Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Система управління ризиками, як невід'ємний елемент управління підприємством

В епоху глобалізації та великих можливостей, процес управління бізнесом нерозривно пов'язаний з процесом управління ризиками, які в силу різних обставин перманентно змінюються, стають динамічними та вимагають особливої уваги з боку кожного керівника та власників. З метою ефективного управління ризиками, в першу чергу, треба бути знайомими та володіти стандартним набором методів управління, уміти швидко і адекватно оцінювати конкретну ринкову ситуацію, знаходити оптимально прийнятний вихід із ситуації, що склалася.

Щодо методів управління ризиками, то вони можуть бути організаційними або фінансовими. Організаційні методи полягають в уникненні ризику шляхом припинення ризикованої діяльності або зниження ризику (наприклад, за допомогою фізичних гарантій, освіти, захисних процедур, диверсифікації тощо). З іншого боку, фінансові ризики полягають у накопиченні (утриманні) ризику і, можливо, покритті збитків у разі їх виникнення, або в передачі ризику шляхом передачі відповідальності іншим суб'єктам господарювання.

Для того, щоб ефективно протистояти відповідним ризикам, необхідно заздалегідь їх виявити, а також визначити ймовірність і час виникнення, а також можливий збиток. Метою ідентифікації ризику є визначення причин і джерел та обставин, за яких він може виникнути. Від правильної ідентифікації залежить ефективність подальших етапів процесу управління ризиками.

Серед безлічі методів ідентифікації ризиків, найбільш часто використовувані наступні:

  • SWOT-аналіз досліджує квартет таких чинників:

- сильні сторони та переваги аналізованого об'єкта;

- слабкі сторони (бар'єри, недоліки аналізованого об'єкта);

- можливості (можливості вигідних для об'єкта змін);

- загрози (небезпеки для об'єкта в результаті змін).

Сильні та слабкі сторони - це внутрішні фактори всередині підприємства, які створюють вартість підприємства, включаючи активи підприємства та ресурси, що знаходяться в його розпорядженні. Можливості і загрози - це зовнішні чинники, які мають своє джерело в динаміці конкуруючих підприємств на ринку або в економічних, демографічних, політичних, соціальних, правових і культурних процесах, що створюють конкретні цінності, які підприємство не може контролювати.

  • Аналіз середовища (PEST-аналіз) - використовується для розробки стратегії з метою вивчення макросередовища, в якому працює підприємство. Назва PEST походить від чотирьох вивчених факторів: політичного, економічного, соціального та технологічного. Існує також розширена версія цього методу: PESTEL, яка додатково включає дослідження екологічних і правових факторів.

  • Аналіз сектора конкуренції - це інструмент, що дозволяє оцінити привабливість конкретної структури. Він використовується як початковий етап формулювання конкурентної стратегії. Відповідно до цієї концепції існує пряма і зворотна залежність між інтенсивністю конкурентних сил в секторі і потенціалом його прибутковості, що визначає його привабливість для підприємств, що працюють в його секторі.

  • Анкетування, технологічні ланцюжки та плани виробничих потоків. Ці методи в основному використовуються для виявлення факторів ризику внутрішнього походження. На основі отриманих результатів та їх систематизації можна створити каталог ризиків для даного суб'єкта господарювання. Однак, станом на сьогодні в діловій практиці не існує єдиних правил систематизації ризику, оскільки можливості впорядкування за різними критеріями можуть бути необмеженими.

  • Каталог ризиків є результатом виявлення видів ризиків, в якому вони повинні бути систематизовані і задокументовані. Він є основою для наступного етапу аналізу ризиків та оцінки ризиків (тобто всі види ризику повинні бути оцінені в каталозі).

Управління ризиками як система складається з двох підсистем: керованої (об'єкт управління) і керуючої (суб'єкт управління). У системі управління ризиками об'єктом управління є, наприклад, ризикові капіталовкладення, економічні відносини між господарськими одиницями, ринкові операції, виробничі процеси, сервісні процеси тощо. У свою чергу, суб'єкт управління - це певна група осіб (менеджер, фінансовий менеджер, ризик-менеджер тощо), які на основі різних прийомів і методів управління приймають рішення щодо спрямування впливу на об'єкт управління.

Тому, коли ми говоримо про систему управління ризиками, ми маємо на увазі систему підтримки прийняття рішень для того чи іншого суб'єкта управління, основне завдання якої полягає в тому, щоб максимально знизити невизначеність, що виникає у зв'язку з прийнятим рішенням. Крім того, система управління ризиками включає в себе подальший моніторинг факторів ризику і їх хеджування, створення процедур взаємодії між підрозділами організації в процесі їх моніторингу і контролю.

Отже, до управління ризиками на підприємстві слід підходити комплексно, поєднуючи різні методи і прийоми управління диверсифікованим ризиком (з урахуванням всіх потенційних небезпек). Розроблена система управління ризиками повинна узгоджуватися із загальною стратегією управління підприємством з урахуванням її цілей і місії. Слід враховувати основні принципи загальнодоступних стандартів та норм управління ризиками, які можуть бути орієнтиром для керівників, особливо підприємств, які тільки виходять на ринок.

Нова LIGA360 змінює все! Замов персональну презентацію для твоєї компанії і твоїх індивідуальних потреб. Гарантуй злагоджену роботу команди в єдиному інформаційному просторі та уникай ризиків.  

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему