Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Як поділити бізнес при розірванні шлюбу: топ-5 судових рішень

Кейси від Ірини Плискань, юриста компанії Activitis

Позиції судів щодо розподілу майна подружжя є відносно усталеними та дозволяють сформувати загальне розуміння того, що кожен з подружжя отримає після розлучення. Проте, що робити із сімейним бізнесом, за рахунок якого жила сім'я? Що саме підлягає розподілу: дохід; частка у статутному капіталі; майно, набуте за рахунок доходів підприємства чи акції?

Відповіді на ці питання залежать, перш за все, від того, у якій формі така підприємницька діяльність здійснюється. В Україні це, найчастіше, відбувається у формі товариств з обмеженою відповідальністю та зареєстрованих фізичних осіб-підприємців, рідше, через акціонерні товариства.

Нижче наведено рішення суддів, які дадуть розуміння: тим, хто перебуває у процесі поділу бізнесу - як правильно сформувати позицію та які докази подати суду; подружжю, яке будує спільну справу - як оформити підприємницьку діяльність так, щоб ділити її довелося з мінімальними часовими та матеріальними затратами.

Кейс № 1. Дохід від підприємницької діяльності підлягає розподілу між подружжям лише після визначення чистого прибутку та виплати учасникам дивідендів

Такий висновок зроблено судами усіх інстанцій у справі № 661/1663/17, де дружина просила визнати за нею частину доходів, отриманих її чоловіком як одним із учасників двох товариств з обмеженою відповідальністю за період з 2014-2017.

Суд першої інстанції у своєму рішенні зазначив:

«Статутами товариств передбачено, що чистий прибуток, отриманий після розрахунків, використовується за рішенням власника на його розсуд, розподіл прибутку здійснюється на підставі рішення загальних зборів учасників товариства.

З журналів протоколів товариств вбачається, що за весь час існування зазначених підприємств доходи (прибуток), одержані підприємствами не розподілялися між його учасниками, про це свідчить і досліджена судом фінансова звітність, де нерозподілений прибуток (дохід) зазначений з наростаючим підсумком. Учасник товариств, Відповідач, з часу створення зазначених підприємств не одержував доходу».

Таким чином, суд не знайшов підстав для визнання за дружиною права власності на 1/2 частину одержаного доходу від діяльності підприємств, та стягнення з чоловіка на користь дружини частини доходів від такої діяльності.

Законодавчі положення, яким керувався суд:

  • - ч. 2 ст. 61 Сімейного кодексу України - об'єктом права спільної сумісної власності є заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя;

  • - ст. 116 Цивільного кодексу України - учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди)

У даному випадку, суд не відніс дохід відповідача від діяльності товариств до «інших доходів, отриманих одним із подружжя», а порахував, що це майно самого товариства. Учасники товариств з обмеженою відповідальністю отримують дохід у вигляді дивідендів, а матеріали справи не містили жодного документального підтвердження того, що такі виплати були нараховані відповідачу та, що з них були утримані відповідні податки.

Які докази необхідно було подати суду для задоволення позову про визнання права власності на частини доходів відповідача від діяльності товариств?

  • Документальне підтвердження прав учасника товариства у відповідача (Виписка про юридичну особу);

  • Статут юридичної особи, в якому чітко прописано порядок розподілу прибутку між учасниками;

  • Фінансову звітність товариства із зазначенням суми доходу за певний період та факт сплати податків з такого доходу (таку інформацію можна отримати шляхом подання адвокатського запиту директору товариства);

  • Рішення загальних зборів учасників про розподіл прибутку між учасниками та виплату їм дивідендів;

  • Інформацію про утримання з дивідендів обов'язкових податкових платежів.

Кейс № 2. Поділ майна, яке було внесено до статутного капіталу товариства: набуття одним із подружжя прав учасника чи грошова компенсація частини внеску?

З моменту внесення коштів до статутного капіталу товариства за рахунок спільного сумісного майна подружжя, такі кошти є власністю товариства, тому у одного із подружжя виникає лише право грошової вимоги щодо стягнення половини внесених до статутного капіталу коштів.

Такий висновок зроблений у постанові Верховного суду по справі № 756/10797/15-ц та підтверджується актуальною судовою практикою.

Наприклад, у 2019 році по справі № 753/15439/16-ц суд стягнув з чоловіка на користь дружини половину вартості корпоративних прав в одному товаристві з обмеженою відповідальність в розмірі 100 000 грн. та в іншому товаристві з обмеженою відповідальністю - в розмірі 60 000 гривень. У цьому випадку чоловік після припинення шлюбу відчужив як учасник свою частку у статуному капіталі товариства.

Мотивація суду була наступна: «Власником майна, переданого товариству засновниками і учасниками у власність як вклад до статутного капіталу, є саме товариство, а відтак вклад до статутного фонду товариства не є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя. Отже, відповідач набула право вимоги виплати половини вартості майна (грошових коштів), внесеного до статутного капіталу вищевказаних господарських товариств».

Законодавчі положення, яким керувався суд:

  • ч. 1 ст. 70 Сімейного кодексу України - у разі поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором;

  • ст. 85 Господарського кодексу України - товариство є власником майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як внески;

Підсумуємо: якщо ви заявляєте, що під час шлюбу за спільні кошти подружжя було зроблено внесок у статутний капітал товариства, суд, застосовуючи презумпцію спільності майна подружжя, приймає це як доказ, якщо іншою стороною не буде доведено протилежне (внесок здійснювався за особисті кошти).

Єдине, що потрібно пам'ятати: якщо один із подружжя на даний час є учасником товариства - розподілу підлягає дохід товариства; якщо на момент поділу майна частка була відчужена - один із подружжя може вимагати компенсації половини майна, внесеного у статутний капітал товариства.

Кейс № 3. Якщо під час шлюбу один із подружжя без відома іншого купує та продає акції, але доходи від таких операцій використовує в інтересах сім'ї, то суд відмовить у розподілі між подружжям доходу від таких операцій

На даний час на розгляді суду касаційної інстанції перебуває справа № 2-2974/12, в рамках якої судом першої інстанції було прийнято рішення про визнання за позивачем права власності на акції - 32,6413 % закритого акціонерного товариства. У даному випадку, відповідачем не заперечувався той факт, що акції були придбані за спільні кошти подружжя.

У той же час, справа № 335/373/15-ц містить протилежне судове рішення. Тут позивач просила стягнути з відповідача грошові кошти як прибуток за договорами купівлі-продажу акцій, які чоловік укладав без її відома. Суд відмовив у задоволенні позову з однієї простої причини - жодних належний та допустимих доказів того, що чоловік витратив кошти не в інтересах сімї та приховав їх, дружиною не надано.

Зокрема, суд зазначив: «Суд виходить з того, що отримані відповідачем кошти від продажу акцій та дохід від продажу акцій були у володінні відповідача та подружжя під час шлюбу, отже сторони мали можливість та право розпорядитися ними спільно за взаємною згодою. Суд допускає що дружина могла бути і не освічена щодо кожної угоди, яку укладав чоловік на фондовому ринку, що не можна вважати приховуванням, проте наслідки цієї діяльності у вигляді доходу та отриманих грошей як відповідач так і позивач мали можливість витратити під час спільного подружнього життя».

За загальним правилом акції можуть бути об'єктом права спільної сумісної власності і предметом поділу між подружжям, якщо вони були придбані за їх спільні кошти (пункти 23, 27 Постанови Пленуму ВСУ від 21.12.2007 № 11).

Наведені судові рішення свідчать про те, що, якщо під час розподілу майна у одного із подружжя є акції, придбані за спільні кошти, то такі акції підлягають рівному розподілу. Якщо ж за час шлюбу один із подружжя отримував дохід від продажу акцій та витрачав ці кошти в інтересах сім'ї, то суди не знаходять підстав для задоволенні позовів про розподіл доходу у вигляді грошей від продажу акції.

Кейс № 4. Чи вважається спільною сумісною власністю дохід, отриманий одним із подружжя як фізичною особою-підприємцем?

У справі № 661/1663/17 позивач просив стягнути з відповідача 1/2 частину отриманих доходів від підприємницької діяльності відповідача як фізичної особи-підприємця в сумі 162 900,995 грн. Суд першої інстанції встановив, що майно, яке здавалося в оренду фізичною особою-підприємцем, було набуте за спільні кошти подружжя, тому задовольнив позовні вимоги в цій частині.

Проте, суд апеляційної інстанції у своєму рішенні вказав наступне: «Як вбачається із фінансових податкових звітів, вказаний дохід також включає і витрати на оплату обов'язкових податків і зборів. Крім того, за рахунок отриманої орендної плати, орендодавець зобов'язаний на підставі договору компенсувати орендарю витрати на утримання приміщень і прилеглої території у розмірі, що відповідає займаній площі у відповідності до наданих рахунків. До таких витрат належать витрати на утримання внутрішньо будинкових мереж, комунікацій, оплату праці і соціальні фонди.

Зважаючи на те, що стягнута судом сума не враховує здійснених відповідачем видатків, та розрахунок отриманого чистого прибутку сторонами наданий не був, підстави для стягнення частини доходу у вказаному розмірі відсутні».

Бачимо, що по аналогії з першими двома кейсами суд застосовує законодавчі положення про презумпцію спільності майна подружжя та виходить з рівності часток дружини та чоловіка (ст. ст. 61, 70 Сімейного кодексу України).

Проте, у даному випадку, окрім вказаних норм, позивачу потрібно було більш детально розібратися з умовами договору оренди, з якої ФОП отримував дохід (хто, кому і за що сплачує, які витрати компенсує орендар, а які покриває орендодавець), потім звернутися з відповідними адвокатськими запитами та подати суду інформацію, який дохід був отриманий, яка сума коштів не ввійшла до орендної плати, а була сплачена, наприклад, за комунальні послуги.

Кейс № 5. Розподіл доходів та авторських прав (роялті), отриманих під час перебування у шлюбі

Спільною сумісною власністю подружжя є майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності, придбані під час перебування у шлюбі.

Проте, у справі № 2-4421/11 суд відмовив у задоволенні вимог позивача про стягнення з відповідача компенсації вартості роялті, отриманих в період шлюбу, а саме 4 180 228, 94 грн. з такою мотивацією: «У суду немає достовірних даних і вони не представлені з боку позивача про використання вказаних грошових сум відповідачем без відома його дружини, на його власний розсуд, не в інтересах сім'ї. відповідач стверджує, що грошові кошти з депозитного рахунку знімались ним та були використані в інтересах сім'ї. У суду не має підстав не довіряти поясненням відповідача, які є рівноцінними з поясненнями представника позивача».

Тобто, позиція судів щодо розподілу доходу від передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності не відрізняєтсья від судової практики щодо доходу від продажу акцій та зводиться до єдиного загального правила: Об'єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного оборот (ч. 1 ст. 61 СК України).

Висновок. Наведені вище рішення дають можливість сформувати такі основні висновки щодо розподілу спільного бізнесу подружжя при розлученні:

1. Дохід від підприємницької діяльності підлягає розподілу між подружжям після визначення юридичною особою чистого прибутку та його розподілу між учасниками;

2. Коли один із подружжя вносить спільні кошти у статутний капітал товариства з обмеженою відповідальніцстю, то такі кошти стають власністю товариства, і інший із подружжя може вимагати грошової компенсації внеску;

3. Акції є спільно сумісною власністю подружжя. Якщо доходи одного із подружжя від продажу акцій під час шлюбу використовувалися в інтересах сім'ї, то частина від таких доходів не підлягає компенсації другому із подружжя.

4. Дохід одного із подружжя як фізично особи-підприємця є спільною сумісною власністю та підлягає розподілу між дружиною та чоловіком.

Ірина Плискань, юрист компанії Activitis

__

Аналізуйте судові рішення для підготовки виграшної позиції в суді за допомогою комплексного рішення LIGA360:АДВОКАТ. Отримайте доступ до усієї необхідної нормативно-правової, консультаційної інформації, використовуйте алгоритми дій у різноманітних ситуаціях. А найголовніше: спробуйте Verdictum PRO - інноваційну систему для оцінки ймовірності перемоги у суді за допомогою штучного інтелекту. Усе це та навіть більше за знижкою 30% у жовтні. Замовляйте вже зараз

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему