Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Роль антикорупційного застереження в контрактах з членами виконавчого органу підприємства. Як власнику не ризикувати втратою бізнесу?

Успішність та зростання підприємства залежить від безлічі чинників, що впливають на його діяльність. Серед інших це і місце підприємства на ринку, його комерційна активність, фінансовий стан, юридичні питання, питання оподаткування, і, безумовно, якість менеджменту, особливо управлінського.

Безперечно, будь-яка діяльність підприємства може бути джерелом корупційних ризиків, фінансових та репутаційних втрат, юридичних проблем, проблем з регулюючими та контролюючими органами тощо.

Антикорупційна політика на підприємстві є чи не найголовнішим елементом у всій системі управління ризиками підприємства. ЇЇ метою являється виявлення та запобігання можливим корупційним ризикам під час виконання зобов'язань та прийняття рішень стосовно укладення, перегляду, припинення правочинів, проєктів, напрямків діяльності підприємства або відносин із діловими партнерами чи працівниками.

У свою чергу, ефективне використання внутрішніх антикорупційних процедур вимагає поглибленого аналізу корупційних ризиків конкретного підприємства, а “антикорупція за задумом” та “антикорупція за замовчуванням” має стати необхідною нормою кожного відповідального бізнесу.

Станом на сьогоднішній день застосування антикорупційних програм у сфері приватного бізнесу не є обов'язком. Натомість Закон України “Про запобігання корупції”, зобов'язує органи державної влади та управління, а також представників сфери публічних послуг, визначати у своїй діяльності зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правил щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

На виконання вищезазначеного Закону, Національним Агентством з питань запобігання корупції 10 грудня 2021 року винесено Наказ “Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи” № 794/21.

Метою даного Наказу є затвердження Антикорупційної програми на підставі якої підприємство в прагненні забезпечувати свій сталий розвиток, дбаючи про власну ділову репутацію, а також діючи в інтересах своїх засновників, працівників, ділових партнерів, клієнтів проголошує, що її засновники, органи управління, посадові особи та працівники у своїй діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами керуються принципом нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах та проявах і вживають (вживатимуть) всіх заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, передбачених законодавством, та відповідною Програмою.

Як зазначено вище, дія вказаних законодавчих норм не розповсюджується на представників сфери приватного бізнесу, але може бути ключовим орієнтиром у розробленні та впровадженні на власному підприємстві антикорупційних програм та відповідних застережень з працівниками та представниками топ-менеджменту підприємства.

Як ефективніше виконувати комплаєнс-процедури для бізнесу? З рішенням LIGA360. Контролюйте дотримання вимог законодавства, здійснюйте due dilligence та AML/KYC перевірки, моніторте репутацію вашої компанії та партнерів. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.

То чому ж так важливо в контракті з членами виконавчого органу підприємства передбачити положення про антикорупційне застереження?

Відповідаючи на це питання варто зазначити, що саме виконавчий орган підприємства (Рада директорів, Правління, одноособовий директор тощо) здійснює управління його поточною діяльністю. До компетенції виконавчого органу підприємства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю підприємства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради підприємства (у разі їх утворення).

Саме від відповідних рішень, дій та внутрішньої волі представників виконавчого органу залежать ті чи інші операційні процеси на підприємстві. Представник виконавчого органу підприємства діє від його імені, укладаючи контракти та визначаючи контрагентів підприємства, розподіляє бюджет підприємства, здійснює контроль за залученням підрядних організацій, за його кадровою та податковою політикою, залученням інвестицій тощо.

Антикорупційне застереження в контракті з представником виконавчого органу підприємства є зобов'язанням та своєрідним запобіжником корупційних правопорушень, вчинених особами, які діють від імені підприємства.

Таким чином, застосування внутрішніх антикорупційних процедур та практик означає вжиття заходів, спрямованих на недопущення створення сприятливого середовища для вчинення корупційних злочинів.

Відтак, з метою реалізації антикорупційних заходів підприємства та забезпечення його власників від корупційних ризиків, що можуть виникнути в процесі управління підприємством, до контрактів з членами виконавчого органу необхідно включити антикорупційне застереження, положення якого можуть містити наступне:

  • зобов`язання члена виконавчого органу дотримуватися всіх застосовних юридичних положень щодо протидії, боротьби та реагування на підозрілу або фактичну неправомірну поведінку;

  • зобов'язання члена виконавчого органу щодо гарантій не здійснення будь-якої корупційної поведінки, зокрема:

- обіцянки, пропозиції або надання будь-якою особою, прямо чи опосередковано будь-якій особі неправомірної вигоди, у зв'язку з наявною чи встановленою діловою співпрацею з підприємством;

- що полягає у вимаганні або прийнятті будь-якої неправомірної вигоди будь-якою особою для себе чи для будь-якої іншої особи, або прийняття пропозиції чи обіцянки такої вигоди в обмін на дію чи бездіяльність, у зв'язку з наявною чи встановленою діловою співпрацею з підприємством;

- відбувається в процесі здійснення господарської діяльності, яка полягає в обіцянці, пропозиції або наданні прямо чи опосередковано, особі, яка співпрацює з підприємством у будь-якій якості, будь-якої неправомірної вигоди чи неправомірної переваги для себе чи будь-якої іншої особи, в обмін на дію чи бездіяльність, яка порушує будь-які зобов'язання та становить суспільно шкідливу взаємність;

  • член виконавчого органу зобов'язується розкривати всю інформацію щодо можливості конфлікту інтересів у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків, що впливає на прозорість ділових відносин та ризик корупційної діяльності;

  • гарантії члена виконавчого органу щодо інформування своїх працівників, власників підприємства, партнерів, підрядників, постачальників, а також інших контрагентів про принципи, викладені в даному застереженні, а також про те, що зазначені особи будуть також дотримуватися цих принципів;

  • незалежно від будь-якого обмеження відповідальності, пов'язаного з діловою співпрацею підприємства, член виконавчого органу підприємства несе повну відповідальність за невиконання або неналежне виконання антикорупційного застереження у межах чинного законодавства;

  • порушення антикорупційного застереження розглядається сторонами, як грубе порушення принципів співпраці і може бути підставою для:

- дострокового розірвання контракту з членом виконавчого органу підприємства, без дотримання термінів повідомлення про таке розірвання;

- негайного набрання чинності положення про застосування штрафних санкцій за порушення антикорупційного застереження;

  • у зв'язку з достроковим розірванням контракту з членом виконавчого органу підприємства з вищевказаних підстав, останній не має права на будь-які претензії до підприємства.

Як бачимо, положення антикорупційного застереження можуть бути досить чіткими та жорсткими і практично не залишають шансів для маневру на корупційному підґрунті. Саме з цією метою відповідальним власникам бізнесу, що дбають не тільки про збереження його прибутковості та розвитку, але і про позитивну ділову репутацію, до контрактів з управлінським менеджментом підприємства, варто включати положення про антикорупційне застереження, яке, в свою чергу, виконуватиме роль “Дамоклевого меча” та остерігатиме від прийняття неправомірних рішень.

Хочете моніторити ділову репутацію своєї компанії чи контрагентів? Спробуйте LIGA360. Моніторте згадки про свій бізнес в режимі реального часу, перевіряйте публічний імідж контрагентів. Замовте свою LIGA360 прямо сьогодні.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему