Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Товар неналежної якості: які права є у покупця?

Продавець, виробник чи виконавець зобов’язані надати покупцеві товар належної якості та всю необхідну інформацію про нього. Існує пряма заборона щодо примушування покупця (споживача) купувати товари неналежної якості або непотрібного йому асортименту. Але як діяти, коли покупець на власний розсуд свідомо обрав такий товар, який був на перший погляд, належним та справним, а через певний час виявив істотні недоліки, про які не був повідомлений або вони з’явились після початку використання із невідомих причин.

Права покупця після придбання неналежного товару

Цивільним кодексом України та Законом України «Про захист прав споживачів» передбачається, що покупці, які придбали товар, гарантійний строк якого ще не закінчився та виявили у ньому недоліки, наділяються правами вимагати на власний розсуд:

  • пропорційного зменшення ціни;
  • безоплатного усунення недоліків в розумний строк;
  • відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У тому випадку, коли виявлені недоліки, які виникли з вини виробника або продавця не можуть бути усунені, або таке усунення є непропорційним за критеріями часу та витрат, а також у разі фальсифікації товару, покупець може розірвати договір та вимагати компенсації сплаченої суми за товар або ж замінити його таким же товаром чи аналогічним, який буде у наявності.

Суб’єкти, до яких можна звернутись із вимогами

Покупець самостійно обирає до кого звертатись із однією з вимог. Це може бути як продавець у магазині, де здійснювалась покупка, так і виробник, або інше підприємство, яке задовольняє вимоги споживача за його місцезнаходженням. До таких підприємств відносяться, наприклад, інші магазини того ж власника продавця, які реалізують аналогічні товари, філії або представництва виробника, а також підприємства,  на яких покладено функції щодо задоволення таких вимог на підставі договору із виробником. Продавець, виробник чи інше підприємство повинні прийняти товар неналежної якості та виконати вимоги покупця.

Витрачаєте багато часу на аналіз медіапростору?
Рішення LIGA360:PR-Менеджер підготує всі звіти за вас. Автоматичне визначення тональності згадок, прогнозовані охоплення й тренди

Строки задоволення вимог, встановлені законодавством

Якщо споживач вирішив замінити неналежний товар, то у разі наявності аналогічного, така вимога негайно задовольняється особою, до якої він звернувся. За винятком необхідності перевірки якості та проведення експертизи, за таких умов заміну очікують протягом 14 днів або за згодою сторін в інший строк. Також у випадку відсутності такого ж товару, покупець може написати заяву про заміну (найчастіше шаблон такої заяви надається продавцем чи виробником), тоді на задоволення такої вимоги надається не більше 2 місяців від дня подачі заяви. Трапляються випадки, коли замінити товар протягом встановленого строку неможливо, тоді покупець може пред’явити будь-яку іншу із вимог, яка буде вчасно задоволена.

Перерахунок вартості у випадку зміни ціни на придбаний товар

Заміна неналежного товару на належної якості такої ж марки (моделі, артикулу, модифікації), відбувається без перерахунку вартості у разі зміни ціни. У випадку обміну на належний товар, але іншої марки (моделі, артикулу, модифікації), вартість товару з недоліками перераховується, виходячи із вартості на момент обміну, якщо ціна була підвищена, якщо ж знижена – береться до уваги вартість під час купівлі.

Таке ж правило застосовується у випадку розірвання договору, якщо ціна підвищилась враховуємо вартість на момент пред’явлення вимоги, якщо ж ціна була знижена – на момент купівлі товару. Покупець, який розірвав договір повинен у той же день вимагати повернення сплачених за товар коштів, або в інший строк, але не пізніше, ніж протягом семи днів. Це стосується також і випадків із непридатними харчовими продуктами, які або замінюються, або компенсуються.

Вимога безоплатного усунення недоліків товару

Споживач також має право на безоплатне усунення недоліків товару протягом чотирнадцяти днів від такої вимоги чи обрати інший строк за згодою сторін. У разі придбання, наприклад, несправного телевізора, чайника, холодильника чи іншої техніки, покупець може звернутись із заявою про надання із обмінного фонду (який повинен бути створений) на період ремонту, товару такої ж марки незалежно від моделі, який буде доставлений за рахунок продавця чи виробника. Перелік товарів, який складають обмінний фонд можна знайти у Додатку № 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №172.

Якщо протягом чотирнадцяти днів, покупцю не доставили аналогічний товар або не усунули недоліки, йому сплачується неустойка у сумі одного відсотка від вартості цього товару за кожен день затримки.

Після вичерпання гарантійного строку, тобто періоду протягом якого можна звернутись до виробника (продавця, іншого виконавця) для ремонту чи заміни товару, покупець також має право вимагати усунення недоліків на безоплатній основі, якщо ця вимога заявлена у межах встановленого строку служби, тобто строку використання від початку ведення в обіг, протягом якого гарантується безпека товару. Такий строк може і не встановлюватись, тоді можна звернутись протягом десяти років, якщо виявлені недоліки були допущені з вини виробника.

Незадоволення вимог за умови доведення вини покупця

Зверніть увагу, що жодна із вищезазначених вимог не буде задоволена, якщо особа, до якої вони заявляються (продавець, виробник, третя особа, яка може задовольняти такі вимоги) підтвердять, що неналежність товару викликана недотриманням покупцем правил використання, транспортування або умов зберігання товару.

Це може бути доведено результатами експертизи, яка проводиться виключно за згодою покупця для перевірки якості товару, у продавця відсутнє таке право без погодження із покупцем. Такого висновку дійшов Верховний суд України у Постанові від 22 січня 2020 року по справі № 507/93/18-ц.

Покупець або його представник можуть бути присутні у процесі її проведення. Оплата за організацію проведення експертизи покладається на продавця, виробника чи третю особу. Якщо виявиться, що недоліки виникли після отримання товару покупцем, крім того, що його вимоги не будуть задоволені, також він буде зобов’язаний компенсувати такі витрати. Якщо ж результати експертизи будуть на стороні покупця  і буде доведено, що товар зіпсувався до передачі товару або із інших причин, які мали місце до цього моменту, кошти не повертаються, а вимоги покупця задовольняються у повному обсязі. У будь-якому разі за обома сторонами зберігається право оскарження висновку експертизи у суді.

Документи, які повинен мати при собі покупець

Ефективна реалізація своїх прав у разі придбання товару неналежної якості та як результат задоволення вимог, гарантованих законом, неможливе без надання підтверджуючих документів. Покупець повинен надати розрахунковий документ, це може бути чек, квитанція або інший документ, що підтверджує придбання товару та містить інформацію про дату продажу. На товар із гарантійним строком необхідно пред’явити також технічний паспорт або інший відповідний документ із відміткою про дату продажу. При покупці окремих видів товарів, наприклад лікарських засобів, необхідно мати чек реєстратора розрахункових операцій, а технічно складних побутових товарів – крім чеку також технічний паспорт із інформацією про дату покупки.

Дії покупця у випадку неправомірної відмови у задоволенні його вимог у разі придбання товару неналежної якості

Якщо питання так і не вирішилось, у разі відмови продавця або виробника у задоволенні заявлених вимог, за відновленням порушених прав потрібно звертатись із відповідною скаргою до уповноваженого органу виконавчої влади – Державної служби із питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродпотребслужба). У зверненні необхідно зазначити відомості про найменування та місцезнаходження юридичної особи, викласти у чому полягає суть звернення та які права порушені. Обов’язково додаються копії заяв, адресованих таким продавцю, виробнику чи іншій відповідальній особі, копії документів, які підтверджують покупку товару, копія технічного документа чи інших документів із вказанням дати продажу, а також додаткові матеріали (фото-, відео- тощо), що можуть впливати на результати розгляду звернення.

Ніхто також не позбавляє покупця права на судовий захист. Покупець може звернутись до суду за місцезнаходженням суб’єкта господарювання, крім того, позов може подаватись за зареєстрованим місцем проживання чи перебування самого покупця чи за місцем заподіяння шкоди або ж виконання договору.

Важливо при цьому дотриматись обов’язкових вимог до позовної заяви та документів до неї (ст.175, 177 Цивільного процесуального кодексу України). У Постанові Пленуму Верховного Суду України № 5 від 12.04.1996 «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів» зазначається, що позовна заява про захист прав споживача повинна містити відомості про наступне: право споживача, яке порушено; коли і в чому це виявилося; про способи захисту, які належить вжити суду; про розмір сум, щодо яких заявлено вимоги, з відповідними розрахунками і обґрунтуванням; про докази, що підтверджують позов. До заяви повинні бути додані усі необхідні документи залежно від заявлених вимог (наприклад, договір, квитанція-замовлення, квитанція-зобов`язання, транспортна чи інша накладна, чек, касовий ордер).

Тому важливо зазначити зміст позовних вимог та обставини, якими вони обґрунтовуються, вказати про порушене право і обов’язково додати докази, які це підтверджують. На цьому наголошує і Верховний суд України, який своєю Постановою від 14 січня 2021 року по справі № 755/11237/17 залишив касаційну скаргу без задоволення та підтримав позиції суду першої та апеляційної інстанції. Підставами для не задоволення було те, що позивач не звернувся вчасно до відповідача та не надав доказів на підтвердження обставин, що придбаний товар неналежної якості, а також доказів неправомірної поведінки відповідача щодо ненадання інформації про продукцію та продаж товару неналежної якості.

Такого ж висновку суд дійшов у постанові від 07 липня 2021 року по справі № 591/2641/20, зазначивши, що «матеріали справи не містять відомостей про наявність у вказаному товарі істотних недоліків, які виникли з вини виробника (продавця, виконавця)».

Крім того, позитивним аспектом для покупця є те, що споживачі звільнені від сплати судового збору за подачу позовів, які пов'язані з порушенням їх прав, жодних грошових витрат вони не несуть. А також у разі задоволення позову суд може вирішити питання і про відшкодування моральної шкоди.

Отже, придбавши товар неналежної якості, покупець може пред’явити законні вимоги до продавця, виробника чи іншого виконавця та розраховувати на їх задоволення. До таких прав належить вимога щодо пропорційного зменшення ціни, безоплатного усунення недоліків в розумний строк та відшкодування витрат на усунення недоліків товару. Якщо істотні недоліки виникли із вини виробника або продавця, покупець може або розірвати договір і вимагати відшкодування вартості товару чи заміни його таким же товаром чи аналогічним, який буде у наявності. У випадку ж дотримання умов щодо строків, наявності необхідних підтверджуючих документів покупцем, якщо продавець чи виробник відмовляється задовольняти його вимоги, покупець може захищати свої права як у позасудовому (звернення до Державної служби із питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів), так і в судовому порядку.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини