Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Система стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів по-новому

В Україні запроваджено абсолютно нову систему мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. На більшість учасників ринку (імпортерів та виробників нафтопродуктів) чекають суттєві зміни, у яких спробуємо розібратись.

21 листопада 2023 Верховною Радою прийнято Закон «Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів», він вводиться в дію через 12 місяців - 24 грудня 2024.

Метою Закону є підвищення рівня енергетичної безпеки України та безперебійного постачання нафти та нафтопродуктів у разі виникнення кризової ситуації на ринку.

Окрім заявленої мети, прийняття Закону було обумовлено Угодою про асоціацію з Європейським Союзом. Зокрема, в частині імплементації Директиви Ради ЄС 2009/119/ЄС, яка зобов'язує Україну сформувати та підтримувати мінімальний рівень резервів сирої нафти та нафтопродуктів.

Напевно, саме тиск з боку європейських партнерів став тим ключовим фактором, який все ж допоміг Уряду і Парламенту спромогтися на запуск нової системи. Адже тема створення стратегічних запасів була на повістці всі роки незалежності, із паралельним функціонуванням пострадянської системи резерву із красномовними назвами комбінатів зберігання: Рекорд, Салют, Прогрес. Застарілість матеріально-технічної бази, корупційні скандали, кримінальні справи та постійні ротації керівництва - все це традиційні супутники діяльності Держрезерву.

Дискусія щодо обрання робочої моделі системи історично доходила до межі напруги, коли вирішувалося, хто все ж таки буде платити за резервні обсяги: держава чи бізнес. Реалії військового часу не передбачають широких дискусій, тому за все заплатить ринок: спочатку компанії, а зрештою споживачі.

Хоча заради справедливості треба відмітити, що в межах підготовки законопроекту була напрочуд тісна та результативна співпраця Міненерго (як модератора розробки законопроекту) із провідними операторами ринку, профільними асоціаціями, Нацбанком, проте вона стосувалась більше технічних питань, аніж стратегічних принципів побудови системи.

Хто створюватиме мінімальні запаси?

Всі імпортери та виробники нафти та нафтопродуктів, які вводять в обіг продукцію на внутрішньому ринку, а також учасники ринку, які вводять в обіг скраплений газ, зобов'язані на постійній основі створювати та поновлювати мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів.

У формулюваннях Закону мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів створюються:

1) суб'єктами ринку, які здійснюють ввезення нафти та/або нафтопродуктів у режимі імпорту, з переліку нафти та/або нафтопродуктів, які ними вводяться в обіг на території України;

2) суб'єктами ринку, які здійснюють діяльність з виробництва нафтопродуктів, з нафти, яка вводиться в обіг, та/або нафтопродуктів, які виробляються та вводяться в обіг відповідно до обсягу і номенклатури, визначених Міненерго;

3) суб'єктами ринку, які вводять в обіг газ скраплений, або у газі скрапленому, або в бензинах автомобільних з коефіцієнтом 0,8 до встановленого обсягу мінімальних запасів для газу скрапленого.

Загальний обсяг мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, що мають зберігатися для задоволення потреб внутрішнього ринку України в період кризової ситуації, визначається за одним з двох наступних показників, в залежності від того, яка з двох величин більша: 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 день середньодобового внутрішнього споживання. Розрахування середньодобового чистого імпорту та середньодобового внутрішнього споживання буде здійснюватися Міненерго на основі даних Державної податкової та Державної митної служб.

Підприємство здійснює обіг підакцизних товарів? Уся інформація знайдеться в LIGA360. Основні документи, ліцензування та дозволи, облік і податки - переходь у потрібний розділ в один клік. Деталі за посиланням.

Як функціонуватиме система мінімальних запасів?

Передбачається створення електронної системи репортингу, яка являє собою інформаційно-комунікаційну платформу, призначену для збирання, систематизації, аналізу інформації для забезпечення функціонування системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів та взаємодії між учасниками ринку.

Електронна система репортингу міститиме, зокрема, інформацію про мінімальні запаси, їх облік, пересування, відомості про продукцію, що знаходяться на зберіганні, місця зберігання, відомості про відповідальних зберігачів, інформацію від лабораторій щодо якості і безпечності продукту, відомості про банківські гарантії, видані з метою забезпечення виконання суб'єктами ринку своїх зобов'язань щодо створення мінімальних запасів. Через електронну систему репортингу суб'єкти ринку надаватимуть інформацію щодо обсягів виробництва, запасів, імпорту/експорту, реалізації нафтопродуктів, а також обсягів імпорту/експорту та переробки нафти.

Електронна система репортингу виконуватиме функцію контролю за виконанням зобов'язань суб'єктами ринку, визначених Законом.

Функціонування та адміністрування електронної системи репортингу буде забезпечувати адміністратор - суб'єкт господарювання державної форми власності.

Міненерго, не пізніше ніж за 200 днів до настання обов'язку щодо створення та зберігання мінімальних запасів, інформує суб'єктів ринку про обсяг, номенклатуру та якісні характеристики мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

Суб'єкт ринку набуває право введення в обіг нафти та/або нафтопродуктів лише в обсязі, пропорційному мінімальному запасу нафти та нафтопродуктів, який створено таким суб'єктом. При цьому мінімальний запас може бути створений суб'єктом ринку самостійно або через так звану тікетс-угоду.

Розберемо поняття оператора мінімальних запасів та тікетс-угоди.

Закон передбачає створення спеціального органу - оператора мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Оператор, який повинен відповідати вимогам, що ставляться до суб'єкта ринку та відповідального зберігача, провадить діяльність зі створення, зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів та надає послуги з резервування і зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів на підставі укладених з суб'єктами ринку договорів - тікетс-угод.

З використанням механізму тікетс-угода суб'єкт ринку фактично перекладає своє зобов'язання щодо створення та зберігання мінімальних запасів на оператора, забезпечуючи, водночас, фінансування такої операції.

Зобов'язання щодо створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів повинні бути забезпечені банківською гарантією. При цьому сума банківської гарантії повинна покривати 25 відсотків ринкової вартості обсягу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, створених операторами та суб'єктами ринку.

Законом передбачені наступні наслідки ненадання достатнього фінансового забезпечення:

  • якщо фінансове забезпечення не надано за 12 годин до початку митного оформлення нафти та/або нафтопродуктів (при імпорті продукції суб'єктом ринку, що здійснює ввезення нафти та/або нафтопродуктів у режимі імпорту та введення їх в обіг) митний орган відмовляє суб'єкту ринку в митному оформленні такої продукції;

  • якщо фінансове забезпечення не надано за 12 годин до початку реєстрації акцизної накладної на вироблені нафтопродукти (при здійсненні реєстрації акцизної накладної суб'єктом ринку, що здійснює виробництво нафтопродуктів та введення їх в обіг) податковий орган відмовляє суб'єкту ринку в реєстрації акцизної накладної на такі нафтопродукти.

Крім обов'язку щодо створення мінімальних запасів, суб'єкти ринку зобов'язані забезпечувати поновлення та заміну мінімальних запасів, їх зберігання та реалізацію у випадках, передбачених Законом, та нести всі супутні витрати.

Заміна мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів суб'єктами ринку здійснюється у двох випадках: при закінченні строку їх придатності та при виявленні погіршення або невідповідності вимогам якості.

Мінімальні запаси повинні зберігатися на акцизних складах (крім місць роздрібної торгівлі нафтопродуктами) та можуть зберігатися разом із комерційними запасами, а також нафтою або нафтопродуктами, призначеними для власних потреб. Крім того, учасники ринку зможуть укладати договори про відповідальне зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів з іншими суб'єктами ринку та відповідальними зберігачами.

Мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів зберігаються на території України. За вибором суб'єкта ринку мінімальні запаси можуть зберігатися на території держави - члена Європейського Союзу, що межує з Україною і зобов'язалася підтримувати мінімальний рівень запасів нафти та нафтопродуктів. Однак обсяг запасів, переданих на зберігання за кордоном, не має перевищувати 25 відсотків загального обсягу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, які суб'єкти ринку зобов'язані створювати відповідно до вимог Закону.

У разі виявлення порушень оператором або суб'єктом ринку вимог Закону щодо створення, зберігання, заміни, використання, поновлення та реалізації (продажу) мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в обсязі понад 5 відсотків адміністратор електронної системи репортингу повідомляє Міненерго, яке, зі свого боку, перевіряє наявність порушень, повідомляє відповідного оператора або суб'єкта ринку про необхідність усунення порушення, та, у випадку неусунення протягом 5 календарних днів ініціює звернення стягнення на кошти за банківською гарантією, наданою оператором або суб'єктом ринку в якості фінансового забезпечення.

Шукаєш точки росту бізнесу? Спробуй дашборд ризиків та можливостей у LIGA360. Функціонал дозволяє спільно з командою обговорити новини й економічні процеси, та прогнозувати їх вплив. Спробуй вже сьогодні.

За яких умов розкриваються мінімальні запаси?

Збережені мінімальні запаси залишаються недоторканими, вилучаються з цивільного обігу та не можуть бути використані з комерційною метою (крім передачі у заставу з метою отримання банківської гарантії) до виникнення на ринку кризової ситуації.

Закон деталізує поняття, передумови та наслідки виникнення кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів.

Маркером кризової ситуації є значне перевищення обсягів споживання нафти і нафтопродуктів над обсягами їх постачання на внутрішньому ринку України, що спричинене різким та неочікуваним зменшенням пропозиції нафти та нафтопродуктів на національному та/або міжнародному рівні. При цьому кризова ситуація не може стосуватися коливань цін на ринку нафти та нафтопродуктів та спричинених ними змін попиту та пропозиції.

Наявність кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів запускає механізм розкриття мінімальних запасів. Розкриттям в розумінні Закону є реалізація (продаж) нафти та/або нафтопродуктів із складу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів для мінімізації негативного впливу кризової ситуації. Відповідне рішення приймається Кабміном за поданням Міненерго. Про прийняте рішення інформують Секретаріат Енергетичного Співтовариства.

Після прийняття рішення про розкриття, реалізацію та поновлення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів Кабмін може прийняти рішення про заборону експорту нафти та нафтопродуктів, які перебувають на території України. У разі прийняття такого рішення нафта та нафтопродукти використовуються лише для задоволення потреб внутрішнього ринку.

Подальший розподіл мінімальних запасів здійснюється в порядку та строки, визначені рішенням Кабміну. Продаж запасів може бути здійснено, зокрема, шляхом біржових торгів або через оптово-роздрібну мережу відповідного суб'єкта ринку.

Розкриті мінімальні запаси підлягають поновленню на умовах, що визначаються рішенням Кабміну.

Як зазначалося вище, джерелом фінансування витрат на створення, зберігання, використання, поновлення, заміну та реалізацію мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів є власні кошти суб'єктів ринку. За таких обставин очевидно, що впровадження системи мінімальних запасів відобразиться на ціні нафтопродуктів. Попри це запровадження норм Закону є адекватною реакцією держави на виклики часу.

Адже всі пам'ятають, як із початком повномасштабної війни одним з найбільших потрясінь для економіки та людей стала критична нестача нафтопродуктів, спричинена одномоментною та майже повною втратою традиційних джерел постачання. Тоді лише завдяки своєчасно вжитим державою заходам і злагодженим діям продавців пального за відносно короткий час вдалося здійснити неможливе - збалансувати ринок, побудувати практично з нуля нові логістичні та комерційні ланцюги. Будемо вірити, що запуск нової системи стратегічних запасів дозволить уникнути подібної кризи в майбутньому.

Ярослава Пацкан, радниця Адвокатського об'єднання AZONES

Михайло Третьяков, керуючий партнер Адвокатського об'єднання AZONES

Спробуйте LIGA360 PRO - рішення нового покоління для пошуку й аналізу інформації. Знаходьте відповіді, консультації експертів та алгоритми дій для вашої сфери діяльності. Більше переваг за посиланням.   

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему