Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Антикорупційна комплаєнс-політика компанії. Основні елементи

Таке ганебне явище як корупція в тій чи іншій мірі притаманне будь-якому суспільству, боротьба з яким носить системний характер. Результати такої протидії залежать, в тому числі, від запроваджених антикорупційних інструментів та політик конкретної компанії та держави або суспільства в цілому.

В класичному розумінні цього поняття, корупція - це використання свого службового становища і пов'язаних з ним прав і можливостей з метою особистої вигоди, так само як і незаконне надання такої вигоди іншим особам шляхом давання/отримання хабара, підкупу та будь-якими іншими подібними діями, що суперечать інтересам держави і моральним установкам суспільства.

Коли мова йде про корупцію, то її слід розглядати та протидіяти їй на всіх рівнях функціонування і взаємодії суспільства. Тобто, системні антикорупційні заходи мають бути реалізовані не тільки на рівні держави, але і в будь-якому приватному середовищі для досягнення певної мети чи сприяння інтересам бізнес-спільноти.

Протидія корупції означає діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, юридичних і фізичних осіб у межах їхніх повноважень:

  • із запобігання корупції, в тому числі щодо виявлення і подальшого усунення причин корупції (профілактика корупції);

  • з виявлення, запобігання, припинення, розкриття та розслідування корупційних правопорушень (боротьба з корупцією);

  • з мінімізації та ліквідації наслідків корупційних правопорушень.

Призначенням та сутністю антикорупційного комплаєнсу є запобігання вчиненню правопорушень та забезпечення відповідності діяльності суб`єкта господарювання вимогам антикорупційного законодавства, оскільки будь-яка комплаєнс-політика компанії базується на вимогах нормативно-правових документів.

Дієва антикорупційна політика компанії має містити в собі визнані та рекомендовані міжнародною спільнотою наступні елементи антикорупційного комплаєнсу:

Воля та рішучість вищого керівництва компанії

Вище керівництво повинно послідовно дотримуватися проголошених принципів. Винятки, як би логічно вони не пояснювалися, руйнують систему антикорупційного комплаєнсу, демотивують працівників, натомість, мотивують потенційних порушників.

Створення Антикорупційної програми

Антикорупційна програма має відповідати всім вимогам законодавства, чинного як в юрисдикції основного місця розташування, так і в усіх відповідних закордонних юрисдикціях, якщо організація здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

Чинники, які слід враховувати при впровадженні Антикорупційної програми:

- Розмір компанії

- Бізнес?сектор (галузь)

- Потенційні ризики

- Місця розташування підрозділів

Нова LIGA360 змінює все! Єдиний продукт для всієї компанії. Виявляє правові, партнерські, фінансові, санкційні, репутаційні ризики. Допомагає приймати аргументовані рішення, використовуючи силу інформації на 360. Замов презентацію для своєї компанії. 

Нагляд за виконанням Антикорупційної програми

Нагляд за виконанням Антикорупційної програми є узагальнюючим елементом, який функціонує на кожному етапі її реалізації. При цьому, найбільш поширеним є підхід, відповідно до якого основним відповідальним за виконання Антикорупційної програми, а відтак, і за її впровадження та нагляд за виконанням, є Наглядова рада.

У процесі нагляду за виконанням Антикорупційної програми Уповноважений або відповідний відділ компанії зобов'язаний проводити постійний моніторинг і періодичну оцінку дотримання положень Антикорупційної програми співробітниками компанії, а в окремих випадках - також і осіб, що є її контрагентами.

Чітка, доступна політика, що забороняє корупційні практики

Компанія повинна мати чітко сформульовані політики та процедури стосовно антикорупційної діяльності та забезпечити їх знання працівниками, легкий доступ до них, а також до порад щодо їх застосування. Часто такі політики зводяться в єдиний документ, яким, до прикладу може бути кодекс етики.

Кодекс етики - це зведення принципів та практик, яких дотримується бізнес, спрямованих на забезпечення економічно ефективної господарської діяльності за умови дотримання задекларованих цінностей.

Етика з точки зору комплаєнсу - це набір процедур та практик, спрямованих на належне розв'язання потенційно спірних та багатозначних ситуацій у таких сферах, як корпоративне управління, соціальна відповідальність бізнесу, забезпечення рівних можливостей, безпека на робочому місці, довірче управління, взаємодія з третіми сторонами, використання інсайдерської інформації тощо.

Детальні процедури щодо окремих ризиків

Ефективність Антикорупційної програми залежить від правильного визначення ризиків, з якими стикається компанія та їх адекватної оцінки. Управління антикорупційними ризиками повинно бути складовою частиною загального організаційного процесу управління ризиками.

Управління ризиками - це визначення та застосування належних процесів та ресурсів для зменшення ризику в ході досягнення цілей

Розповсюдження Антикорупційної програми на власних бізнес?партнерів

Запровадження конкретних антикорупційних положень до різних видів угод є важливим методом для включення питання корупції до діалогу з партнерами.

Внутрішній контроль та звітність

Внутрішній контроль - це процес, який здійснюється Наглядовою радою, менеджментом та іншим персоналом компанії, спрямований на забезпечення в досяжних межах цілей по наступних категоріях:

  • ефективність та результативність господарської діяльності;

  • достовірність фінансової звітності

  • дотримання відповідного законодавства, підзаконних актів, регламентів (комплаєнс).

Комунікація та тренінги

Одним з методів імплементації Антикорупційної програми є навчання. Метою навчання, зазвичай, є забезпечення директорів, посадових осіб, співробітників і ділових партнерів матеріалами та підготовка їх до виявлення корупційних ризиків у поточних ділових операціях підприємства.

Процес навчання повинен бути обов'язково задокументований. Кожного, хто пройшов відповідне навчання, бажано внести до бази даних, де зазначити період навчання та тематику навчального курсу.

Інформування та заохочення

Принципи роботи з персоналом повинні враховувати певні елементи Антикорупційної програми для співробітників. Важливим важелем впливу на дотримання працівниками Антикорупційної програми, є побудова раціональних систем оцінки та мотивації персоналу, яка не повинна полягати виключно на фінансових (інших вимірюваних) результатах.

Канали для отримання порад та інформування про порушення

Компанія повинна мати політику захисту інформаторів, в якій прямо мають бути вказані неприпустимі засоби тиску, до прикладу помсту як в жорсткій формі (фізичний та моральний тиск, використання санкцій службового характеру), так і м'якій формі («забування» запросити на службові наради або на корпоративні розважальні заходи, ненадання потрібних тренінгів, обмеження бюджету до рівня, невідповідного завданням, видача завдань, які не можуть бути виконані тощо).

Вище керівництво компанії в прямій та однозначній формі має належним чином реагувати на порушення, навіть якщо їх вчиняють керівники з високих щаблів корпоративної ієрархії.

Реакція на порушення

Компанії варто заздалегідь розробити положення про порядок реакції на порушення та порядок проведення внутрішніх розслідувань та повідомлень про їх результат.

Періодична перевірка та перегляд Антикорупційної програми

Антикорупційне оцінювання внутрішніх правил і положень компанії має на меті спрощення процедур, виявлення і припинення можливих недоліків, що дозволяють корупції проявитися у діяльності компанії.

Отже, відповідна комплаєнс-політика компанії покликана не лише протидіяти корупції, але й створювати умови для ведення чесного і прозорого бізнесу.

Хочеш дізнатися секрети успішної роботи з інформацією? Замов презентацію нової LIGA360. Дані та джерела для всієї команди: топменеджерів, юристів, бухгалтерів, комплаєнс-фахівців і не тільки. 

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему