Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Податкова реформа - 2016: прийнято

21 грудня 2016, 06:43
302
0
Реклама

Депутати прийняли Закон про внесення змін до Податкового кодексу (законопроект № 5368), більш відомий як Податкова реформа - 2016. Документ прийнято із урахуванням пропозицій Комітету з питань податкової та митної політики. При цьому депутати не підтримали передачу баз даних на адміністрування Мінфіну. Цей привілей, як і раніше, залишається за фіскалами.

Нагадаємо, відповідно до законопроекту № 5368 внесено наступні зміни до ПКУ.

Адміністрування податків та зборів

- запроваджено повноцінний електронний кабінет платника податків;

- надано визначення поняттю "уповноважена особа контролюючого органу" - це посадова (службова) особа контролюючого органу, уповноважена керівником такого органу на виконання певних його функцій;

- змінено критерії належності платника податків до категорії великих платників податків: збільшено показник сплати платежів до державного бюджету за платежами, які контролюються ДФС, з 12 до 20 млн. грн; змінюються критерії доходів, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, на критерії загального обсягу постачання у розмірі 1 млрд. грн.;

- запроваджено ведення єдиної бази індивідуальних податкових консультацій на сайті ДФС, узагальнюючі консультації є пріоритетними і надаються Мінфіном;

- контрольно-перевірочна робота здійснюється на обласному рівні, районні податкові інспекції виконують виключно сервісні функції;

- план-графік документальних планових перевірок має оприлюднюватись на сайті ДФС.

Податок на прибуток

- чітко визначено (податковий) звітний період для неприбуткових організацій та (податковий) звітний період при набутті статусу платника податку на прибуток;

- нерезидентам надано можливість документально підтверджувати сплату податку на прибуток на території України;

- уточнено порядок:

• амортизації основних засобів та нематеріальних активів, нарахування якої здійснюється без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку;

• коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів та нематеріальних активів, оскільки такі витрати не можливо враховувати при розрахунку податку на прибуток як такі, що непов'язані з отриманням доходу платника;

• зменшення фінансового результату до оподаткування на суму первісної вартості об'єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів у разі продажу такого об'єкта, оскільки такі витрати були здійснені платником податку під час придбання такого об'єкта та відповідного збільшення фінансового результату до оподаткування на суму залишкової вартості такого об'єкта;

- визначення відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

- чіткого визначення правових підстав списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів, яка відповідає ознакам безнадійної заборгованості;

- уточнення положення щодо уникнення подвійного врахування при визначенні фінансового результату до оподаткування доходів або витрат, виникнення яких для цілей оподаткування відбувається після 01.01.2015 р.;

- зменшено мінімально допустимі строки до 2 років амортизації для основних засобів групи 4 (машини та обладнання);

- на період до 31 грудня 2021 року запроваджено податкові канікули із застосування нульової ставки податку на прибуток для підприємств, у яких річний дохід не перевищує 3-х мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, за умови відповідності певним критеріям.

ПДВ

- встановлено неможливість скасування податкового кредиту по податковій накладній/розрахунку коригування до неї, складеній та зареєстрованій в Єдиному реєстрі податкових накладних після 1 липня 2017 року;

- запроваджено механізму зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, яка підпадає під критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для такого зупинення (критерії визначатимуться Міністерством фінансів України) та відновлення такої реєстрації, у разі припинення процедури зупинення їх реєстрації;

- збільшено термін реєстрації податкових накладних та розрахунку коригування до таких податкових накладних в ЄРПН (з 180 до 365 календарних днів) із одночасним встановленням штрафу щодо відсутності такої реєстрації у розмірі 50% від суми ПДВ, а також встановлення штрафу при порушенні термінів реєстрації всіх податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, в тому числі складених неплатникам податку (за виключенням певних операцій);

- запроваджено єдиний публічний Реєстр заяв на бюджетне відшкодування ПДВ, відповідного до якого орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, буде в автоматичному режимі перераховувати кошти, які підлягають відшкодуванню з бюджету;

- розповсюдження обов'язкового реквізиту, зокрема коду товару згідно з УКТ ЗЕД, який відображається у податковій накладній, на всі без виключення товари, а також доповнення новим обов'язковим реквізитом для послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг;

- надано права на перенесення податкового кредиту, підтвердженого документальною перевіркою контролюючого органу, при реорганізації шляхом приєднання або злиття з іншим платником ПДВ до складу податкового кредиту правонаступника;

ПДФО

- збільшено розмір добових при відрядженнях за кордон з 0,75 розміру мінімальної заробітної плати до 40 євро на день (не включаються до доходів фізичної особи);

- розширено перелік витрат фізичної особи - підприємця від провадження господарської діяльності на суми податків, зборів, які пов'язані з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця (крім ПДВ для фізичної особи - підприємця, зареєстрованого як платник ПДВ, та акцизного податку, ПДФО з доходу від господарської діяльності, податку на майно); суми ЄСВ у розмірах і порядку встановлених законом; платежів, сплачених за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичної особи - підприємця; одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, які пов'язані з господарською діяльністю фізичної особи - підприємця;

- фізичній особі - підприємцю надано право на амортизацію основних засобів, що використовуються у діяльності (крім житлової нерухомості та автомобілів);

- розширено обов'язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку на батьків - щодо доходів, отриманих малолітньою/неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;

- до оподатковуваного доходу не включаються суми, сплачених будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів на здобуття освіти, підготовку чи перепідготовку студента або працівника але не вище трьохкратного розміру мінімальної заробітної плати;

- знято обмеження щодо розміру суми, сплаченої за навчання, яку дозволено включати до податкової знижки платника податку або членів його сім'ї першого ступеня споріднення.

Єдиний податок

- дозволено при розрахунку загальної кількості найманих осіб у фізичної особи - підприємця, який є платником єдиного податку, не враховувати працівників, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

Акцизний податок

- виведено із системи електронного адміністрування реалізації пального та скасовано необхідність реєстрації платниками акцизного податку осіб, які реалізують пальне в ємностях до 2 літрів, окрім операцій з реалізації такого пального його виробниками;

- звільнено від оподаткування акцизним податком тютюнової сировини тютюново-ферментаційних заводів, а також введено додаткове стимулювання вирощування такої сировини в Україні (звільнення від оподаткування вирощування та переробки тютюнової сировини);

- приведено у відповідність із Митним тарифом коди УКТ ЗЕД за якими оподатковуються акцизним податком електромобілі та окремі мотоцикли;

- скасовано необхідність для імпортованих алкогольних напоїв відповідності суми акцизу, позначеної на акцизній марці, сумі акцизу, що діє на дату розливу цієї продукції;

- надано можливість відображати в акцизній накладній нульову суму акцизного податку при відпуску пального, що використовується для виробництва не підакцизних товарів за умови надання податкового векселю.

Трансфертне ціноутворення

- встановлено нові критерії для визнання операції контрольованою:

• річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухобліку, збільшено до 150 млн. грн. за податковий (звітний) рік;

• обсяг господарських операцій платника податків з одним контрагентом, визначений за правилами бух обліку, підвищено до 10 млн. грн. за податковий (звітний) рік;

- господарські операції з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), або які звільнені від сплати такого податку, також визнаються контрольованими.

- вдосконалено вимоги та систематизовано перелік інформації, що має бути відображена у звіті про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення;

- передбачено можливість самостійного коригування ціни контрольованої операції до верхнього або нижнього значення діапазону цін замість медіани діапазону;

- передбачено штрафні санкції за несвоєчасне подання звіту про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення.

Плата за землю

- встановлено, що мінімальний розмір орендної плати за землі державної та комунальної власності не може бути менше розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території;

Рентна плата

- платниками рентної плати за спеціальне використання води визначено тільки первинних водокористувачів, виключивши з платників вторинних водокористувачів;

- склад витрат, які не враховуються при обчисленні вартості видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичною та розрахунковою вартістю, доповнено витратами, пов'язаними з передпродажною підготовкою, пакуванням, у тому числі фасуванням (бутелюванням);

Особливості оподаткування на тимчасово окупованій території

- врегулювано питання сплати окремих податків (ПДФО, акцизного податку, єдиного податку та податку на майно) на тимчасово окупованій території шляхом встановлення особливих правил їх адміністрування - зупинення нарахування штрафів, звільнення від сплати місцевих податків.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини