Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Що потрібно знати особам із категорії РЕР

Наприкінці 2023 року тема політично значущих осіб набула широкого розголосу. Причина полягала у Законі України від 17.10.2023 № 3419-ІХ «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб» (далі - Закон № 3419-ІХ), яким до Закону про ПВК/Ф внесено ряд змін, що стосуються, зокрема, ділових відносин із публічними діячами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з публічними діячами. На додаток до законів, Національний банк України (далі - НБУ), який здійснює державне регулювання та нагляд за банками та фінансовими установами в сфері запобігання та протидії, листом від 06.02.2024 № 25-0005/9103 надав роз'яснення та рекомендації з питань фінансового моніторингу. У цій статті пропонується зосередитись на ключових нововведеннях та моментах, про які доцільно знати особам із категорії РЕР.

Статус політично значущої особи та термін його дії

Політично значущі особи - це фізичні особи, які є:

 • національними публічними діячами, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції

 • іноземними публічними діячам, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах

 • діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях

Окрім власне публічних діячів Закон про ПВК/ФТ вимагає додаткової уваги до членів сім'ї публічних діячів та осіб, пов'язаних з політично значущими особами.

До членів сім'ї по Закону про ПВК/ФТ відносяться:

 • чоловік/дружина або прирівняні до них особи

 • син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням

 • зять та невістка і прирівняні до них особи

 • батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники

Пов'язаними особами вважаються фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

 • такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами

 • є кінцевими бенефіціарними власниками (далі - КБВ) юридичної особи, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб

Додатково до Закону про ПВК/ФТ НБУ в Положенні про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженому постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 (далі - Положення № 65) та в Положенні про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженому постановою Правління НБУ від 28.07.2020 № 107 (далі - Положення № 107) застосував узагальнюючий термін - PEP (PEPs у множині). До категорії РЕРs віднесено крім зазначених вище фізичних осіб ще і юридичні особи, КБВ яких є політично значущими особами, членами їх сімей або особами, пов'язаними з політично значущою особою.

Статусу національного політичного діяча набувають фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, наприклад Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, народні депутати, керівництво судових органів, вище керівництво державних підприємств, керівники політичних партій. Перелік національних публічних діячів наведений в пункті 37 частини 1 статті 1 Закону про ПВК/ФТ.

Нововведенням Закону № 3419-ІХ є повернення довічного статусу політичного діяча. До змін, особа втрачала такий статус через три роки з моменту припинення виконання визначних публічних функції.

На сьогодні Рекомендації FATF не містять чітких обмежень щодо проміжку часу, протягом якого РЕР має зберігати свій статус, після припинення виконання публічних функції. Разом з тим, позиція FATF полягає в тому, що такий статус має бути довічним. Обмеження в часі створюють хибне уявлення, що після спливу встановленого терміну особа вже не характеризується підвищеним ризиком. Насправді, дійсно корумповані особи можуть умисно вичікувати не один рік після відставки перш ніж почати активно використовувати отримані кошти. Чим коротший цей термін, тим простіше його обійти. Саме тому кращі міжнародні практики використовують підхід, коли основна увага приділяється ризикам, а не формальним термінам.

Забезпечте систематичний моніторинг законодавства та змін правового поля для вашого бізнесу. З LIGA360 ви не пропустите жодної вимоги від регуляторів - в тому числі нововведень в галузі фінансового моніторингу, податкового чи антимонопольного законодавства. Отримайте повноту інформації для свого бізнесу з LIGA360. 

Додаткові заходи щодо РЕР

Перш ніж говорити про додаткові заходи належної перевірки, які висуваються Законом № 361-ІХ до РЕР, варто наголосити, що вимоги стосовно цієї категорії клієнтів мають запобіжний, а не кримінальний характер. Чиновники високого рівня мають більше можливостей для вчинення злочинів, пов'язаних з розкраданням коштів, з корупцією, хабарництвом, іншою діяльністю, що в подальшому потребує легалізації (відмивання) незаконно отриманих коштів, а також для діяльності, пов'язаної з фінансуванням тероризму. Але це не повинно сприйматись так, що усі без винятку політично значущі особи залучені до злочинної діяльності. Приналежність до РЕР - не тавро. Відмова особі в обслуговувані за замовчуванням виключно через те, що вона відноситься до категорії РЕР, суперечить і букві і духу Закону № 361-ІХ.

Згідно вимог частини 14 статті 11 Закону № 361-ІХ суб'єкт первинного фінансового моніторингу (СПФМ), до яких, зокрема, відносяться банки та небанківські фінансові установи, під час здійснення належної перевірки клієнтів, які відносяться до РЕР, зобов'язаний здійснювати такі додаткові заходи:

1) своєчасно виявляти факт належності клієнта (КБВ клієнта) до категорії РЕР;

2) одержувати дозвіл керівника СПФМ для встановлення (продовження) ділових відносин або проведення (без встановлення ділових відносин) фінансових операцій на суму, що дорівнює чи перевищує 400 тис. грн (в тому числі, якщо це декілька пов'язаних між собою операцій, що в сумі перевищують 400 тис. грн);

3) встановлювати джерела статків (багатства) та джерела коштів, з якими пов'язані ділові відносини чи операції з такими особами;

4) здійснювати на постійній основі поглиблений моніторинг ділових відносин.

Із перелічених заходів, тільки виявлення факту належності клієнта до РЕР є таким, що здійснюється постійно та обов'язково. Виконання інших заходів поставлено у залежність до ризик-орієнтованого підходу за принципом «більший ризик - більше уваги» та від терміну, який минув з моменту припинення перебування особи на значній посаді.

Зокрема, СПФМ може не встановлювати джерела статків/коштів, пов'язаних із фінансовими операціями PEP, у разі одночасного виконання таких умов:

1) рівень ризику клієнта є низьким;

2) в СПФМ відсутні підозри щодо залучення клієнта до відмивання коштів/фінансування тероризму;

3) обсяг фінансових операцій, які здійснює PEP через установу, не перевищує 400 тисяч гривень (еквівалент) за місяць.

Якщо особа припинила виконання визначних публічних функцій, СПФМ зобов'язаний здійснювати додаткові заходи щодо неї ще 12 місяців. Зазначений термін доволі умовний і може бути подовжений фінансовою установою. Сутність контролю полягає у виявленні триваючих ризиків або їх відсутності. Під час аналізу увага звертається на такі аспекти:

 • рівень впливу, що особа може ще мати;

 • обсяг повноважень, якими вона була наділена;

 • зв'язок між минулими та чинними повноваженнями тощо.

Про впливовість колишнього РЕР можуть свідчити, наприклад, такі ознаки:

 • використання посередників, якщо є підстави вважати, що вони використовуються з метою приховування факту бенефіціарної власності;

 • наявність значних активів у осіб, що пов'язані з публічними особами;

 • наявність доступу безпосередньо або через інших осіб до бюджетних коштів;

 • наявність контролю за органами, які надають ліцензії та інші дозвільні документи;

 • діяльність, пов'язана з публічними закупівлями;

 • діяльність, дотична до приватизації державного або комунального майна, землі.

Перелік не є вичерпним, може і має доповнюватися фінансовою установою, але в будь-якому випадку рішення про наявність триваючих ризиків має ґрунтуватись на конкретних результатах аналізу, що вказують на високу ймовірність використання послуг СПФМ з метою відмивання коштів та фінансування тероризму.

Після спливу 12 місяців, якщо за цей час клієнт здійснював низько ризикові операції, а також не було виявлено ризиків, властивих РЕР, установа припиняє вживати додаткові заходи - не отримує дозвіл керівника на встановлення або продовження ділових відносин, не цікавиться джерелами статків та коштів і не проводить поглиблений моніторинг фінансових операцій. Тобто, після спливу 12-місячного терміну особа зі статусом РЕР не повинна відчувати на собі більш прискіпливої уваги аніж звичайний клієнт банку. Звичайно, за умови, що не несе ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму. Аналогічний підхід застосовується також до фінансових операцій членів сім'ї РЕР та пов'язаних з РЕР осіб.

Належне застосування ризик-орієнтованого підходу

Щоб по відношенню до РЕР не створювались дискримінаційні умови обслуговування, в Законі про ПВК/ФТ наголошено на необхідності застосування до цієї категорії клієнтів ризик-орієнтованого підходу з тим, аби їм встановлювався обґрунтований рівень ризику та не допускались факти безпідставної відмови в обслуговуванні.

У разі відмови клієнту, який (КБВ якого) є РЕР, СПФМ зобов'язаний протягом п'яти робочих днів надати клієнту письмові пояснення та обґрунтувати причини такої відмови.

Заходи впливу

Ще одне суттєве нововведення Закону № 3419-ІХ полягає у зміні заходів впливу, які застосовуються до СПФМ за невиконання вимог Закону про ПВК/ФТ.

Раніше за порушення вимог щодо виявлення належності клієнтів до РЕР передбачався штраф до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (204 тис. грн). Згідно змін, внесених Законом № 3419-ІХ, штраф за дії, пов'язані з РЕР, може сягати 100 тис. НМДГ (1,7 млн грн).

Відтепер карають як за недостатню так і за надмірну увагу до цієї категорії осіб. Підставою для застосування штрафу може стати:

 • не виявлення належності клієнтів до РЕР;

 • встановлення клієнту необґрунтованого рівня ризику;

 • вжиття щодо клієнта непропорційних заходів відповідно до категорії ризику;

 • безпідставна відмова таким особам від встановлення (підтримання) ділових відносин та/або від проведення фінансової операції

НБУ в листі від 06.02.2024 № 25-0005/9103 наголосив на обов'язку належного застосування вимог Закону про ПВК/ФТ, та рекомендував банкам і небанківським установам переглянути підходи до роботи з клієнтами категорії РЕР, удосконалити процедури та систему автоматизації, регулярно навчати працівників роботі з клієнтами-РЕР. Регулятор наголосив, що застосування підходу, за яким усім без винятку РЕР встановлюється високий (неприйнятно високий) рівень ризику або відмовляється в обслуговуванні, є таким, що суперечить Закону про ПВК/ФТ.

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що Закон про ПВК/ФТ забезпечив максимально дбайливе ставлення до РЕР. Особи приналежні до цієї категорії вправі вимагати від фінансової установи пояснень, якщо їх дії здаються необґрунтованими, а останні будуть намагатись уникати безпідставних відмов, остерігаючись занадто великих штрафних санкцій. Банкам та фінансовим треба навчитися адекватно сприймати клієнтів, що відносяться до РЕР. Залишається сподіватися, що і регулятор буде не тільки застерігати, а й надавати методологічну допомогу піднаглядним СПФМ та не карати за мізерні недоліки формального не виявлення РЕР, які не призвели до фактів відмивання коштів та інших злочинних дій.

Перевіряєте відповідність вимогам регуляторів? Спробуйте LIGA360. У нашій найповнішій базі документів ви зможете знайти усі чинні норми Податкової, Нацбанку та інших держорганів. Дізнайтеся більше переваг за посиланням. 

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему