Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Зміни правил пожежних перевірок: до чого готуватися бізнесу

27.11.2023 набрав чинності Закон № 3063 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки» (далі - Закон). Незважаючи на загальну заборону на проведення планових перевірок у сфері пожежної безпеки на час воєнного стану, позапланові перевірки за певних підстав - дозволені, і Законом розширено компетенцію ДСНС та покладено додаткові обов'язки на власників бізнесу щодо забезпечення належного рівня пожежної безпеки. Далі розглянемо основні законодавчі нововведення, які вже є обов'язковими до виконання бізнесом.

Змінено коло тих, хто підлягає нагляду

Контролю у сфері пожежної безпеки, як і раніше, підлягають юридичні особи та ФОПи, однак тепер із винятком - органи ДСНС вже не проводять перевірок суб'єктів господарювання, які займаються незалежною професійною діяльністю за місцем проживання та не використовують найману працю, тобто самозайнятих осіб.

Також оновлено перелік об'єктів нагляду. Тепер бізнес підлягає контролю, якщо підприємницька діяльність здійснюється на:

  • земельних ділянках будь-якого призначення та будь-якої форми власності або

  • в будинках, будівлях, спорудах, у тому числі тих, що будуються, їх комплексах та/або частинах будь-якого призначення та будь-якої форми власності (далі - об'єкти нагляду).

Водночас контролю не підлягають усі об'єкти будівництва класу СС1 (об'єкти з незначним рівнем небезпеки для життя і здоров'я людей, які перебувають на території об'єкту та матеріальних збитків).

Дізнайся більше про повноваження ДСНС в LIGA360що можуть робити, чим загрожують перевірки, як оскаржити та інші практичні рекомендації

Доповнено перелік завдань і обов'язків бізнесу у сфері пожежної безпеки

За новими правилами власники бізнесу додатково зобов'язані:

  • розміщувати інформацію про заходи безпеки працівників та населення у разі виникнення надзвичайної ситуації чи пожежі та інформувати їх про стан пожежної безпеки на підприємствах в тому числі у формі, що доступна для осіб з порушеннями зору та слуху;

  • забезпечувати посадовим особам ДСНС безперешкодний доступ до підприємства для проведення перевірок незалежно від присутності керівника. Так, у разі відсутності керівника підприємства на момент проведення перевірки на бізнес покладено обов'язок визначити уповноважену особу, яка має бути присутньою під час проведення пожежної перевірки;

  • призначити особу, відповідальну за забезпечення пожежної безпеки;

  • інформувати відповідні органи та підрозділи ДСНС про несправність пожежно-рятувальної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на відповідній території.

Змінено спосіб закріплення обов'язку вживати заходів пожежної безпеки

Як і було передбачено до змін, однією із складових діяльності посадових осіб і працівників на підприємствах є вжиття заходів для забезпечення пожежної безпеки та запобігання пожежам. Відповідно до нововведень Закону такий обов'язок працівників повинен бути закріплений не лише у їх трудових договорах (контрактах), статутах, положеннях, а також у посадових інструкціях.

У разі укладення договору про передачу в оренду об'єкта нагляду (перелік подано вище), Закон вимагає окремого закріплення в такій угоді прав та обов'язків сторін щодо забезпечення пожежної безпеки та відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки на об'єкті оренди.

Як і раніше, обов'язок вжиття заходів для забезпечення пожежної безпеки покладається на власників об'єктів нагляду, орендарів таких об'єктів (якщо це передбаченого договором оренди) та керівників підприємств. За новим Законом, якщо суб'єктом господарювання є ФОП - на нього особисто покладений відповіний обов'язок. У разі порушення (невиконання) встановлених законодавством вимоги пожежної безпеки, згадані суб'єкти несуть відповідальність відповідно до закону.

Оновлено підстави та порядок проведення позапланових перевірок

Правила проведення планових перевірок не зазнали суттєвих змін. Стосовно цього виду перевірок власникам бізнесу варто пам'ятати, що Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303 запроваджено мораторій на проведення планових перевірок на період воєнного стану. Отже, зараз ДСНС може проводити лише позапланові пожежні перевірки.

Саме тому окремої уваги заслуговує положення Закону, яким закріплено новий перелік підстав проведення позапланових перевірок. До таких підстав належать:

1) подання суб'єктом господарювання письмової заяви про проведення перевірки об'єкта нагляду за його бажанням;

2) виявлення та підтвердження недостовірності даних, зазначених суб'єктом господарювання у декларації. Однак, тепер ДСНС може провести позапланову перевірку з цієї підстави лише у тому разі, якщо недостовірні дані були виявлені протягом трьох місяців з дня подання декларації;

Закон залишив в силі положення про право бізнесу уникнути проведення позапланової перевірки на цій підставі у разі подання у встановлений законом строк декларації з уточненими достовірними даними.

3) необхідність перевірки виконання розпоряджень ДСНС щодо усунення порушень, виданих за результатами проведення попередньої перевірки об'єкта нагляду. Законом уточнено, що позапланові перевірки на цій підставі проводиться не раніше останнього дня строку для усунення порушення та не пізніше ніж через два місяці із зазначеного дня;

4) звернення фізичної особи про порушення суб'єктами господарювання правил пожежної безпеки, що заподіяло або може заподіяти шкоду її правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, або звернення юридичної особи про порушення, що заподіяло або може заподіяти шкоду її правам, законним інтересам. Так, законодавче нововведення передбачає можливість проведення позапланової перевірки навіть на підставі заяви про теоретичну можливість заподіяння фізичній або юридичній особі шкоди у наслідок порушенням підприємством правил пожежної безпеки.

Як і раніше, проведення позапланової перевірки на даній підставі можливе за двох умов: подання заявником документів, що підтверджують заявлене порушення правил пожежної безпеки на підприємстві (за наявності) та отримання територіальними органами (у разі їх утворення) погодження проведення такої перевірки від ДСНС.

Варто звернути увагу, що на відміну від старого порядку, Закон не надає право бізнесу не допустити посадових осіб територіальних органів нагляду до проведення перевірки на тій підставі, що останні не пред'явили копії погодження перевірки від ДСНС.

5) доручення Прем'єр-міністра України про перевірку суб'єкта господарювання, у зв'язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища чи забезпечення безпеки держави;

6) виникнення аварії, пожежі, настання іншої небезпечної події чи надзвичайної ситуації, травми або смерті потерпілого внаслідок такої події чи надзвичайної ситуації, що пов'язано з діяльністю бізнесу. Відповідно до Закону, смерть потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання вже не є підставою для проведення позапланової перевірки;

7) рішення суду.

Даний перелік є вичерпним, а проведення позапланових перевірок з інших підстав, крім тих, що вказані вище, забороняється.

Як і раніше, одне порушення є підставою для проведення однієї позапланової перевірки, а повторне проведення перевірки за тими самими фактами забороняється.

Варто звернути увагу на те, що із нового переліку підстав проведення позапланових перевірок виключено два пункти, що застосовувалися раніше. Тепер підставою для проведення позапланової перевірки не може бути:

  • неподання бізнесом документів обов'язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;

  • звернення посадових осіб органів місцевого самоврядування про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства у випадках, коли право на подання такого звернення передбачено законом.

Визначено особливості проведення пожежних перевірок у філіях підприємств

У разі наявності у суб'єктів господарювання відокремлених підрозділів (філій, представництв) або якщо підприємницька дяльність проводиться на двох і більше об'єктах нагляду, проведення їх планових та позапланових перевірок здійснюється окремо щодо кожної філії або об'єкта. Одночасне проведення перевірок в усіх філіях та об'єктах допускається лише у разі звернення суб'єкта господарювання із відповідним запитом в ДСНС.

Наявність у бізнесу відокремлених підрозділів (філій, представництв) або проведення бізнесом підприємницької діяльності на двох або більше об'єктах нагляду дозволяє ДСНС проводити більше ніж одну планову перевірку такого бзнесу протягом одного планового періоду.

Однак, варто звернути увагу, що впродовж одного планового періоду можливе проведення лише однієї планової перевірки конкретної філії або конкретного об'єкта нагляду (земельної ділянки, будівлі). Повторне проведення планової перевірки одного і того самого відокремленого підрозділу або об'єкта нагляду протягом одного планового періоду не допускається.

Законом також передбачено, що у разі наявності в одного об'єкта нагляду декількох власників, вони нестимуть солідарну відповідальність за порушення правил пожежної безпеки на такому об'єкті, якщо інше не передбачено договором між ними. Тобто, у разі порушення правил пожежної безпеки правоохоронний орган зможе на свій розсуд притягнути до відповідальності усіх власників частково або у повному обсязі окремого власника.

Як швидко аналізувати великі масиви законодавчої інформації? З рішенням LIGA360 PRO. Легко знайдіть пов?язану аналітику, НПА, судову практику для будь-якого документа. Більше переваг за посиланням.   

Змінено порядок застосування санкцій за виявлені порушення

Як і було передбачено до змін, у якості реагування на порушення правил пожежної безпеки адміністративний суд за зверненням органів ДСНС може: 1) зупинити роботу підприємства 2) зупинити випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту.

Відповідно до Закону, бізнес тепер може відновити роботу підприємств та випуск відповідної продукції за умови повідомлення ним органів ДСНС про усунення усіх встановлених порушень, що підтверджується відповідним актом перевірки.

Відповідальність за порушення

Порушення законодавства про пожежні перевірки передбачає адміністративну відповідальність, а саме:

1) За створення перешкод у діяльності уповноважених посадових осіб ДСНС передбачений штраф у розмірі від 1700 грн до 3400 грн. За те саме порушення, вчинене повторно протягом року після накладення штрафу - від 3400 грн до 5100 грн.

У цьому контексті варто ще раз наголосити, що оновлене законодавство зобов'язує бізнес допускати посадових осіб ДСНС до підприємства незалежно від присутності керівника.

2) За невиконання приписів, розпоряджень чи постанов посадових осіб ДСНС передбачений штраф у розмірі від 1700 грн до 3400 грн. За те саме порушення, вчинене повторно протягом року після накладення штрафу - 3400 грн до 5100 грн.

Варто звернути увагу, що для перевірки того, чи попередні розпорядження ДСНС були виконані законом передбачено можливість проведення позапланової пожежної перевірки.

Висновок

Власникам бізнесу необхідно врахувати дані законодавчі зміни та вжити відповідних заходів для їх виконання. Особливо це стосується розширених обов'язків, що покладаються на бізнес у сфері дотримання правил пожежної безпеки та оновлених підстав для позапланових пожежних перевірок, проведення яких зараз дозволено.

Маргарита ТАТАРОВА, радниця ETERNA LAW

Євген СИВОКОНЬ, інтерн ETERNA LAW

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему