Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Криміналізація контрабанди: новації законодавства

Діючий Кримінальний кодекс України завжди передбачав відповідальність за контрабанду в різних її проявах. В даній статті будуть розглянуті новели кримінального закону в частині контрабанди, які встановлені Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо криміналізації контрабанди товарів», прийнятим 09 грудня 2023 року (далі  Закон №  3513-IX). 

 Відповідальність за контрабанду до внесення змін Законом № 3513-ІХ

Поняття контрабанди, як діяння, за яке наступає кримінальна відповідальність, слід розглядати з урахуванням дії кримінального закону в часі, яким визначалася відповідальність в залежності від предмету контрабанди. 

Так, стаття 201 Кримінального кодексу України в редакції яка діяла до 17 січня 2011 року, визначала контрабанду як переміщення товарів через митний кордон України поза митним  контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а так само контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України. 

З 17 січня 2011 року поняття контрабанди визначалося як переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. 

Таким чином, з 17 січня 2011 року була скасована кримінальна відповідальність за переміщення товарів, історичних цінностей і стратегічно важливих сировинних товарів через митний кордон України. Дані діяння вважалися порушенням митних правил та відповідальність за них встановлювалася Митним кодексом України. 

Законом України ««Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо криміналізації контрабанди товарів», прийнятим 09 грудня 2023 року, поняття контрабанди розширене шляхом визначення додаткових предметів контрабанди, а також встановлено різну міру кримінальної відповідальності, в залежності від предмету контрабанди.  

Legal Solution - аналіз законодавства й практика правозастосування для кожного фахівця. Знайдіть нормативні документи, досліджуйте правові питання та звіряйтеся з експертами. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.

Які ж новели введені законодавцем прийняттям Закону № 3513-ІХ? 

Визначення кримінальної відповідальності за контрабанду, в залежності від предмету контрабанди 

Законом № 3513-ІХ до статті 201 КК внесені зміни тільки в частині назви статті, яка викладена в наступній редакції «Контрабанда культурних цінностей та зброї». 

Незважаючи на зміну назви статті 201 КК, диспозиція частини 1 вказаної статті передбачає відповідальність за контрабанду, яка полягає у переміщенні через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю наступних предметів контрабанди: 

- культурних цінностей; 

- отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів; 

- зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї; 

- спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. 

Як бачимо, диспозиція статті 201 КК значно ширше ніж її назва та включає предмети контрабанди, які не відноситься до культурних цінностей та зброї. 

Також частину 2 статті 201 КК викладено в новій редакції, доповнивши в якості кваліфікуючої ознаки вчинення дії особою, раніше судимою за контрабанду. 

Законом № 3513-ІХ змінено назву статті 201-1 КК, яка викладена в наступній редакції «Контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев». 

Внесені зміни до диспозиції частини 1 вказаної статті, якою встановлено кримінальну відповідальність за контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України. 

Також частину 2 статті 201-1 КК викладено в новій редакції, доповнивши в якості кваліфікуючої ознаки вчинення дії особою, раніше судимою за контрабанду. 

Закон № 3513-ІХ доповнює Кримінальний кодекс України статтею 201-3 «Контрабанда товарів», якою встановлюється кримінальна відповідальність за контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів (крім підакцизних товарів та електричної енергії), вчинена у значному розмірі. 

Кваліфікуючими ознаками закон визначає вчинення дії: 

 • за попередньою змовою групою осіб; 

 • особою, раніше судимою за контрабанду; 

 • службовою особою з використанням службового становища; 

 • у великому розмірі; 

 • організованою групою. 

Приміткою до вказаної статті встановлено, що дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди в п'ять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (що дорівнює у 2024 році 7 570 000,00 грн.), у великому розмірі - якщо загальна вартість предметів контрабанди у десять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (що дорівнює у 2024 році 15 140 000,00 грн.). 

Крім цього, Закон № 3513-ІХ доповнює Кримінальний кодекс України статтею 201-4 «Контрабанда підакцизних товарів», якою встановлюється кримінальна відповідальність за контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (крім електричної енергії), вчинена у значному розмірі. 

Кваліфікуючими ознаками закон визначає вчинення дій, передбачених диспозицією частини 1 статті 201-4 КК: 

 • за попередньою змовою групою осіб; 

 • особою, раніше судимою за контрабанду; 

 • службовою особою з використанням службового становища; 

 • у великому розмірі; 

 • організованою групою. 

Приміткою до вказаної статті встановлено, що дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди (крім електричної енергії) у сімсот п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (що дорівнює у 2024 році 1 135 500,00 грн.), у великому розмірі - якщо загальна вартість предметів контрабанди (крім електричної енергії) в одну тисячу п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (що дорівнює у 2024 році 2 271 000,00 грн.). 

В порівнянні з приписами Кримінального кодексу України, які діли з 17 січня 2011 року до 01 січня 2024 року, законодавцем встановлено кримінальну відповідальність за контрабанду товарів та контрабанду підакцизних товарів. 

Слід зазначити, що згідно приписів пункту 57 частини 1 статті 4 Митного кодексу України під товарами слід розуміти будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення), валютні цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями електропередачі. 

Пунктом 215.1 статті 215 Податкового кодексу України визначено, що до підакцизних товарів належать: 

 • спирт етиловий, спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу "живого" бродіння); 

 • тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 

 • тютюнова сировина, тютюнові відходи; 

 • рідини, що використовуються в електронних сигаретах; 

 • пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом та коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 цієї статті (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД); 

 • автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів; 

 • електрична енергія. 

Як вбачається зі змісту диспозиції статей 201-3, 201-4 КК, це кримінальні правопорушення з матеріальним складом, у зв'язку із чим кримінальна відповідальність настає за умови доведення органами досудового розслідування значного або великого розміру контрабанди. 

Узагальнюючи можна дійти висновку, що Закон № 3513-ІХ, в порівнянні з втратившими чинність приписами кримінального закону, чітко визначив предмети контрабанди, а також визначив різну міру покарання за контрабанду, в залежності від її предмету. 

Визначення змісту понять, які є ознаками контрабанди 

Як вбачається зі змісту статей 201, 201-1, 201-3, 201-4 КК об'єктивна сторона  контрабанди, незалежно від її предмету, виражається: 

- в переміщенні через митний кордон України предметів контрабанди поза митним контролем; 

- в переміщенні через митний кордон України предметів контрабанди з приховуванням від митного контролю. 

До прийняття Закону № 3513-ІХ законодавством не розкривався зміст переміщення через митний кордон України предметів контрабанди поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю. 

Законом № 3513-ІХ статтю 201 КК доповнено приміткою, яка розкриває зміст об'єктивної сторони контрабанди, відповідальність за яку встановлено статтями 201,201-1, 201-3, 201-4 та 305 КК. 

Так, під переміщенням через митний кордон України предметів контрабанди поза митним контролем слід розуміти умисне переміщення предметів контрабанди поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для нього, і без виконання митних формальностей або переміщення предметів контрабанди з незаконним звільненням від митного контролю. 

Під переміщенням через митний кордон України предметів контрабанди з приховуванням від митного контролю слід розуміти умисне переміщення предметів контрабанди з використанням спеціально виготовлених схованок (тайників) та інших засобів чи способів, що утруднюють їх виявлення, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням до митного органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять завідомо неправдиві відомості, що підлягають обов'язковому декларуванню відповідно до законодавства з питань митної справи, та якщо зазначені документи та відомості необхідні для визначення розміру належних до сплати митних платежів та/або для підтвердження дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України. 

Додатково приміткою до статті 201 КК новим Законом встановлено, що для цілей статей 201, 201-1, 201-3, 201-4 цього Кодексу під особою, раніше судимою за контрабанду, слід розуміти особу, що має судимість за вчинення злочину, передбаченого статтями 201, 201-1, 201-3, 201-4, 305 цього Кодексу. 

Слід відмітити, що не зважаючи на наявність певних оціночних понять, які містить примітка до статті 201 КК, визначення на законодавчому рівні змісту діянь з переміщення предметів контрабанди через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю є прогресивною новелою кримінального закону, яка позитивно вплине на кваліфікацію діянь за вказаними статтями.  

Як швидко аналізувати великі масиви законодавчої інформації? З рішенням LIGA360 PRO. Легко знайдіть пов?язану аналітику, НПА, судову практику для будь-якого документа. Більше переваг за посиланням.   

Коли набирають чинності зміни введені Законом № 3513-ІХ? 

Нові положення закону про кримінальну відповідальність за контрабанду набули чинності 01 січня 2024 року, крім статті 201-3 КК, які набувають чинності з 01 липня 2024 року. 

Зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо підслідності 

Законом № 3513-ІХ внесені зміни до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, яка визначає підслідність органів досудового розслідування. 

Так, досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених статтями 201-1, 201-3, 201-4 КК з 01 січня 2024 року здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України. 

Слідчі органів безпеки продовжують здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених статтею 201 КК, а також досудове розслідування злочинів, передбачених статтею 201-1 КК, відомості щодо яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня набрання чинності Законом № 3513-ІХ. 

Підсумовуючи слід зазначити, що прийняття Закону № 3513-ІХ є наслідком опрацювання досвіду європейських країн у боротьбі з контрабандою, направлений на наповнення бюджету країни, а також на дисциплінованість ведення господарської діяльності. Поряд із цим, новели нового Закону можуть призвести до збільшення реєстрації кримінальних проваджень з формальних підстав за наслідками декларування товарів, що ускладнить діяльність суб'єктів господарювання. 

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему