Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Уряд врегулював правила електронної торгівлі ліками

Реклама

Уряд постановою від 22 вересня 2021 р. № 1002 вніс зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та затвердив Типову форми договору про здійснення доставки лікарських засобів кінцевому споживачу.

Займатись торгівлею через інтернет зможе лише аптечна мережа, яка для отримання ліцензії має надати відомості про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, за формою згідно з додатком 24, копію договору з оператором поштового зв'язку про здійснення доставки лікарських засобів кінцевому споживачу, завіреного ліцензіатом (у разі залучення на договірних засадах операторів поштового зв'язку). Ліцензіати також можуть організовувати і здійснювати самостійно доставку лікарських засобі з дотриманням умов зберігання лікарських засобів, визначених виробником під час їх транспортування.

Електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами, які відпускаються без рецепта, та їх доставка здійснюється лише особам, які досягли 14 річного віку.

Електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється суб'єктами господарювання за умови наявності:

 • облаштованих приміщень та/або зони в матеріальній кімнаті для зберігання оформлених замовлень;

 • власного веб-сайта;

 • власної служби доставки або договору з оператором поштового зв'язку;

 • електронної системи розрахунків та/або мобільних POS-терміналів для здійснення електронних платежів, в тому числі банківських карток безпосередньо за місцем надання послуги.

Забороняється електронна роздрібна торгівля та доставка кінцевому споживачу:

 • лікарських засобів, реалізація (відпуск) яких громадянам здійснюється за рецептами лікарів (крім відпуску таких лікарських засобів за електронним рецептом у порядку, встановленому МОЗ);

 • лікарських засобів, обіг яких відповідно до закону здійснюється за наявності ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 • сильнодіючих, отруйних, радіоактивних лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів, перелік яких визначається МОЗ.

Веб-сайт повинен містити:

 • повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) ФОП;

 • інформацію про наявність ліцензії;

 • логотип із гіперпосиланням, що відображається на кожній сторінці веб-сайта та переводить споживача на сторінку Переліку суб'єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі;

 • режим роботи;

 • інформацію про номери телефонів, адреси електронної пошти, за якими здійснюється замовлення лікарських засобів;

 • опцію надання консультації (за потреби) фахівцем із зазначенням номера телефону, адреси електронної пошти, режиму надання такої консультації;

 • інформацію про лікарські засоби, доступні до замовлення, продажу, доставки із зазначенням їх актуальної ціни, а також повної назви лікарського засобу, інформації про виробника, умови зберігання, інструкції для медичного застосування лікарського засобу згідно з даними Державного реєстру лікарських засобів;

 • інформацію про лікарські засоби, які заборонені до доставки;

 • інформацію про умови продажу лікарських засобів, оплату лікарських засобів, їх вартість, строки, умови та вартість доставки, про порядок оформлення та строки дії договору роздрібної купівлі-продажу лікарських засобів, про акції та знижки на лікарські засоби;

 • умови повернення лікарських засобів неналежної якості.

Веб-сайт повинен бути доступним для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня АА.

Ліцензіат повинен забезпечити захист та нерозголошення конфіденційної інформації, зокрема персональних даних замовників лікарських засобів та затвердити письмові стандартні робочі методики (стандартні операційні процедури), в яких описуються, зокрема, роботи з приймання, реєстрації, формування, зберігання, доставки замовлення на лікарські засоби, надання консультацій, а також відпуск лікарських засобів кінцевому споживачу.

Для організації електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами ліцензіат призначає принаймні одну особу, яка приймає, комплектує замовлення, надає консультації під час замовлення лікарського засобу через веб-сайт. Така особа повинна перебувати із ліцензіатом у трудових відносинах та відповідати таким кваліфікаційним вимогам: мати документ про вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня за спеціальністю "Фармація, промислова фармація" та стаж роботи за фахом не менше двох років.

Розрахунки під час оплати лікарських засобів та послуги з їх доставки здійснюються за вибором споживача з використанням платіжних інструментів шляхом переказу коштів або оплати готівкою з дотриманням вимог законодавства щодо оформлення готівкових та безготівкових розрахунків, а також в інший спосіб, передбачений законодавством.

В обов'язковому порядку має надаватися розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений у паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно з відтворенням на дисплеї реєстратора розрахункових операцій чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій QR-коду, який дає змогу особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти).

Замовник має право відмовитися від доставленого лікарського засобу, якщо:

 • пошкоджено первинну та/або вторинну упаковку лікарського засобу;

 • минув термін придатності лікарського засобу;

 • уповноваженим органом опублікована заборона реалізації та застосування лікарського засобу;

 • доставлене замовлення не відповідає замовленому за кількістю або складом, найменуванням, дозуванням, формою випуску, ціною.

Споживач має право повернути його співробітнику служби доставки ліцензіата, який здійснив доставку, без оплати доставленого лікарського засобу та/або послуг з його доставки та/або вимагати належного виконання замовлення.

Керуйте бізнесом упевнено з LIGA360. Сервіс об'єднує 15 IT-продуктів, створює єдиний робочий простір для усієї команди і містить персональні набори інструментів для роботи юристів, фінансистів, маркетингу, служби безпеки, PR, HR і зручних внутрішніх комунікацій. Сформулюйте своє персональне комплексне рішення або знайдіть типове комплексне рішення для свого сегменту або галузі і тримаєте під контролем увесь бізнес, керуєте ризиками, приймайте узгоджені рішення. Замовити тест

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини