Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Небезпека використання аутстафінгу в Україні

14.35, 25 червня 2019
6623
0

Юридична компанія "Правовий Альянс" надала рекомендації щодо мінімізації ризиків під час використання аутстафінгових послуг

Юридична компанія «Правовий Альянс» вже більше 24-х років надає комплексні послуги клієнтам, які ведуть бізнес у сферах фармацевтики, медицини, ветеринарії, косметики, хімії, біотехнологій та продуктів харчування. Питання належного кадрового забезпечення, в тому числі його організації, в межах зазначених індустрій завжди залишається актуальним для наших клієнтів. А оскільки аутстафінг досить активно використовується бізнесом, нашою командою юристів було сформовано цілісний підхід з урахуванням значного досвіду роботи в сфері трудового права, який дозволяє значною мірою мінімізувати потенційні ризики настання несприятливих наслідків у вигляді санкцій органів влади для наших клієнтів в результаті використання аутстафінгових послуг.

Костін Ілля Павлович

Явище аутстафінгу

З кожним днем застосування аутстафінгу як особливого способу забезпечення виконання роботи позаштатними працівниками постійно збільшується. По своїй суті аутстафінг є послугою з оформлення у штат провайдера (надавача послуг) працівників для подальшого направлення їх на виконання роботи у замовника, який з певних причин не бажає утримувати такий персонал у себе.

Сьогодні можна віднайти безліч публікацій стосовно переваг аутстафінгу, зокрема в контексті оптимізації управління персоналом та кадрової роботи, можливого зменшення фінансового (податкового) навантаження на бізнес, а також мінімізації ризиків, що виникають при взаємодії з працівниками на підставі трудових договорів. Проте, активне використання цього інструменту досить часто призводить до підвищеного інтересу органів влади, в т.ч. правоохоронних органів.

Причиною цього, на нашу думку, є примітивність законодавства, що врегульовує відповідні процеси. Так, на сьогоднішній день весь обсяг регулювання охоплюється лише трьома актами - Податковим кодексом України, Законом України «Про зайнятість населення» та Постановою Кабінету Міністрів України №400 від 05 травня 2013 року. Фактично законодавство надає нам коротке визначення цього процесу, стислий опис його ознак та обмежень, а також необхідність отримання спеціального дозволу провайдером послуг (зараз змінено на внесення запису до спеціального переліку).

Як відомо, чим більш просто в законодавстві описаний певний процес, тим більше можливостей в суб'єктів використовувати його для реалізації власних цілей, що, звичайно, викликає особливу увагу органів влади, в результаті чого під тотальні підозри потрапляють всі користувачі таких послуг. Найбільшу увагу до аутстафінгових відносин зазвичай приділяють інспектори Держпраці та податківці.

Пропонуємо ознайомитися з комплексними рішеннями для безпеки вашого бізнесу та управління репутацією вашої компанії

Ототожнення відносин з трудовими

Головним інструментом боротьби інспекторів Держпраці з аутстафінгом є визнання відносин між замовником та направленим працівником трудовими.

Здійснюється така маніпуляція за наступними критеріями: наявністю індивідуально визначеної трудової функції, субординації між замовником та направленим працівником, підпорядкованості направленого працівника правилам роботи у замовника. Наявність перелічених ознак зазвичай вказує на трудовий характер відносин.

В даному випадку складається не найкраща ситуація для учасників таких відносин, оскільки трудова функція працівника визначається провайдером за запитом замовника і виконується для нього. Наявність субординації прямо передбачена законодавством - надання персоналу у розпорядження. Наявність підпорядкованості правилам роботи також є вимогою законодавства, згідно якого час роботи та відпочинку для направленого персоналу встановлюється як для працівників замовника.

Перевіряючими органами та судами, як додатковими маркерами наявності трудових відносин може розглядатись відповідальність і заохочення персоналу (накладення замовником санкцій та виплата додаткових винагород безпосередньо направленому працівнику), взаємодія замовника з персоналом в межах формування кваліфікаційний вимог (атестація та підвищення рівня знань направленої особи замовником). Працівник також повинен усвідомлювати аутстафінговий процес, зокрема організацію таких відносин і, у випадку, відібрання в нього пояснень з цього приводу, озвучити правильну позицію.

Позиція щодо необхідності застосування вказаних ознак для встановлення наявності трудових відносин неодноразово підтверджувалась судовою практикою, зокрема постановою №814/1015/17 від 20.12.2018, постановою №820/1432/17 від 04.07.2018, рішення №2140/1340/18 від 08.11.2018.

Фактично, замовник аутстафінгових послуг за описаними критеріями розмежування трудових відносин від цивільних, може розглядатись роботодавцем направленого персоналу, внаслідок чого перевіряючі органи можуть розпочати більш детальну документальну перевірку такого суб'єкта, що надалі може спричинити притягнення до відповідальності.

Фур'яка Ярослав Анатолійович

Особливий погляд податківців на аутстафінг

Фіскальні органи мають власний підхід до трансформації аутстафінгових відносин. За результатами таких маніпуляцій, замовнику та провайдеру досить часто може приписуватись фіктивність господарських операцій, яка на думку податківців спрямована на зменшення податкового навантаження або для відмивання доходів.

Основними критеріями, на підставі яких органами робляться висновки щодо характеру відносин, є неналежна документальна фіксація наданих послуг, відсутність відповідних ресурсів у провайдера, а також відсутність економічного сенсу здійснення такої операції.

Так, фіксація роботи направленого працівника як послуги за договором аутстафінгу має здійснюватись за допомогою актів надання послуг, дані по яким мають відповідати внутрішнім трудовим документам провайдера, а також документам, що підтверджують кількість часу, фактично використаного кожним працівником (постанова №2140/1340/18 від 20.03.2019). Більше того, існує думка, що акти мають містити персоніфіковані дані направлених працівників (постанова №821/1103/17 від 13.12.2017). Однак така позиція не є фінальною, оскільки рішення суду перебуває на оскарженні на момент підготовки цього матеріалу.

Наявність ресурсів у провайдера передбачає, що надаватись можуть лише власні працівники провайдера, інакше це буде суперечити змісту аутстафінгу (постанова №804/7238/17 від 27.06.2018). Під наявними ресурсами також необхідно розглядати інформацію. Замовнику необхідно надати інформацію про особливості роботи для належного нарахування і сплати провайдером ЄСВ, зокрема відомості про клас професійного ризику виробництва щодо направленого персоналу (постанова №814/1015/17 від 20.12.2018).

Економічний сенс передбачає існування об'єктивної неможливості виконання роботи силами працівників замовника та наявність економічної доцільності застосувати аутстафінг. Відсутність економічної доцільності господарських операцій, окрім як отримання податкової вигоди, є підставою для зменшення сум такої податкової вигоди (постанова №816/4226/13-а від 24.01.2018).

Вищезазначені критерії розгляду аутстафінгових послуг як фіктивної господарської операції можуть супроводжуватись також дослідженням зв'язку між замовником та провайдером (надання провайдером послуг лише одному замовнику), відсутність спеціалізації (зареєстрованого виду діяльності за КВЕД у провайдера) та доказів встановлення ділових зв'язків між замовником і провайдером. Описані додаткові критерії згадуються в Методичних рекомендаціях № 40795/7/99-99-11-04-04-17 від 23.12.2016, постанові №815/3666/16 від 22.03.2018 та ухвалі №816/937/14 від 09.06.2016.

Отже, податківці в першу чергу будуть оцінювати господарську складову аутстафінгу для визначення реальності наданих послуг на підставі документального забезпечення відповідних процесів.

Санкції до порушників та способи мінімізації ризиків

У випадку встановлення факту порушення на замовника послуг буде накладено штраф у розмірі 30 мінімальних заробітних плат за допуск працівника до роботи без трудового договору. Для провайдера - штраф у розмірі 20 мінімальних заробітних плат за відсутність запису про надавача послуг у відповідному переліку.

В сфері оподаткування - штраф у розмірі 25-50% суми визначеного податкового зобов'язання. При цьому додатково буде стягнуто суму податку, що підлягала нарахуванню.

Крім того, дії учасників таких правовідносин можуть кваліфікуватись як кримінальні правопорушення передбачені ст. 212 КК України - ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ст. 209 КК України - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ст. 205 КК України - фіктивне підприємництво та іншими складами.

З метою мінімізації настання описаних вище ризиків та підтвердження добросовісності аутстафінгових відносин, рекомендуємо враховувати вимоги законодавства стосовно обов'язкових ознак та обмежень аутстафінгу передбачених Законом України «Про зайнятість населення», здійснювати перевірку статусу провайдера (КВЕД, наявність в переліку надавачів послуг, в майбутньому - дозволу), проводити попередню перевірку внутрішньої трудової документації провайдера, забезпечувати належний рівень уваги до первинної документації та супровідних документів, не забувати про існування критеріїв «прояву уваги органів влади». Виконання окремих пунктів даного переліку без забезпечення зв'язку між ними не може повноцінно захистити ваш бізнес та гарантувати позитивний результат.

Так, максимально прискіплива підготовка документів та їх незалежна оцінка досвідченими юристами, які можуть комплексно поглянути на відповідну проблему, при організації аутстафінгу дозволить зменшити рівень уваги органів влади та слугуватиме в майбутньому належною доказовою базою в суді на підтвердження існування саме аутстафінгових відносин.

Нагадаємо, перевірити репутацію своїх бізнес-партнерів можна за допомогою онлайн-сервісу CONTR AGENT. Отримати тестовий доступ до сервісу ви можете за посиланням

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему