторони договору визнали безумовною підставою для зміни строку виконання основного зобов'язання саме виникнення у позичальника прострочення з погашення заборгованості, а не направлення банком письмового повідомлення позичальнику про припинення строку користування кредитом, то така зміна не залежить від волевиявлення однієї зі сторін та не надає банку права звернутися з вимогою про дострокове повернення всієї суми кредиту в порядку, визначеному частиною другою статті 1050 ЦК.

Відповідне положення міститься у постанові КЦС ВС від 15 червня 2020 року у справі № 138/240/16-ц.

Нагадуємо, за допомогою сервісу CONTR AGENT можна дізнатися про бізнес-партнера всю необхідну інформацію та зробити експрес-оцінку його діяльності, а також побачити бізнес-зв'язки кожної української компанії з публічними особами.

Спори, що виникають із спадкових правовідносин

Лише після прийняття вищим органом товариства позитивного рішення спадкоємець (правонаступник) частки у статутному капіталі може стати учасником відповідного товариства. У разі відмови правонаступника (спадкоємця) від вступу до товариства або відмови товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала померлому учаснику. У цих випадках розмір статутного капіталу товариства підлягає зменшенню.

Відповідне положення міститься у постанові КЦС ВС від 3 червня 2020 року у справі № 640/18223/15-ц.

Спори, що виникають з питань захисту права власності

Право власності на майно, яке належало колгоспному двору і збереглося після припинення його існування, мають ті члени двору, які до 15 квітня 1991 року не втратили права на частку в його майні.

Відповідне положення міститься у постанові КЦС ВС від 3 червня 2020 року у справі № 530/442/17.

Спори, що виникають із земельних правовідносин

Земельна ділянка може надаватися для обслуговування житлового будинку (цілого) окремо кожному власнику незалежно від кількості співвласників такого будинку, але лише у разі, якщо будинок розділено на окремі домоволодіння, які мають окрему адресу.

Відповідне положення міститься у постанові КЦС ВС від 3 червня 2020 року у справі № 560/1049/16

З детальним аналізом цього рішення можна ознайомитися тут.

ЛІГА:ЗАКОН розробила LIGA360:АДВОКАТ - комплексне рішення, що поєднує головні інструменти в єдиному робочому просторі для адвоката:

- повна база НПА;

- коментарі до кодексів;

- 85 млн судових рішень;

- подібні справи;

- правові позиції Верховного Суду;

- 6,5 млн досьє компаній і ФОП.

Замовляйте доступ зі знижкою 30 %.


Увійдіть, щоб залишити коментар

Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до україніської версії сайту