Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Виділення приміщень, земельних ділянок та транспорту для потреб армії: правила та вимоги

Війна диктує свої закони. Саме цим виразом намагаються виправдати дії, які протирічать не лише нормам права, але і засадам здорового глузду. Так, чималі проблеми під час проведення війни постають із виділенням майна для потреб Збройних Сил України чи інших військових та збройних формувань, що здійснюють захист територіальної цілісності та незалежності України. З огляду на це, вважаємо за доцільне окреслити відповіді на топ шість запитань щодо вилучення та відчуження приміщень, земельних ділянок та транспорту для потреб армії.

Питання № 1. Які є способи виділення майна для потреб армії?

Виділення майна на потреби армії може відбуватись у добровільному або примусовому порядку. Добровільно може бути передано майно на користь певного збройного (військового) формування за рішенням фізичної особи або уповноваженого органу юридичної особи, що є власниками такого майна.

Примусовий порядок виділення майна для потреб армії під час воєнного стану врегульовано Законом України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" (№ 4765-VI). Цим законом встановлено дві форми примусового виділення майна - вилучення та відчуження. Визначальна різниця між ними полягає в особі, що є власником відповідного майна. Так, примусове відчуження майна стосується приватного та комунального майна з можливою подальшою компенсацією його вартості або без такої (п. 1-2 ст. 3 Закону № 4765-VI), а вилучення - державного майна та не передбачає будь-якого відшкодування вартості такого майна (п. 3 ст. 3 Закону № 4765-VI).

Питання № 2. Ким приймається рішення щодо примусового вилучення чи відчуження майна?

Рішення про примусове вилучення чи відчуження майна приймається військовим командуванням (Головнокомандувач Збройних Сил України, Командувач об'єднаних сил Збройних Сил України, командувачі видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, командувачі (начальники) органів військового управління, командири з'єднань, військових частин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

У місцевостях, де не ведуться бойові дії, таке рішення приймається військовим командуванням за погодженням з місцевою державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради (ст. 4 Закону № 4765-VI).

Питання № 3. Який порядок для примусового вилучення та відчуження майна?

Порядок примусового вилучення та відчуження майна (як рухомого, так і нерухомого) в умовах воєнного стану також визначений Законом № 4765-VI.

Для примусового відчуження комунального майна повинен бути дотриманий такий алгоритм:

1) прийняття відповідним суб'єктом рішення про примусове вилучення майна;

2) звернення військового командування до місцевої ради;

3) рішення місцевої ради про передачу майна у державну власність (у разі неможливості прийняття місцевою радою такого рішення, воно приймається сільським, селищним, міським головою або головою, заступником голови чи секретарем місцевої ради з наступним його затвердженням відповідною радою). У разі неможливості прийняття (затвердження) рішення про передачу майна відповідною місцевою радою комунальне майно примусово відчужується за рішенням військового командування;

4) підписання акту приймання-передачі майна між місцевою радою та військовим командуванням зі скріпленням акту їхніми печатками. До акту додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, здійснену професійним оцінювачем або у разі неможливості - органом державної влади/місцевого самоврядування. Майно переходить до держави з дати підписання акту.

Для примусового відчуження приватного майна або примусового вилучення державного майна повинен бути дотриманий такий алгоритм:

1) прийняття відповідним суб'єктом рішення про примусове вилучення майна;

2) звернення військового командування до власника майна;

3) підписання акту про примусове вилучення майна між власником майна (його законним представником) і військовим командуванням та органом, що погодив рішення про примусове вилучення майна, зі скріпленням акту печатками військового командування та/або зазначеного органу. Тільки для приватного майна до акту додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, здійснену професійним оцінювачем, а у випадку неможливості - органом державної влади/місцевого самоврядування. Майно переходить до держави з дати підписання акту.

У разі відсутності власника майна (його уповноваженого представника) під час складання акта про примусове вилучення майна такий акт складається без його участі. При цьому власник майна (його уповноважений представник) має право на ознайомлення з актом, отримання його примірника та документа про вартість майна під розписку. У такому випадку майно переходить до держави з дати складання акту.

Звідси також випливає і категорична неможливість самостійного відчуження майна представниками (добровольцями) територіальної оборони. Якщо ж це стається, слід викликати працівників Національної поліції України.

Окрім цього, для так званого вилучення автівок у нетверезих водіїв також має бути дотриманий цей порядок. Тобто після зупинення водія у алкогольному чи наркотичному сп'янінні патрульні, як завжди, повинні скласти протокол про адміністративне правопорушення, яке згодом направити до суду, а автомобіль направити на штрафмайданчик. Опісля цього або ж до цього, рішення про примусове вилучення та відчуження транспортних засобів має бути прийнято відповідним суб'єктом - військовим командуванням (у місцевостях, де не ведуться бойові дії, за погодженням з місцевою державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради). Далі відносно транспортного засобу реалізується порядок відчуження майна, який описаний вище.

Питання № 4. Яким повинен бути акт про примусове вилучення або відчуження майна?

Акт про примусове вилучення або відчуження майна складається за єдиною затвердженою формою. У ньому обов'язково повинні бути зазначені відомості про орган, що погодив (прийняв) рішення про примусове відчуження або вилучення майна; власника (законного володільця) майна; опис майна, достатнього для його ідентифікації; суму виплачених коштів (у разі попереднього повного відшкодування вартості майна).

Питання № 5. Як відбувається оцінка вартості відчуженого майна? Як запобігти відчуженню за безцінь?

У випадку примусового відчуження майна до акту про примусове вилучення або відчуження майна обов'язково додається документ, який містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, яка проводилася у зв'язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження. Така оцінка повинна здійснюватися професійними оцінювачами, які під час проведення оцінки, серед іншого, керуються Національним стандартом № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженим постановою КМУ від 10.09.2003 р. N 1440. Відповідно до нього Висновок про вартість майна повинен містити відомості про виконавця звіту про оцінку майна; назву об'єкта оцінки та його коротку характеристику; мету і дату оцінки; вид вартості, що визначався; використані методичні підходи; величину вартості, отриману в результаті оцінки. У разі потреби оцінювач має право відобразити у висновку свої припущення та застереження щодо використання результатів оцінки.

Якщо ж проведення оцінки вартості майна професійним суб'єктом оціночної діяльності є неможливим, то така оцінка здійснюється органами державної влади та місцевого самоврядування (шаблон висновку про вартість майна для використання непрофесійним оцінювачем буде поданий в кінці матеріалу).

Якщо на момент складення акту особа не згодна з оцінкою вартості майна, така особа може залишити свої заперечення на зворотній стороні акту. Якщо є можливість, то на підтвердження вищої вартості майна до Висновку слід додати копії відповідних документів. Окрім цього, оцінка, за якою попередньому власникові була відшкодована вартість реквізованого майна, може бути оскаржена до суду.

Питання № 6. Як отримати компенсацію за примусово відчужене майно?

Колишній власник вилученого приватного/комунального майна має право отримати за рахунок бюджетних коштів відшкодування повної вартості вилученого майна шляхом попередньої чи наступної грошової компенсації або повернути у судовому порядку вилучене майно, якщо воно збереглося та є індивідуально визначеними, або отримати взамін інше майно, якщо це можливо. Попередня компенсація здійснюється військовим командуванням під час підписання акту про примусове вилучення або відчуження майна. Для отримання наступної повної компенсації за примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного стану майно його колишній власник або уповноважена ним особа після скасування правового режиму воєнного стану повинна звернутись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем відчуження майна із заявою, до якої слід додати акт і документ, що містить висновок про вартість майна. За загальним правилом, така заява повинна бути прийнята, облікована і розглянута за місцем відчуження майна військовим комісаріатом.

У заяві слід вказати такі відомості: повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); ідентифікаційний код (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків; реквізити банківського рахунка. Окрім цього, варто долучити копію акту про вилучення або відчуження майна та висновку про вартість майна на дату його оцінки.

Вказана заява має бути розглянута протягом 10 днів з дати її подання, за результатами чого заявнику надсилається висновок про здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного стану. Виплата повної компенсації здійснюється органами, що прийняли рішення про примусове відчуження майна, у порядку черговості оформлення висновків за рахунок і в межах коштів, передбачених у державному бюджеті.

У разі повернення у судовому порядку відчуженого майна особі, остання зобов'язується повернути грошову суму або річ, яка була нею одержана у зв'язку з вилученням, з вирахуванням розумної плати за використання цього майна.

Замість висновків. Війна може диктувати свої закони лише там, де вже прийняті і чинні закони або є неактуальними, або ж не можуть бути дотримані. При цьому, Україна навіть у війні повинна залишатись правовою державою. А тому будь-яке виділення майна, особливо, якщо воно є примусовим, має здійснюватись лише в тому порядку, що встановлений нормативно-правовими актами, прийнятими суверенною та демократичною державою.

Як бізнесу діяти правильно в умовах воєнного часу? Завдяки LIGA360. Система доповнена новими розділами й інструментами, де зібрані зміни законодавства, новини й аналітика, консультації. Знаходь відповіді та слідкуй за змінами щодня.

Шаблон висновку про вартість майна для

використання непрофесійним оцінювачем

ВИСНОВОК

про вартість примусово відчуженого майна

Цей акт складено _________________________________________________________________________

(повна назва суб'єкта оціночної діяльності або органу державної влади чи

місцевого самоврядування, яким було здійснено оцінку вартості майна)

за результатами проведення незалежної оцінки майна _____________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________,

(назва об'єкта, його ознаки, в тому числі для нерухомого майна - відомості про місцезнаходження (адреса),

для рухомого майна (наземні, водні, та повітряні транспортні засоби) - відомості про транспортний засіб (марка,

модель, номер шасі, рік випуску та інші дані)

яке було примусово відчужене у ________________________________________________________________

(інформація про власника майна або його законного володільця)

на підставі рішення __________________________________________________________________________

(найменування військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження або вилучення

майна, або найменування військового командування, чи органу, що прийняв таке рішення, дата прийняття рішення)

у зв'язку з уведенням ________________________________________________________________________.

(зазначити обставину, за якої здійснюється примусове відчуження або вилучення майна)

За результатами проведеної оцінки вартість майна складає _________________________________________.

(зазначити вартість майна прописом у грн)

Зауваження з приводу оцінки вартості відчуженого майна ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________.

Складений Висновок про вартість примусово відчуженого майна є невід'ємною частиною Акту про примусове відчуження або вилучення майна (Серія ___ № ___), примірник якого вручено під розписку колишньому власнику майна (або його законному представникові).

Особа, яка здійснила оцінку вартості майна

_____________________________________

(посада, ПІБ)

_____________________________________ ______________________

(підпис) (дата)

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему