Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Нові правила гри при рекламуванні фінансових послуг: антимонопольні ризики

Аналіз нових правил від АО "Арцингер"

Олександр Дякулич

"Нульові" відсотки за банківськими кредитами, приховані платежі й комісії, та неповна інформація про ефективні проценті ставки - з цими явищами постійно стикаються споживачі в Україні: як ті, що мають намір отримати фінансову послугу в банку, так і ті, які придбавають товар у розстрочку у магазині. Вказані проблеми покликані вирішити зміни до законодавства України, за правилами яких з вересня цього року повинні будуть грати не лише надавачі фінансових послуг, а й продавці товарів і послуг.

19 січня 2020 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг". Вказаним Законом внесено зміни до низки законодавчих актів, зокрема, до Закону "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Закону "Про рекламу", якими конкретизовано вимоги до рекламування фінансових послуг.

28 листопада 2019 року Правління Національного Банку України ("НБУ") також прийняло Постанову №141 від "Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг" ("Постанова НБУ №141"), якою закріплено вимоги до інформації, що розкривається банками про фінансові послуги на власних вебсайтах та у рекламі. Постанова НБУ №141 набирає чинності з 01 вересня 2020 року.

Недобросовісна реклама у сфері фінпослуг: нові правила

Положення Законів "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та "Про рекламу", що встановлюють вимоги до рекламування фінансових послуг зазнали значних змін.

Згідно новими положеннями, недобросовісною вважатиметься реклама фінансової послуги, у якій інформація про умови її надання відсутня або реклама, що зазначається у спосіб, який ускладнює її візуальне сприйняття. Недобросовісним рекламуванням вважатиметься також і порушення вимог щодо співвідношення розміру шрифту, яким зазначено умови надання фінансової послуги та її назви або найменування фінансової установи, а також співвідношення швидкості оголошення умов надання фінансової послуги та назви фінансової послуги, що рекламується.

Наприклад, зазначення умов надання фінансової послуги шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за розмір шрифту, яким зазначена назва фінансової послуги, що рекламується або найменування фінансової установи чи її торгівельної марки - вважатиметься недобросовісною рекламою фінансової послуги.

Анастасія Панчак

Нові вимоги до розміщення банками інформації про фінпослуги

Положеннями Постанови НБУ №141, в свою чергу, конкретизовано вимоги до інформування банками клієнтів про умови та порядок надання банківських та інших фінансових послуг, а також до розміщення такої інформації на власних вебсайтах та у рекламі. Серед іншого, встановлено також вимоги до розміру і стилю шрифтів, кольору тексту такої інформації.

В прямому сенсі революційними є положення Постанови НБУ №141, що встановлюють стандартизований перелік істотних характеристик банківської послуги, який повинен розміщувати банк на власному вебсайті у формі документа. Серед них заслуговують на увагу загальні витрати за кредитом (проценти за користування кредитом, комісії банків, інші додаткові послуги банку тощо), а також орієнтовна загальна вартість кредиту для клієнта за весь строк користування кредитом.

Практика свідчить про те, що найчастіше саме інформація про реальну кінцеву вартість фінансового продукту, яку понесе в майбутньому споживач була "прихованою", не інформувалася останньому до / під час укладення договору, та з'ясовувалася ним де-факто.

Захист від недобросовісної реклами у сфері фінпослуг: АМКУ vs. НБУ

Вносячи зміни до законодавства з метою підвищити рівень захисту споживачів фінансових послуг в Україні, законодавець доповнив Закон "Про рекламу" та Закон "Про Національний банк України" відповідними нормами згідно з якими НБУ наділено повноваженнями щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, а також контролю за дотриманням законодавства України щодо реклами на ринках фінансових послуг.

Яка ж роль у нагляді за рекламою фінансових послуг належить АМКУ?

По-перше, згідно з положеннями Закону "Про рекламу" Антимонопольний комітет України ("АМКУ") здійснює контроль за дотриманням законодавства України про рекламу щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.

По-друге, АМКУ володіє повноваженнями із захисту суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції та уповноважений розглядати заяви, відкривати справи, та накладати штрафи за порушення ст. 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" у вигляді поширення суб'єктами господарювання в рекламі інформації, що вводить в оману споживачів.

Таким чином, сфери правового регулювання АМКУ та НБУ є різними. Національний банк здійснюватиме нагляд за рекламою фінансових послуг з боку банків та інших фінансових установ, захищаючи права споживачів фінансових послуг. Антимонопольний комітет же наглядає за дотриманням суб'єктами господарювання законодавства про недобросовісну конкуренцію, захищаючи при цьому як споживачів, так і самих суб'єктів господарювання.

Для побудови виграшної стратегії захисту в суді необхідно багато часу приділяти вивченню правових прецедентів і норм права. ЛІГА:ЗАКОН розробила комплексне рішення LIGA360:АДВОКАТ, яке об'єднує головні інструменти для ефективної роботи адвоката в єдиному робочому просторі. Крім зручного доступу до найбільшої бази НПА, судових рішень та інформації про компанії й підприємців, ви отримуєте низку додаткових переваг: сповіщення про зміни в законодавчому полі, нові судові рішення, стан контрагентів; створення бази корисних посилань; персональну стрічку новин за обраними темами та джерелами. Спробуйте у травні зі знижкою 30%.

Недобросовісна реклама фінпослуг: практика АМКУ

Поширюючи в рекламі неповну, неточну або неправдиву інформацію щодо фінансової послуги, суб'єкти господарювання можуть ввести в оману потенційних споживачів, що може вплинути на наміри цих осіб щодо придбання товару / послуги саме в певного суб'єкта господарювання.

Станом на сьогодні, Комітетом уже було розглянуто низку справ, в яких суб'єкти господарювання поширювали неповну або неточну інформацію про придбання їх товару на умовах споживчого кредитування, що містило ознаки порушення ст. 15-1 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Кейс Vodafone. У 2019 році АМКУ надав рекомендації ТОВ "ВФ Ритейл" (дочірня компанія Vodafone Ukraine), встановивши, що компанія на інтернет-сайті поширювала інформацію "Розстрочка" без розміщення зірочки / гіперпосилання (тобто без посилання на додаткову інформацію). А у друкованих носіях компанія поширювала відомості "Розстрочка" без розміщення зірочки, що вказує на посилання на додаткову інформацію (зокрема, умови надання розстрочки), яка розміщувалася дрібним шрифтом.

Кейс Eldorado. У 2018 році АМКУ за те ж саме порушення надав рекомендації ТОВ "Дієса" (торговельна мережа Eldorado). Регулятор встановив, що рітейлер на інтернет-сайті, телебаченні та зовнішній рекламі поширював відомості про можливість придбання його товарів у "Чисту Розстрочку" як з розміщеною зірочкою, так і без її розміщення, що вказує на посилання на додаткову інформацію, поширену дрібним шрифтом, у якій вказувалося, зокрема, що переплата складе не більше 0.1 %.

В обох справах АМКУ дійшов висновку, що такі дії суб'єктів господарювання хоча й не мають відчутного впливу на конкуренцію, проте містять ознаки порушення ст. 15-1 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції" у вигляді поширення неточних відомостей споживачам, що може вводити їх в оману.

Хто у зоні ризику? Лише банки?

Вимоги Постанови НБУ №141 поширюються лише на банківські установи. Водночас, нові вимоги Законів "Про рекламу" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо рекламування фінпослуг цілком можуть поширюватися і на суб'єктів господарювання.

По-перше, про це свідчать зміни до Закону "Про рекламу". Адже, якщо раніше заборона поширення недобросовісної реклами розповсюджувалася лише на фінансові установи, то наразі така заборона поширюється й на інших осіб, що рекламують фінансові послуги від імені та або за дорученням фінансових установ.

По-друге, розміщуючи на інтернет-сайті чи у рекламі інформацію про можливість придбання товару / послуги у кредит чи розстрочку через банків-партнерів, відомості про умови надання таких фінансових послуг повинні бути не меншими за обсягом, ніж встановлені вимогами Постановою НБУ №141. Так само, рекламуючи фінансові послуги, суб'єкти господарювання повинні враховувати нові законодавчі вимоги до їх оформлення.

Відтак, будь-які випадки поширення суб'єктами господарювання (рітейлери, супермаркети, дилери, дистриб'ютори, тощо) неповної, неточної або неправдивої інформації про умови надання фінансової послуги, за яких можна придбати їх товари чи послуги, у тому числі на вебсайті або у рекламі - обов'язково потраплятиме в поле зору Антимонопольного комітету України.

Повноваження НБУ та АМКУ: уникнення подвійної відповідальності

Враховуючи нові законодавчі зміни, видається доцільним, щоб Національний Банк України та Антимонопольний комітет України видали спільне роз'яснення щодо розмежування компетенції регуляторів щодо нагляду за дотриманням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та конкуренції в сфері рекламування фінансових послуг.

Як мінімум, такі роз'яснення внесуть ясність для споживачів до якого регулятора вони повинні звертатися в разі порушення їхніх прав, та учасників ринку - задля внесення правової визначеності в нові правила рекламування фінансових послуг та, відповідно, уникнення можливих ситуацій притягнення їх до подвійної відповідальності.

Бізнесу ми рекомендуємо діяти на випередження та бути готовим уже з 01 вересня 2020 року забезпечити, щоб рекламування товарів та послуг, включаючи можливість їх придбання в кредит чи розстрочку здійснювалося відповідно до нових вимог та не порушувало права споживачів, а, відтак, і не привертало небажаної уваги з боку АМКУ.

Олександр Дякулич, радник АО "Арцінгер"

Анастасія Панчак, юрист АО "Арцінгер"

Візьміть під контроль усі ризики, з якими зіштовхується ваша компанія. Спробуйте LIGA360 - екосистему хмарних продуктів ЛІГА:ЗАКОН для ефективної роботи бізнесу в умовах кризи. LIGA360 інтегрувала всі продукти компанії ЛІГА:ЗАКОН в єдиний інформаційний простір, щоб об'єднати всю команду для спільного управління ризиками та пошуку нових можливостей в режимі віддаленої роботи.

Замовити повний тестовий доступ на 4 доби до LIGA360 та ключових продуктів ЛІГА:ЗАКОН можна тут.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему