Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Що таке Кодекс етики і для кого він необхідний?

13.20, 8 січня 2024
1461
0

Що таке етика та хто її заснував?

Родоначальником етичного універсалізму прийнято вважати Геракліта. На думку Лассаля, уся етика Геракліта виражається в одній формулі - "відданість загальному". Бути моральним - значить для Геракліта бути причетним до єдиного Всесвітнього розуму. Морально-належне полягає у виконанні загального закону.

Що таке етика особистості?

Етика в загальному розумінні - це самостійна філософська наука про мораль, моральну поведінку. Етика вивчає людське ставлення до самої моралі, норм поведінки, а також визначення цих норм. У різні часи в різних країнах уявлення про норми моралі значно відрізнялись. Наприклад, у мусульманських країнах вважається неетичним, коли жінка сідає за стіл разом із чоловіками. У Японії вважається некультурним розмовляти у громадському транспорті. У Німеччині та Швеції не прийнято знайомитися на вулиці. Також у Швеції вважається неприйнятною поведінка, коли у транспорті порушується дистанція у 3 метри. Не можна займати вільне місце біля незнайомого пасажира. У Бельгії неввічливим вважається говорити компліменти. Таких прикладів багато. Те саме може відбуватися й у трудових колективах установ і підприємств. Який зміст вкладати у свої дії в тих або тих ситуаціях? Що морально, а що - ні? Яка поведінка прийнятна, а яка неприйнятна? Яку внутрішню необхідність вбачає людина у прийнятті тих або тих моральних норм, на чому ґрунтує свій вибір - усе це розглядає етика як наука, а також нормативно-правові документи, які визначають ці норми та регулюють їх. Оскільки, як ми бачимо, поняття моралі та етичних норм можуть значно відрізнятись у різних культурах та у свідомості різних людей, виникла практика формулювання й викладання цих етичних норм у певних документах, моральних (етичних) кодексах.

Етичний кодекс - це зведення моральних принципів, норм і правил поведінки особи або групи осіб, об'єднаних спільною метою або спільними рисами (спільна професія, рід занять, сфера діяльності, напрям бізнесу тощо). Етичні кодекси є стандартами, що описують загальну систему цінностей та етичних норм, яких мають дотримуватися керівники і працівники установ, компаній, підприємства. У кодексах також письмово формулюють етичні принципи відповідальності менеджменту (адміністрації, керівництва) щодо своїх співробітників.

Спробуйте перше рішення для комплаєнс-контролю в Україні. LIGA360 надає повноту інформації для AML/KYC перевірок та процедури due dilligence. Верифікуйте контрагентів, оцінюйте санкційні та корупційні ризики щодо них. Замовте за посиланням.

Етичні кодекси можуть мати різні назви та свою специфіку:

  • Кодекс професійної етики (лікаря, журналіста, психолога, бухгалтера, юриста, судді, прокурора тощо). Ці кодекси мають ознаки інституціоналізації та описують систему загальних цінностей і правил для зазначених та інших фахівців і посадових осіб, якими передбачено принципи соціальної відповідальності. Перші кодекси професійної етики з'явилися наприкінці XIX - початку XX століття у США. Їх розробили спілки наукових товариств (хіміки, інженери та будівельники). Метою кодексу професійної етики є встановлення етичних норм і правил службової поведінки фахівців для гідного виконання ними своєї професійної діяльності, а також сприяння зміцненню авторитету й довіри громадян як потенціальних і реальних споживачів їхніх послуг. Кодекси етики лікарів, психологів та інших "допоміжних професій", крім усього зазначеного вище, містять норми, які гарантують високопрофесійну, гуманну, високоморальну діяльність працівників, здійснюваної залежно від спеціалізації та діяльності. Кодекси етики таких фахівців, як прокурори, поліцейські, слідчі, адвокати, містять норми зі специфічним проявом моралі, які характерні тільки для цього напряму, а також у їхніх кодексах містяться вимоги діяти в суспільних інтересах і неухильно дотримуватися конституційних принципів верховенства права й законності.

  • Корпоративний кодекс. Це звід норм, правил і принципів, що визначають етику взаємних відносин всередині компанії, особливо між акціонерами (власниками товариств із додатковою або обмеженою відповідальністю), а також взаємні відносини компанії з топменеджментом, партнерами, контрагентами та іншими зацікавленими сторонами.

  • • Професійний кодекс. Розробляють для опису цілей підприємства (компанії, установи) з урахуванням специфіки конкретних підприємств, створення корпоративної атмосфери та взаємодії співробітників, визначення етичних рекомендацій у процесі ухвалення рішень.

  • Кодекс ділової етики. Стосується передусім етики комерційних, фінансових і консалтингових компаній. Кодекс ділової етики є основою визначення етичних вимог саме у сфері приватного бізнесу. Він містить стандарти ведення ділових переговорів, зберігання комерційної та інсайдерської інформації, особливості поведінки фахівців обліку й аудиту під час здійснення професійної діяльності.

  • Кодекс поведінки. Дає відповідні рекомендації і точно визначає критерії етичної поведінки, специфічні для певної професії. У кодексах професійної етики можна знайти розв'язання конкретних проблем, які можуть виникнути у відповідних галузях.

  • Кодекс взаємодії. Регулює моральні відносини людей у трудовій сфері. Професійна етика вивчає: відносини у трудових колективах і кожного фахівця окремо; моральні якості особистості фахівця, які забезпечують найкраще виконання професійного обов'язку; взаємини всередині професійного колективу.

Перевіряйте кандидатів на посади щодо комплаєнс-ризиків та конфлікту інтересів з LIGA360. Тут ви можете перевірити наявність фізособи у санкційних списках, розшуку, реєстрі виконавчих проваджень, тощо.

Під час написання кодексу метою має бути відобразити реальну ситуацію та специфіку підприємства, установи, де його буде ухвалено. Кодекси використовують переважно як інструменти корпоративного управління. Вони визначають етику відносин як усередині самого підприємства, установи, компанії (між працівниками, а також між працівниками та керівництвом), так і відносин компанії з клієнтами, партнерами, контрагентами та іншими зацікавленими особами. Етичний кодекс формує особливу відповідальність за власні дії та бездіяльність, визначає оцінку таких дій із погляду відносин у колективі та в суспільстві на основі дотримання моральних норм і принципів, які вони поділяють.

Етичний кодекс - це офіційний документ організації.

Вимоги до етичної поведінки осіб містяться в Законі України "Про запобігання корупції" (ст. ст. 37, 38, 63). Законом України "Про страхування" визначено процедуру затвердження й контролю кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у страховику (ст. 25, ч. 7, п. 13). Стаття 5 Закону України "Про фінансові послуги та фінансові установи" містить норми та вимоги до керівників і працівників надавача фінансових та/або супровідних послуг, у тому числі стандартів ділової поведінки та професійної етики. Наявність кодексу етики не є обов'язковою. Законодавством не передбачено санкцій за його відсутність, але наявність такого внутрішнього документа підвищує репутацію компанії та формує довіру.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему