Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Благодійна допомога та безоплатна допомога під час карантину

Дмитро Кулик, адвокат, молодший партнер ЮК Legal House, розповів, які податкові наслідки безоплатних послуг під час карантину

Карантин та режим надзвичайної ситуації стали поштовхом для поширення благодійництва. Деякі компанії роздають безкоштовні підписки на онлайн-відео матеріали, надають безкоштовні послуги з доставки, а дехто безкоштовно відкрив архіви для публічного доступу. Багато благодійників допомагають фінансово медичним закладам.

Виникає логічне питання, а які ж податкові наслідки благодійництва? Спробуємо розібратись.

Оподаткування доходів фізичних осіб, які безкоштовно отримують ту чи іншу послуг (товар, роботу)

За загальним правилом, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються дохід, отриманий платником податку як додаткове благо, в тому числі у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг) для такого платника податків.

У розумінні Податкового кодексу України (ПКУ), додатковим благом фізичної особи вважаються кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, інші види доходу, які надаються фізичній особі безкоштовно і не пов'язані з виконанням нею трудових функцій та не є винагородою за цивільно-правовими договорами.

Оскільки безоплатна передача товарів/послуг фізичній особі буде розглядатись як негрошовий подарунок, то слід звернутись до статті 165 ПКУ, якою передбачено види доходів, які не включаються до оподаткованого доходу. Серед яких і вартість подарунків, якщо їх вартість не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

З цього робимо висновок, шо якщо вартість безоплатно отриманого товару/послуги не перевищує 1180 гривень 75 копійок , то такий подарунок (безоплатно отриманий товар/послуга) не буде оподатковуватись податком на доходи фізичних осіб. Обов'язок з оплати військового збору з такого подарунку також не виникатиме.

Якщо вартість безоплатно отриманого товару/послуги перевищує 1180 гривень 75 копійок, то у такому випадку, особа, яка передає/надає товар/послугу (якщо це юридична особа або ФОП), буде податковим агентом такої фізичної особи і зобов'язана буде утримати ПДФО та ВС з вартості товару/послуги.

В цьому контексті також варто відзначити, що, якщо під час проведення рекламної кампанії здійснюється розповсюдження подарунків (безкоштовні тимчасові підписки, безкоштовні доставки і т.д.), а одержувачами подарунків є невизначене коло платників податків, то вартість такого товару/послуги взагалі не розглядається як оподатковуваний дохід фізичних осіб і, відповідно, не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Оподаткування операцій з безоплатної передачі товарів/надання послуг юридичними особами-резидентами

У випадку безоплатної передачі товарів юридичною особою, така операція буде прирівнюватись до звичайного постачання товарів, а отже, буде формувати витрати такого підприємства. Як наслідок, це вплине на фінансовий результат до оподаткування та об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств через нарахування в бухгалтерському обліку витрат від списання собівартості безоплатно переданих товарів.

Що ж стосується безоплатно наданих послуг, то якщо вони раніше були придбані платником податків, такі послуги будуть списуватись за вартістю їх придбання, а для самостійно виготовлених - за собівартістю.

Якщо така передача проводиться підприємством, загальний річний дохід якого перевищує 20 000 000 гривень, то в такому разі слід буде враховувати податкові різниці, які визначені п.140.5 ст.140 ПК України.

Безкоштовна передача товарів / надання послуг для цілей ПДВ вважається їх постачанням, а отже до такої операції будуть застосовуватись загальні правила оподаткування ПДВ.

Так, якщо місце постачання безоплатних товарів/послуг знаходиться на території України, така операція є об'єктом оподаткування ПДВ. Це означає, що на дату безкоштовної передачі товарів / надання послуг платник повинен нарахувати податкові зобов'язання з податку на додану вартість.

Базу оподаткування в цьому випадку визначають за загальними правилами, встановленими п. 188.1 ПКУ, а саме: виходячи з договірної вартості, але не нижче ціни придбання таких товарів/послуг або звичайної ціни (у разі самостійного виготовлення товарів/послуг).

Отже, при безоплатному постачанні товарів/послуг, у юридичної особи будуть виникати податкові зобов'язання з податку на додану вартість. І така юридична особа матиме можливість віднести вартість таких товарів/послуг на витрати, тим самим знизити фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток підприємств.

Благодійна допомога у вигляді послуг/товарів

Хто може бути благодійником? Благодійниками можуть виступати дієздатні фізичні особи, юридичні особи приватного права та спеціалізовані суб'єкти - благодійні організації.

Хто може бути отримувачем благодійної допомоги? Отримувачами такої благодійної допомоги можуть виступати фізичні особи, неприбуткові організації, а також будь які юридичні особи для досягнення цілей, передбачених ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Таким чином, діюче законодавство України наділяє український бізнес правом надавати благодійно допомогу як через благодійні організації, так і напряму закладам охорони здоров'я.

При цьому, благодійна допомога має свої специфічні податкові наслідки.

Надання благодійної допомоги та податок на доходи підприємств

Так, згідно п.6. П (С) БО 16 «Витрати», благодійна допомога відноситься до витрат, оскільки при її наданні відбувається зменшення активів підприємства.

Надаючи благодійну допомогу в грошовій формі, юридична особа, річний дохід якої становить менше 20 000 000 гривень, може віднести на витрати всю суму благодійної допомоги, тим самим зменшити фінансовий результат до оподаткування, а отже і податок на прибуток підприємств.

Якщо ж благодійну допомогу надає юридична особу з річним доходом, що перевищує 20 000 000 гривень, то така юридична особа зобов'язана застосувати «податкові різниці», які дозволяють відносити на витрати тільки суму пожертви, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Законопроектом № 3275, який прийнятий Верховною радою України 30 березня 2020 року як механізм боротьби з розповсюдженням Covid-19, внесено зміни до такого правила, та встановлено, що коригування не застосовуються щодо сум коштів або вартості лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, дезінфекційних засобів і антисептиків, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для скринінгу хворих, тощо), засобів особистої гігієни, продуктів харчування та/або товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані протягом дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Якщо закон буде підписано Президентом України, в 2020 році суми благодійної допомоги будуть включатись до витрат підприємств у повній мірі, незалежно від річного доходу такого підприємства.

Вся інформація про поточні податкові зміни доступна у новому модулі ПОДАТКИ-2020, багато з матеріалів якого відкриті для вільного доступу. Більше інформації про те, як попередити кризові ситуації бізнесу вже сьогодні отримуйте у системах ЛІГА:ЗАКОН.

Надання благодійної допомоги та податок на додану вартість

Благодійна допомога, яку надають у вигляді товарів або послуг звільнена від ПДВ, якщо така поставка товарів або послуг здійснюється на адресу благодійної організації або безпосереднього одержувача такої благодійної допомоги і є безоплатною, тобто не передбачає будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації.

Нюанси документального оформлення благодійної допомоги

 • На товари, які надходять як благодійна допомога від вітчизняних благодійників поширюються правила маркування, яке проводиться шляхом нанесення напису "Благодійна допомога. Продаж заборонено" на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовнішню або внутрішню упаковку товару.

 • Благодійник повинен звернутись до благодійної організації з пропозицією щодо надання благодійної допомоги у вигляді товарів, а набувач благодійної допомоги - повідомити благодійника про намір прийняти запропоновану благодійну допомогу.

Не слід забувати, що як і будь-яка господарська операція, операція з надання благодійної допомоги має бути документально оформлена, адже контролюючий орган може поставити під сумнів застосування пільгових умов/знижок, і зобов'язати платника податків оподаткувати таку операцію на загальних підставах.

Аби мінімізувати такі ризики, слід оформити благодійну допомогу документами, а саме:

 • укласти договір пожертви з відповідною організацією;

 • скласти акт прийому-передачі пожертвування або видаткову накладну на пожертвування, якщо предметом пожертви є майно;

 • скласти товарно-транспортну накладну, якщо предметом пожертви є майно;

 • зберегти документи, що підтверджуються направлення пропозицій щодо надання благодійної допомоги та отримання підтвердження прийняти запропонованої благодійної допомоги;

 • зберегти платіжне доручення, квитанцію банку в разі, якщо благодійна допомога надається в грошовій формі;

 • виконати вимоги щодо маркування благодійного товару.

  Слід також пам'ятати, що саме завдяки документальному оформленню є можливість визначити вартість майна, переданого в якості пожертви (розмір витрат, понесених благодійниками), а також ідентифікувати одержувача благодійної допомоги.

  Таким чином, будь-яка операція з постачання безкоштовних товарів/послуг або господарська операція у вигляді благодійної допомоги мають бути належним чином документально оформлені, аби не викликати непотрібного спілкування з податківцями в майбутньому.

  Дмитро Кулик, адвокат, молодший партнер ЮК Legal House

  Забезпечте себе надійною базою для підготовки до судових спорів та перевірок на підприємстві та створення договорів будь-якої складності та тематики, робіть детальний аналіз судової практики щодо необхідних питань і швидко реагуйте на типові юридичні ситуації та майте завжди під рукою повну правову картина дня, судові рішення з правовими позиціями ВС та алгоритми дій у різноманітних ситуаціях разом з АНТИКРИЗОВИМ ПАКЕТОМ від ЛІГА:ЗАКОН.

  Читайте також:

  Як законно працювати в умовах карантину: актуальні зміни законодавства

  Підпишіться на розсилку
  Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
  Залиште коментар
  Увійдіть, щоб залишити коментар
  УВІЙТИ
  На цю ж тему