Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Визначення податкового резидентства

З початку бойових дій в Україні мільйони громадян України виїхали з країни до країн ЄС та інших країн. Більшість із них набули статусу Тимчасового Захисту в ЄС, який згідно з Директивою ЄС дає право легально перебувати в ЄС протягом одного року (до 03.04.2023) і може бути автоматично продовжений на шість місяців двічі (до 03.04.2024), якщо не зникнуть підстави для такого захисту.

У зв'язку з тим, що бойові дії продовжуються, для громадян, які ще не повернулися і продовжують перебувати закордоном, стає питання - які вони мають сплачувати податки та в якій країні. Це питання має велике значення, тому що в більшості країн сплата податків дуже важлива, а несплата тягне за собою серйозну відповідальність.

В даній статті керівник компанії IT Accounting надає детальний алгоритм визначення податкового резидентства та алгоритм уникнення подвійного оподаткування доходу українських громадян з підкрипленням всієї основної нормативної бази на цю тему, яка вам потрібна.

3 ОСНОВНИХ ЕТАПА,

які необхідно провести всім українським громадянам, які тимчасово переїхали закордон, для визначення свого податкового резидентства та відповіді на питання - чи є необхідність сплачувати податки у відповідній іноземній юрисдикції по конкретному виду доходу українського громадянина.

1 ЕТАП:

Визначити, чи залишились ви податковим резидентом України.

Так, згідно пп.14.1.213. ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

резиденти - це:

а) юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами;

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет;

в) фізична особа - резидент - фізична особа, яка має місце проживання в Україні.

 • У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

 • Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності.

 • Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.

 • Якщо всупереч закону фізична особа - громадянин України має також громадянство іншої країни, то з метою оподаткування цим податком така особа вважається громадянином України, який не має права на залік податків, сплачених за кордоном, передбаченого цим Кодексом або нормами міжнародних угод України.

 • Якщо фізична особа є особою без громадянства і на неї не поширюються положення абзаців першого - четвертого цього підпункту, то її статус визначається згідно з нормами міжнародного права.

 • Достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому цим Кодексом, або її реєстрація як самозайнятої особи.

 • У разі якщо у розділі IV цього Кодексу використовується термін «резидент» у відповідних відмінках, під цим терміном розуміється «фізична особа - резидент»;

2 ЕТАП:

Визначити, чи стали ви податковим резидентом іноземної юрисдикції.

95 ІНОЗЕМНИХ ЮРИСДИКЦІЙ З ПЕРЕЛІКОМ КРИТЕРІЙ ПОДАТКОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА

Податкове резидентство в кожній країні визначається відповідно до внутрішнього податкового законодавства. Доволі часті ситуації, коли особа кваліфікується як податковий резидент відповідно до правил податкового резидентства більш ніж однієї країни.

3 ЕТАП:

Вивчити Міжнародний договір (Конвенцію) України з відповідною іноземною юрисдикцією про уникнення подвійного оподаткування.

На сьогоднішній день між Україною та іншими державами діють 74 міжнародні двосторонні міжурядові конвенції (угоди) про уникнення подвійного оподаткування, дві з яких були вчинені Урядом СРСР, які діють відповідно до ст. 7 Закону України «Про правонаступництво України» до дня набрання чинності нових договорів, укладених Україною.

Так, договори СРСР діють у відносинах України з Іспанією та Японією.

Крім того, у відносинах між Україною та Республікою Сербія і Республікою Чорногорія застосовується Конвенція між Кабінетом Міністрів України і Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і капітал, які є правонаступниками Союзної Республіки Югославія.

Далі приведемо відповіді на два найпоширеніших питання від наших клієнтів та розбір двох найпоширеніших практичних приклади.

ПИТАННЯ:

1. Що необхідно зробити, щоб була гарантія, що українському громадянину не необхідно сплачувати податок в іноземній юрисдикції?

Рекомендуємо після індивідуального аналізу нормативних документів, скласти офіційний ЛИСТ о 2х екз. до податкової служби відповідної юрисдикції. В цьому листу необхідно:

 • прописати вашу індивідуальну ситуацію по отриманню доходу та конкретне запитання, у відповідності з нею. Після отримання офіційної відповіді податкової, ви будете захищені від можливих майбутніх питань податкової на 100%.

2. Що необхідно зробити, щоб припинити податкове резидентство в Україні, якщо український громадянин планує залишитись в іноземній державі після припинення бойових дій в Україні?

Припинити податкове резидентство можна ТІЛЬКИ після отримання ПМЖ у іноземній юрисдикції та постановки на консульскій облік в данійюрисдикції в установленому українським законодавством порядку - Постановка на консульский облік.

ПРИКЛАДИ:

1 ПРИКЛАД:

Громадянин України, раніше постійно проживаючий в Україні та зареїстрований як ФОП (3 група ЄП), працює за договорами з іноземними замовниками, виїхав закордон, наприклад, у Румунію та перебуває в неї вже більше 183 днів.

1 етап - Визначаємо, чи є він податковим резидентом України.

При вивченні вишевказаного переліку в пп.14.1.213. ПКУ ми бачимо, що він є резидентом України, тому що у нього є мінімум 2 ознаки податкового резидентства України, а саме:

 • фізична особа - резидент - фізична особа, яка має місце проживання в Україні;

 • Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності.

2 етап - Визначаємо, чи є він податковим резидентом РУМУНІЇ.

Відповідно до положень Фіскального кодексу (ст. 7(28) Закону № 227/2015 Румунії

a resident individual is a person who:

 • a. is domiciled in Romania, or

 • b. has his/her centre of vital interests in Romania, or

 • c. he/she is present in Romania for more than 183 days in any 12 consecutive months interval

 • ending in the concerned calendar year.

 • d. he/she is a Romanian citizen working abroad as an official or an employee of Romania in a foreign state.

Таким чином, ми бачимо, що він є і податковим резидентом Румунії, тому що в нього є як мінімум 1 ознака податкового резидетства, а саме:

he/she is present in Romania for more than 183 days in any 12 consecutive months interval

ending in the concerned calendar year.

Далі, з ціллю визначення у якій юрисдикції повинен оподатковуватись конкретно цей дохід українського ФОП з іноземними замовниками, переходимо до третього етапу.

3 етап - Вивчаємо Конвенцію між Урядом України і Урядом Румунії про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків стосовно доходу і капіталу.

Так, згідно Ст.7 п. 1. даної КОНВЕНЦІЇ,

Прибутки підприємства Договірної Держави будуть

оподатковуватись лише в цій Державі, якщо тільки підприємство не

здійснює комерційну діяльність у другій Договірній Державі через

розташоване в ній постійне представництво. Якщо підприємство

здійснює комерційну діяльність як вказано вище, то його прибутки

можуть оподатковуватись у другій Договірній Державі, але тільки в

тій частині, яка стосується такого постійного представництва.

Визначаємо, що відноситься до терміну «підприємство».

Так, згідно ст.1. п.29 Митного кодексу України ,

Підприємство - будь-яка юридична особа, а також громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.

ВИСНОВОК:

Слідуючи з проведеного аналізу всіх необхідних нормативних актів, зазначаємо, що єдиний податок з доходу українського ФОПу треба сплачувати тільки в Україні.

Також слід зазначити, що вже є офіційні відповіді на аналогічні питання в деяких країнах.

Наприклад, офіційна відповідь на питання, яку розмістили на державному сайті в ЛИТВІ.

ВАЖЛИВО! НЕ ЗМІНИ в законодавстві стосовно даної ситуації, а роз'яснення, згідно діючого законодавства.

2 ПРИКЛАД:

Громадянин України, раніше постійно проживаючий в Україні виїхав закордон, наприклад, в Угорщину, перебуває в неї вже більше 183 днів та працює за кордоном за трудовим договором з іноземним роботодавцем.

В цьому випадку іноземний роботодавець утримуватиме місцеві податки при виплаті винагороди на банківський рахунок особи в іноземному банку. В Угорщині ставки податку становлять - 15%.

АЛЕ, треба зауважити, що у разі отримання іноземного доходу резидент України має подати річну Декларацію про доходи в Україні до 1 травня наступного року, зокрема, повідомити про доходи, одержані за кордоном.

У результаті за такі закордонні доходи в Україні людині доведеться доплачувати:

 • Прибутковий податок з населення (ПДФО) - якщо ставка податку, що сплачується за кордоном, менша за 18% (при праці в Угорщині, це - 3% доплати в Україні). Варто зазначити, що у більшості країн ЄС ставка податку вища за 18%, тому в Україні додатково не сплачується ПДФО;

 • 1,5% військового податку.

Незважаючи на те, що порядок нарахування, утримання та сплати військового податку ідентичний ПДФО, форма податкової декларації не передбачає залік іноземного податку в рахунок сплати військового податку (що важливо, якщо іноземний податок виплачується за ставкою понад 18%). Сподіваємось, що Податкова служба України змінить форму декларації чи дасть позитивне роз'яснення щодо цього.

ДОДАТОК:

Слід зазначити, що коли виникають спори внаслідок тлумачення та застосування угод та конвенцій, що передбачають усунення подвійного оподаткування доходів, засосовують норми Директиви Ради (ЄС) 2017/1852 від 10 жовтня 2017 року про механізми вирішення податкових спорів у Європейському Союзі, яка встановлює правила щодо механізму вирішення спорів між державами. 

Наталія Лозко, керівник компанії IT Accounting

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему